Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Kỉ niệm 30 năm năm mất của nhà văn Nguyễn Minh Châu

18/04/2019

Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) là nhà văn đã có những đóng góp nổi bật đối với văn học Việt Nam hiện đại. Tên tuổi của ông được khẳng định qua những sáng tác có sức ảnh hưởng rộng lớn trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, hơn thế nữa, với sự mẫn cảm nghệ sĩ và tinh thần đổi mới quyết liệt, Nguyễn Minh Châu đã trở thành một trong những người mở đường “tinh anh và tài năng” của văn học Đổi mới qua các truyện ngắn và tiểu luận đặc sắc, có chiều sâu tư tưởng. Nhân kỉ niệm 30 năm năm mất nhà văn Nguyễn Minh Châu, Viện Văn học tổ chức Hội thảo khoa học: Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học.

 

 

VIỆN VĂN HỌC

 

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

KỈ NIỆM 30 NĂM NĂM MẤT CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN MINH CHÂU

 (1989-2019)

 

 

 

Kính gửi: .....................................................................................................................

 

 

Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) là nhà văn đã có những đóng góp nổi bật đối với văn học Việt Nam hiện đại. Tên tuổi của ông được khẳng định qua những sáng tác có sức ảnh hưởng rộng lớn trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, hơn thế nữa, với sự mẫn cảm nghệ sĩ và tinh thần đổi mới quyết liệt, Nguyễn Minh Châu đã trở thành một trong những người mở đường “tinh anh và tài năng” của văn học Đổi mới qua các truyện ngắn và tiểu luận đặc sắc, có chiều sâu tư tưởng. Nhân kỉ niệm 30 năm năm mất nhà văn Nguyễn Minh Châu, Viện Văn học tổ chức Hội thảo khoa học: Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu trong nước tiếp tục thảo luận, tổng kết về sự nghiệp văn học của Nguyễn Minh Châu cũng như công bố những nghiên cứu, kiến giải mới về sáng tác của ông ở các thể loại khác nhau.

 

1. Chủ đề Hội thảo: Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

1/ Thành tựu và đóng góp của Nguyễn Minh Châu qua các giai đoạn

2/ Quan điểm đổi mới văn học và vai trò, vị trí của Nguyễn Minh Châu trong văn học thời kỳ Đổi mới

3/Tiếp cận tác phẩm Nguyễn Minh Châu (truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận) từ những góc nhìn mới

4/ Những tư liệu mới về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Minh Châu

 

2. Cơ quan tổ chức: Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

 

3. Địa điểm tổ chức: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

4. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận (Mẫu đăng ký tham luận gửi kèm): Chậm nhất là ngày 10/6/2019

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 30/8/2019

- Hội thảo trong 01 ngày: dự kiến đầu tháng 10/2019

 

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

 

6. Quy cách trình bày tham luận:

- Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

- Ban tổ chức không nhận các bài đã công bố và những bài không đáp ứng đúng quy cách trình bày văn bản.

 

7. Hỗ trợ Hội thảo:

Tham luận được lựa chọn sử dụng sẽ được trả nhuận bút và chọn in kỉ yếu Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

 

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau: Phòng Quản lí khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com). Hoặc liên lạc qua số điện thoại: TS. Đỗ Hải Ninh: 0989898263, ThS. Vũ Thị Thanh Loan: 0914968642.

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên website Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

                                                                               T.M. BAN TỔ CHỨC

                                                                            Trưởng ban

 

 

 

 

                                                                               PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học

 

Họ và tên:............................................Giới tính..................................................

Học hàm, học vị:..................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (ghi rõ là địa chỉ cơ quan hay nhà riêng):...................................

………………………………………………………………………………….

Điện thoại:..................................Hòm thư điện tử:.............................................

Tiêu đề của Tham luận:.......................................................................................

………………………………………………………………………………….

Tóm tắt tham luận (từ 300-500 chữ, sử dụng font Times New Roman) cần được trình bày dạng file Word và gửi ở dạng file đính kèm trước ngày 10/6/2019 tới địa chỉ email: quanlykhoahocvvh@gmail.com).

                                                  

*Tải về máy tính file Thông báo Hội thảo:

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Kỉ niệm 30 năm mất của nhà văn Nguyễn Minh Châu (pdf)

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: