Đang online: 1

Lượt truy cập:

Diễn văn kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học

27/11/2018

Cùng với việc mở rộng quy mô và định hướng nghiên cứu, cơ cấu tổ chức của Viện cũng có sự điều chỉnh thích hợp. Hiện nay, Viện có 10 phòng ban, trong đó có 6 phòng chuyên môn, 4 phòng chức năng là Tổ chức Hành chính, Quản lý khoa học, Phòng Thông tin- Tư liệu- Thư viện và Tạp chí Nghiên cứu văn học

Diễn văn kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học

 

VIỆN VĂN HỌC 65 NĂM XẤY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học

         Kính thưa….

 

       Từ một tổ Văn trong Ban Văn Sử Địa ra đời từ ngày 2 tháng 12 năm 1953 và chính thức mang tên Viện Văn học từ đầu năm 1960 đến nay, Viện Văn học đã trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn, có vị thế quan trọng trong đời sống văn chương học thuật nước nhà. Trong suốt 65 năm qua, tập thể Viện Văn học đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

       Ngay trong giai đoạn Văn - Sử - Địa (1953- 1959), cùng với các nhà khoa học xã hội và nhân văn khác, các nhà nghiên cứu văn học đã góp phần quan trọng trong việc xác lập được những nguyên tắc mĩ học cơ bản của nền học thuật cách mạng, mở ra những triển vọng to lớn cho ngành nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hiện đại ở Việt Nam.

 

          Bắt đầu từ cuối 1959 đến đầu 1960, cùng với Viện trưởng Đặng Thai Mai và Phó Viện trưởng Hoài Thanh, nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu văn học tài năng, tâm huyết đã tề tựu tại trụ sở 20 - Lý Thái Tổ để gây dựng một trung tâm nghiên cứu văn học trọng điểm của quốc gia. Đó là  những nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng từ trước cách mạng như Hoàng Ngọc Phách, Vũ Ngọc Phan, Trần Thanh Mại, Nam Trân,...là những nhà Đông phương học và Hán học uyên thâm như Cao Xuân Huy, Phạm Thiều, Đào Phương Bình, Hà Văn Đại, Nguyễn Đức Vân,... Rồi những nhà trí thức thuộc thế hệ đầu tiên được đào tạo trong chế độ mới như Nam Mộc, Đỗ Đức Dục, Hoàng Trinh, Vũ Đức Phúc, Cao Huy Đỉnh, Nguyễn Minh Tấn, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Văn Hoàn, Phong Lê, Nguyễn Huệ Chi, Lưu Văn Bổng, Hà Minh Đức,...Từ nhiều nguồn và nhiều loại hình đào tạo khác nhau, đội ngũ các nhà khoa học của Viện ngày càng đông đảo, chung sức tạo nên thương hiệu Viện bằng chính thành quả nghiên cứu xuất sắc của mình. 

 

HÀNH TRÌNH 65 NĂM: NHỮNG THÀNH TỰU VÀ ĐÓNG GÓP

 

       1.  Về nghiên cứu lịch sử, lý luận, phê bình và dịch thuật văn học

 

       Ngay trong năm đầu tiên thành lập, Viện Văn học đã được giao trọng trách dịch và xuất bản Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản dịch Nhật ký trong tù đã được thực hiện một cách gần như hoàn hảo với sự đóng góp miệt mài của những nhà Hán học uyên thâm, được xuất bản nhiều chục vạn bản để giới thiệu rộng rãi với bạn đọc trong và ngoài nước về bức chân dung tinh thần tự họa của lãnh tụ Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới. Cùng thời điểm đó, Tạp chí Nghiên cứu văn học ra đời và nhanh chóng khẳng định tầm vóc của một tạp chí hàng đầu. Tạp chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Viện mà còn là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu văn học Việt Nam. Sự phát triển của Viện từ ngày thành lập đến nay luôn gắn liền với sự lớn mạnh của Tạp chí Nghiên cứu văn học.

 

         Cùng với việc mở rộng quy mô và định hướng nghiên cứu, cơ cấu tổ chức của Viện cũng có sự điều chỉnh thích hợp. Hiện nay, Viện có 10 phòng ban, trong đó có 6 phòng chuyên môn, 4 phòng chức năng là Tổ chức Hành chính, Quản lý khoa học, Phòng Thông tin- Tư liệu- Thư viện và Tạp chí Nghiên cứu văn học. Thư viện Viện Văn học được coi là một trong những thư viện chuyên ngành lớn của Viện HL KHXHVN với nhiều tư liệu đặc biệt quý hiếm. Cả hai bộ phận nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Viện Văn học luôn gắn kết nhịp nhàng  để tạo nên những bước phát triển đáng tự hào của Viện.  Trong suốt 65 năm qua, các nhà nghiên cứu Viện Văn học đã xuất bản được hàng trăm công trình khoa học có chất lượng học thuật cao, hàng nghìn bài báo được dư luận quan tâm chú ý. Viện Văn học cũng là nguồn cung cấp, chia sẻ cán bộ để thành lập, bổ sung cho các trung tâm nghiên cứu khoa học và các Viện chuyên ngành trong Viện Hàn lâm KHXHVN và nhiều đơn vị khoa học khác trong cả nước.

 

         Trong thời kỳ kháng chiến, vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn,Viện Văn học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa nghiên cứu di sản văn học dân tộc và nhân loại, tiếp thu những thành quả lý luận thế giới, chủ yếu là của Liên Xô và Trung Quốc, vừa trực tiếp tham dự vào đời sống văn học, kịp thời đấu tranh tư tưởng, bảo vệ tư tưởng mỹ học Mác Lê nin và biểu dương những thành tựu mới của văn học cách mạng. Bắt đầu từ những năm cuối 70 cho đến giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX, cùng với việc mở rộng quy mô nghiên cứu, những tư tưởng học thuật mới của nhân loại đã được chú ý. Giai đoạn này, Viện Văn học, một mặt, bám sát thực tiễn văn học trong nước, mặt khác, bắt đầu giới thiệu những trường phái khoa học mới như ký hiệu học, thi pháp học, mỹ học tiếp nhận... Đây là tiền đề hết sức quan trọng để bắt đầu hình thành những hướng khoa học chuyên sâu sau đó với sự đóng góp của nhiều chuyên gia.

 

         Bước vào thời kỳ đổi mới, Viện Văn học nhanh chóng trở thành một trung tâm khoa học có sức lan tỏa xã hội lớn với hàng loạt các hội thảo, cuộc tọa đàm khoa học trên tinh thần dân chủ, đổi mới về mối quan hệ giữa văn học và hiện thực, về số phận của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, về việc đánh giá các di sản văn học quá khứ, đặc biệt là Thơ mới và Tự lực văn đoàn, hội thảo về đổi mới sáng tác và lý luận phê bình, về hướng tiếp cận  những nguồn tri thức khoa học mới... Cùng với các trung tâm nghiên cứu khoa học khác, các nhà nghiên cứu của Viện đặc biệt coi trọng  bản chất thẩm mỹ và bản chất nhân học của văn học nhưng vẫn không quên mối quan hệ khăng khít giữa văn học và đời sống.

 

       Trong giai đoạn hiện nay, Viện Văn học vẫn tiếp tục triển khai các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản, gắn nghiên cứu cơ bản với thực tiễn, tiếp tục mở rộng liên kết và hợp tác với các Đại học, các trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Theo đó, chức năng phê bình văn học được chú trọng nhằm tạo nên sự hô ứng, gắn kết giữa nghiên cứu chuyên sâu và thực tiễn văn học sôi động.

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học đọc Diễn văn khai mạc

 

         Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới, tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, từ văn học dân gian, văn học cổ trung đại đến văn học hiện đại, từ nghiên cứu văn học trong nước đến văn học nước ngoài, từ nghiên cứu văn học của người Kinh đến văn học các dân tộc thiểu số, từ lý luận đến phê bình văn học, Viện Văn học đã đem đến cho nền nghiên cứu văn học Việt Nam nhiều công trình xuất sắc, trong đó đáng chú ý là bản dịch Nhật ký trong tù (1960); Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù (1983), Thơ văn Lý - Trần (tập I - 1977; tập II- 1989; tập III- 1978; tập 2 quyển II sắp xuất bản), Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học (1999), Nhìn lại văn học Việt Nam thế kỷ XX (2002), Lý luận và phê bình văn học - đổi mới và phát triển (2005), Lý luận phê bình văn học thế giới (2 tập - 2007), Di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du, 250 năm nhìn lại (2015), Văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế (2 tập – 2016). ..cùng nhiều bộ Từ điển về văn học dân gian và văn học hiện đại. Nhiều công trình, dự án được triển khai và đã được nghiệm thu như Dự án tổng điều tra văn học 10 thế kỷ, chương trình nghiên cứu Văn học Việt Nam 25 năm đổi mới và phát triển, các bộ sưu tập về Tự lực văn đoàn, Phóng sự Việt Nam 1932 – 1945, Tao Đàn, Tri tân, Tạp chí Văn - Sử- Địa, Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX... Trong những năm chuyển giao hai thế kỷ, Viện Văn học đã kịp thời xuất bản những công trình mang tính tổng kết một thế kỷ văn học, đồng thời phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản gần 50 công trình nghiên cứu, tập hợp nghiên cứu về tác gia tác phẩm được bạn đọc cả nước đánh giá cao. Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chuyên gia của Viện đã tham gia chủ trì một số công trình nghiên cứu trong Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến

 

       2. Về liên kết nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế

 

        Để đạt được những thành tựu nghiên cứu khoa học quan trọng trên đây, Viện Văn học, một mặt, vừa phát huy sức mạnh và nỗ lực tự thân, mặt khác, luôn chú ý thúc đẩy quá trình hợp tác nghiên cứu. Với tư cách là Viên nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Văn học có đầy đủ cơ sở và điều kiện để trở thành trung tâm kết nối, phối hợp tổ chức nghiên cứu với các trường Đại học, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Hoạt động hợp tác nghiên cứu, theo đó, cũng được mở rộng, dù không hẳn lúc nào cũng dễ dàng, thuận lợi, nhất là sau những thay đổi trên bản đồ chính trị thế giới diễn ra vào giữa thập niên 90 của thế kỷ XX.

 

        Ở trong nước, hướng tới mục tiêu vì sự phát triển văn học dân tộc, Viện Văn học đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên rộng lớn, chất lượng. Nhiều nhà khoa học ở các cơ quan khác luôn coi Viện Văn học và Tạp chí Nghiên cứu văn học là ngôi nhà chung thân thiết, là địa chỉ tin cậy để công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất, tâm huyết nhất của mình.

 

        Sau hàng loạt hội thảo khoa học được tổ chức thời kỳ đầu đổi mới gây được sự chú ý, các hội thảo, tọa đàm khoa học về nhiều chủ đề khác nhau vẫn tiếp tục được tổ chức, trong đó, đáng chú ý là các cuộc hội thảo toàn quốc về Lý luận và phê bình văn học vào năm 2004 và 2005, Hội thảo về văn học Đổi mới năm 2014 và 2015,...

 

       Không chỉ quan tâm liên kết nghiên cứu với các trung tâm khoa học lớn trong nước, mối quan hệ giữa Viện Văn học và Hội Nhà văn Việt Nam luôn được các thế hệ Lãnh đạo Viện quan tâm bồi đắp. Trong quan niệm của Viện Văn học, sự kết hợp chặt chẽ giữa Viện Văn học và Hội Nhà văn thể hiện ý thức gắn nghiên cứu với thực tiễn sáng tác, đưa Viện Văn học trở thành trung tâm học thuật song hành với sự phát triển của nền văn học Việt Nam hiện đại và đương đại.

 

      Bên cạnh việc tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước, quan hệ hợp tác, trao đổi khoa học quốc tế cũng được chú ý ngay từ ngày thành lập Viện. Nếu như trong giai đoạn đầu, hợp tác quốc tế chủ yếu gắn liền với Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa thì trong bối cảnh lịch sử mới, Viện Văn học vừa cố gắng giữ mối liên hệ với  các Viện Hàn lâm truyền thống như Nga, Trung Quốc, Hung gary, Ba Lan,... vừa cố gắng mở rộng hợp tác nghiên cứu với nhiều quốc gia khác. Theo đó, nhiều Hội thảo khoa học quốc tế đã được tổ chức và gây được sự chú ý của giới nghiên cứu, giảng dạy văn học, trong đó đáng chú ý là Hội thảo khoa học quốc tế về Vũ Trọng Phụng, Hội thảo về tiếp cận lý thuyết văn học phương Tây, Hội thảo về Phê bình sinh thái năm 2017...       

 

         Tiếp tục những thành quả nghiên cứu đã đạt được, hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của Viện là vẫn cố gắng duy trì phẩm tính hàn lâm của các công trình khoa học, nghiên cứu văn học quá khứ song song với nghiên cứu thực tiễn văn học đương đại, tiến hành tổng kết các giai đoạn văn học, tiếp tục đề xuất các giải pháp khoa học nhằm đẩy mạnh sự nghiệp nghiên cứu văn học nói riêng, sự phát triển văn học dân tộc nói chung trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

         3. Về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao

 

       Hoạt động đào tạo sau Đại học của Viện được bắt đầu từ 1978 và trước khi chuyển giao công tác đào tạo về Học viện Khoa học xã hội, Viện Văn học là một cơ sở đào tạo có uy tín, thu hút được nhiều nghiên cứu sinh từ mọi miền đất nước. Có thời điểm, lượng nghiên cứu sinh lên đến hơn 70 người. Tính đến nay, đã có hơn 120 nghiên cứu sinh được bảo vệ tại cơ sở đào tạo Viện Văn học. Từ 2010 đến nay, khi nhiệm vụ đào tạo được chuyển sang Học viện, đội ngũ cán bộ Viện Văn học vẫn là nòng cốt của Khoa Văn học, góp phần quan trọng vào chiến lược đào tạo Sau Đại học của Học viện. Song song với đào tạo trường quy, Viện Văn học hết sức coi trọng hình thức tự đào tạo, đào tạo tại chỗ, tổ chức các buổi thuyết trình khoa học, các semina trong nhiều phạm vi khác nhau về các phạm trù học thuật khác nhau. Nhờ thế, nhiều nhà khoa học trẻ của Viện hiện nay đã trưởng thành nhanh chóng vì được  thừa hưởng môi trường  dân chủ và không khí học thuật sôi nổi của Viện.

 

       Coi sự gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo như là một hướng chiến chiến lược phát triển quan trọng, trong nhiều năm qua, Viện Văn học đã tiến hành liên kết với nhiều cơ sở đào tạo trong cả nước, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều trường đại học trong cả nước...Nhiều nhà khoa học của Viện hiện là giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng cho nhiều trường Đại học trong cả nước. Chất lượng, uy tín về đào tạo cũng là một thành tựu để khẳng định vai trò to lớn của Viện Văn học trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp nghiên cứu văn học của nước nhà.

 

           4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị

 

        Song song với phát triển về đội ngũ, tổ chức, chất lượng nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo và thông tin thư viện, cơ sở vật chất của Viện cũng từng bước nâng cấp. Đến nay, trụ sở Viện Văn học là một trụ sở khang trang, điều kiện nghiên cứu tuy chưa thật hiện đại và đồng bộ, nhưng về cơ bản, bước đầu đáp ứng tốt công tác phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện. Đội ngũ cán bộ ở các phòng ban chức năng và thư viện luôn tận tâm với công việc, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của Viện trong suốt sáu thập kỷ qua.

 

       ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIỆN VĂN HỌC TẦM NHÌN 2030

 

1. Quan điểm phát triển

 

- Quan điểm chủ đạo là nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn học, văn hóa và nghiên cứu khoa học, vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

 

- Lấy thực tiễn và nhu cầu phát triển nền văn học dân tộc đặt trong bối cảnh dân tộc và khu vực làm đối tượng nghiên cứu quan trọng nhất.

 

- Đẩy mạnh đổi mới, thực hành dân chủ, phát huy năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu phát huy và cống hiến khả năng trí tuệ, nhiệt huyết, góp phần phát triển nghiên cứu văn học về cả số lượng và chất lượng.

 

2. Mục tiêu phát triển

 

- Tiếp tục đưa Viện Văn học trở thành trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu về nghiên cứu cơ bản, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển nền văn học Việt Nam; tạo dựng được uy tín cao trong giới nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, có vị thế vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước trên phương diện nghiên cứu văn học nói riêng và khoa học xã hội nhân văn nói chung.

 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành các mũi nhọn nghiên cứu, xây dựng đội ngũ chuyên gia mạnh. Xác định các hướng nghiên cứu cơ bản làm cơ sở quy hoạch phòng ban, nhân sự, giải quyết tốt mối quan hệ giữa định hướng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu.

 

- Công bố những công trình nghiên cứu trọng điểm có chất lượng khoa học cao. Khuyến khích và tăng cường chất lượng công việc thông qua thước đo xuất bản và hiệu quả xã hội.

 

- Gắn kết nghiên cứu với đào tạo và hợp tác với các đơn vị, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 đưa một số hướng nghiên cứu khoa học chủ chốt vốn là thế mạnh của Viện Văn học đạt được những thành tựu mới, có tầm ảnh hưởng quốc gia và khu vực, trọng tâm là nghiên cứu văn học sử và văn học trong mối quan hệ mật thiết với văn hóa xã hội của đất nước.

 

3. Định hướng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

 

Trong thời gian tới, Viện Văn học tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Viện. Hướng đến mục tiêu nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung xây dựng hệ thống lý luận, tăng cường giới thiệu, dịch thuật các công trình lý thuyết và nghiên cứu văn học. Ưu tiên các hướng nghiên cứu trọng điểm sau đây:

 

- Phát huy thế mạnh của Viện là kết hợp nghiên cứu văn bản học với nghiên cứu văn học sử, coi trọng việc tiếp thu, vận dụng tri thức và phương pháp khoa học mới, đẩy mạnh công tác tư liệu; Sưu tầm, dịch và giới thiệu những văn bản tác giả tác phẩm còn khuyết thiếu, từng bước phục hiện một cách đầy đủ lịch sử văn học dân tộc.

 

- Mở rộng hướng nghiên cứu liên ngành văn hóa học (nghiên cứu văn học trong mối quan hệ với sinh thái tự nhiên và sinh thái tinh thần xã hội, nghiên cứu so sánh các nền văn học, nghiên cứu các thể loại văn học dân tộc, nghiên cứu biểu tượng nghệ thuật trong văn học, quan tâm thích đáng đến văn học các dân tộc ít người…) nhằm bắt kịp những chuyển động nghiên cứu khoa học của khu vực và thế giới.

 

 - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực tiễn văn học, gắn kết nghiên cứu với đời sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Xây dựng các đề tài có quy mô lớn, có tính hệ thống và quan điểm học thuật hiện đại.

 

            Kính thưa các quý vị đại biểu!

           Thưa tất cả các bạn!

 

      Một lịch sử 65 năm, so với lịch sử văn học giàu có, phong phú của dân tộc là một khoảng thời gian chưa dài. Nhưng đó là 65 đầy ý nghĩa. 65 năm cố gắng vượt bậc để trưởng thành và đổi mới. 65 năm hợp tác vì mục tiêu phồn vinh nền văn học nước nhà. 65 năm đầy tình nghĩa và nhân văn. Những thành tựu to lớn trên đây của toàn thể cán bộ Viện Văn học trong suốt 65 năm qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng những danh hiệu cao quý.

 

       Ngoài các danh hiệu tập thể, nhiều nhà khoa học xuất sắc của Viện Văn học cũng được tôn vinh xứng đáng, trong đó có 7 nhà nghiên cứu đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, và khoa học công nghệ; 11 nhà khoa học được trao Giải thưởng Nhà nước.

 

        Nhìn lại 65 năm Viện Văn học, thật khó có thể kể hết sự vất vả và nỗ lực lao động của từng cá nhân, từng phòng ban nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu. Tất cả các thế hệ cán bộ Viện, bằng những phương cách khác nhau, tùy thuộc vào những hoàn cảnh khác nhau, đều chung sức làm nên lịch sử đáng tự hào của Viện. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học, thay mặt toàn thể cán bộ cơ quan, Lãnh đạo Viện Văn học xin trân trọng cám ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành...đã quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Viện Văn học liên tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Xin chân thành cám ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đã đến dự và đưa tin về Lễ Kỷ niệm và Hội thảo.

 

Xin kính chúc các các quý vị đại biểu, các Nhà khoa học, các cô, bác, các đồng nghiệp luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

 

Xin trân trọng cám ơn!

Các tin đã đưa ngày: