Đang online: 1

Lượt truy cập:

Viện Văn học - 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới

27/11/2018

Trong thời gian tới, Viện Văn học tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Viện. Hướng đến mục tiêu nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung xây dựng hệ thống lý luận, tăng cường giới thiệu, dịch thuật các công trình lý thuyết và nghiên cứu văn học

Viện Văn học - 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới

 

 

Sáng 25.11, tại Hà Nội, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập, ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ cán bộ qua quá trình phát triển và trưởng thành.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Văn học, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp cho biết, tiền thân của Viện Văn học là Tổ Văn trong Ban nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học (sau đổi thành Ban Văn Sử Địa), do Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 2.12.1953, tại chiến khu Việt Bắc. Ngày 6.2.1960, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 038-TTg thành lập Viện Văn học trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Theo đó, Viện Văn học có nhiệm vụ: “Căn cứ vào đường lối văn học của Đảng và Chính phủ tiến hành nghiên cứu văn học, ngôn ngữ trong nước và ngoài nước nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội trên thế giới”. Như vậy, sự ra đời của Viện Văn học là một sự kiện học thuật và chính trị quan trọng.

 

 

Trải qua hành trình 65 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, vừa nghiên cứu di sản văn học dân tộc và nhân loại, vừa trực tiếp tham dự vào đời sống văn học, kịp thời đấu tranh tư tưởng và biểu dương những thành tựu mới của văn học cách mạng; từng bước mở rộng quy mô nghiên cứu, duy trì phẩm tính hàn lâm trong các công trình khoa học.

 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Viện văn học

 

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, phát huy các thành tựu đã đạt được, Viện Văn học đã và đang hoàn thiện các nghiên cứu trọng điểm như biên soạn các bộ “Lịch sử văn học Việt Nam”, nghiên cứu liên ngành , tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa; phát triển các khu vực nghiên cứu: nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, nghiên cứu văn học Việt Nam cổ - trung đại, nghiên cứu văn học Việt Nam cận - hiện đại, nghiên cứu lý luận văn học… Viện Văn học cũng đặc biệt chú ý công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thế hệ nghiên cứu qua các thời kỳ; đẩy mạnh liên kết, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước; chú trọng giới thiệu những tinh hoa của văn hóa nhân loại, từ đó tiếp thu có chọn lọc những giá trị quý báu của các nền văn học lớn trên thế giới.

 

Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, GS Phong Lê khẳng định: “Nhìn lại 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới, không thể kể hết những cống hiến và sự tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ, trong đó có những tên tuổi sáng giá hàng đầu nền học thuật Việt Nam; những thế hệ giàu tâm huyết mà cả cuộc đời nghề nghiệp đã dành trọn cho Viện…”.  

 

GS Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học phát biểu tại Lễ kỷ niệm 

 

Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ Viện Văn học đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động Hạng Nhất, Huân chương Độc lập Hạng Nhất; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật… Một số nhà nghiên cứu của Viện được vinh dự được đặt tên đường phố ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương.

 

Trong thời gian tới, Viện Văn học tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Viện. Hướng đến mục tiêu nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung xây dựng hệ thống lý luận, tăng cường giới thiệu, dịch thuật các công trình lý thuyết và nghiên cứu văn học.

 

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm đã diễn ra hội thảo nhằm đánh giá những thành tựu và hạn chế trong chặng đường xây dựng, phát triển và đổi mới qua 65 năm của Viện Văn học.

Tin và ảnh: H.Sen

Nguồn: http://www.daibieunhandan.vn

 

 

Các tin đã đưa ngày: