Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

06/07/2018

Nhằm ghi nhận, tri ân một lần nữa những cống hiến to lớn của ông, Viện Văn học tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục, dự kiến vào trung tuần tháng 9/2018.

VIỆN VĂN HỌC

 

THƯ MỜI ĐĂNG KÍ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY MẤT NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ ĐỨC DỤC

(Thông báo lần thứ nhất)

 

Kính gửi: Các quý vị học giả, các nhà nghiên cứu

 

Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục (1915 - 1993) là nhà trí thức lớn, nhà hoạt động xã hội có đóng góp trong nhiều lĩnh vực như chính trị, luật học, giáo dục, báo chí, văn hóa, văn học và dịch thuật... Những công trình, bài viết của ông là những cống hiến đáng ghi nhận cho nền báo chí cách mạng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; tên ông được đặt cho các đường phố ở 4 thành phố lớn ( Hà Nội,  Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hạ Long - Quảng Ninh).

Nhằm ghi nhận, tri ân một lần nữa những cống hiến to lớn của ông, Viện Văn học tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục, dự kiến vào trung tuần tháng 9/2018.

 

1. Chủ đề Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

Tại diễn đàn này, các học giả, nhà nghiên cứu sẽ trình bày, thảo luận về đóng góp của nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục trong các lĩnh vực:

1/Hoạt động chính trị

2/Giáo dục

3/Luật học

4/Báo chí

5/Văn hóa

6/Văn học và dịch thuật văn học

7/Nhân cách sống và đạo đức nghề nghiệp

3. Địa điểm tổ chức:

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

 

4. Thời gian tổ chức:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận: Chậm nhất là ngày 30/7/2018

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 30/8/2018

- Hội thảo trong 01 ngày (Dự kiến trung tuần tháng 9/2018)

 

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

 

6. Quy cách văn bản:

Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

Ban tổ chức không nhận các bài đã công bố và những bài không đáp ứng đúng quy cách trình bày văn bản.

 

7. Hỗ trợ Hội thảo:

Tham luận được lựa chọn sử dụng sẽ được trả nhuận bút theo quy định của Nhà nước.

Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

 

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ:

Phòng Quản lí khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com). Hoặc liên lạc qua số điện thoại: ThS. Vũ Thanh Loan 0914968642.

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên website Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

 

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP

 

 

VIỆN VĂN HỌC

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM LUẬN
 

Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

 

Họ và tên:............................................Giới tính..................................................

Học hàm, học vị:..................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

Địa chỉ nhận thư:.....................................................................................................       

Điện thoại:..................................Hòm thư điện tử:.............................................

Số chứng minh thư nhân dân: ............................................................................

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Tiêu đề của Tham luận:.......................................................................................

………………………………………………………………………………….

Tóm tắt tham luận (khoảng 300 chữ, sử dụng font Times New Roman) phải được trình bày bằng tiếng Việt và gửi ở dạng file đính kèm trước ngày 30/7/2018 tới địa chỉ email: quanlykhoahocvvh@gmail.com.

                                                   Ngày ......... tháng ......  năm 2018.

                                                   (Ký, họ tên)

 

Link tải Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo Kỷ niệm 25 năm ngày mất Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục

Các tin đã đưa ngày: