Đang online: 1

Lượt truy cập:

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

28/01/2019

Ngày 18/12/2018, Viện Văn học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Khoa học, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

CÔNG TÁC VIỆN VĂN HỌC NĂM 2018

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

 

 

Ngày 18/12/2018, Viện Văn học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Khoa học, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Viện trưởng Viện Văn học đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và khẳng định Viện Văn học đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra theo phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”. Công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 đã đạt được nhiều thành tích: 06 đề tài cấp Bộ 2017-2018, 14 đề tài cấp cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức thành công 04 hội thảo và 06 tọa đàm cấp Viện; nhiều cán bộ tham gia các Hội thảo quốc tế; xuất bản khoảng 16 cuốn sách; công bố hơn 100 bài viết trên các báo, tạp chí, trong đó có 8 bài tạp chí quốc tế…

Công tác Thông tin - Thư viện vẫn được tiến hành thường xuyên, bổ sung 220 đầu sách mới. Công tác Tạp chí được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng học thuật, gắn với định hướng phát triển khoa học chung của Viện: năm 2018 đã công bố gần 140 bài viết, trong đó có 35 lượt bài của các nhà nghiên cứu trong Viện; thực hiện 8 cụm bài, chuyên đề, 2 số liên kết với các trường đại học … Các công tác khác như chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện đúng kỳ hạn và theo quy định.

 

Phương hướng năm 2019, Viện Văn học tiếp tục thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ khoa học đang triển khai và đề xuất một số nghiên cứu mới; đẩy mạnh nghiên cứu và trao đổi học thuật với các trung tâm nghiên cứu văn học trong và ngoài nước; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan… góp phần khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của Viện Văn học trong giới nghiên cứu khoa học nhân văn Việt Nam.

ĐH

 

Các tin đã đưa ngày: