Đang online: 1

Lượt truy cập:

Tập huấn cách tra tìm tin trên opac và CSDL trực tuyến

12/04/2019

Viện Thông tin KHXH Việt Nam tập huấn cách tra tìm tin trên opac và CSDL trực tuyến

Thông báo về việc tập huấn tra tìm tài liệu trên Opac và CSDL trực tuyến

 

Kính mời các cán bộ nghiên cứu có quan tâm tham dự lớp Tập huấn. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới đây (click link sau để tải bản scan công văn).

Công văn Tập huấn tra tìm tài liệu

Thư viện Viện Văn học

Các tin đã đưa ngày: