Đang online: 1

Lượt truy cập:

Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và 65 năm thành lập Viện Văn học (1953 – 2018)

27/11/2018

Tới dự Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và 65 năm thành lập Viện Văn học có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và các cán bộ, nghiên cứu sinh qua các thời kỳ, các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học…

Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và  65 năm thành lập Viện Văn học (1953 – 2018)

 

Sáng 25/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và  65 năm thành lập Viện Văn học (1953 – 2018). 

 

Tới dự Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm và  65 năm thành lập Viện Văn học có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và các cán bộ, nghiên cứu sinh qua các thời kỳ, các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học…

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển 65 năm qua và trở thành là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn, có vị thế quan trọng trong đời sống văn chương học thuật nước nhà.

 

Trong những năm qua, các nhà nghiên cứu Viện Văn học đã xuất bản được hàng trăm công trình khoa học có chất lượng học thuật cao, hàng nghìn bài báo được dư luận quan tâm chú ý. Những đóng góp của Viện Văn học Việt Nam đã được lãnh đạo Đảng và nhà nước trao tặng nhiều Huân chương cao quý.  

 

 

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam nhấn mạnh, thực thế giai đoạn hiện nay có sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ nghiên cứu, những nhà khoa học đầu đàn. Do đó, Viện Văn học cần tập trung xác định những công trình nghiên cứu cơ bản để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp nghiên cứu văn học cả về lý luận cả về thực tiễn, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới hiện nay.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Thế kỷ mong muốn các cán bộ của Viện Văn học cần tiếp tục quán triệt nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới, nắm bắt được dòng chảy chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn của dân tộc. Các tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân với tất cả các loại hình nghệ thuật.

 

 

Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: “Trong sáng tác cũng như trong nghiên cứu văn học, chúng ta cần khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng. Hướng đến các giá trị cao đẹp, nhân văn. Đấu tranh phê phán đối với cái xấu, cái ác cái thấp hèn, lạc hậu. Chống các quan điểm hành vi sai trái, tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa và làm tha hóa con người”.

 

Tại Hội thảo khoa học chủ đề nghiên cứu văn học trong bối cảnh văn hóa đương đạ, các nhà khoa học đã thảo luận và nêu kiến nghị đề xuất góp phần nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu văn học hiện nay nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học văn học, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn, gắn nghiên cứu khoa học với những vấn đề nóng bỏng của đất nước trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn: https://vov.vn/

Các tin đã đưa ngày: