Đang online: 1

Lượt truy cập:

GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP VIỆN VĂN HỌC

06/11/2018

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

 

GIẤY MỜI

 

Trân trọng kính mời

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Tới dự Lễ Kỷ niệm và Hội thảo khoa học

Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học

 

Địa đim: Hội trường tầng 2, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

 

Thi gian: 8h00 Chủ nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018

 

Rt hân hnh được đón tiếp quý v!

 

 

TM. Ban Tổ chức

Trưởng Ban

Viện trưởng Viện Văn học

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

Chương trình

 

 

Tải file Giấy mời

- Giấy mời tham dự Lễ Kỷ niệm và Hội thảo khoa học Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học

Các tin đã đưa ngày: