Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế "Việt Nam - Liên bang Nga: giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa"

13/05/2019

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế tại Hà Nội với chủ đề Việt Nam - Liên bang Nga: giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Việt Nam - Liên bang Nga: giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa

 

 

Kính gửi: các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu

 

Việt Nam và Liên bang Nga vốn có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, hợp tác toàn diện về các mặt kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Năm 2019 được coi là năm tôn vinh “Việt Nam trong lòng nước Nga và nước Nga trong lòng Việt Nam” như lời tuyên bố của Tổng thống Nga V. Putin. Đây là năm sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn học, nghệ thuật. Nằm trong khuôn khổ của chương trình này, Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã nhận được thư mời hợp tác của Giáo sư V.V. Ponlonsi, Viện trưởng Viện Văn học thế giới mang tên M. Gorki (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga) về việc thúc đẩy hợp tác khoa học, trong đó hai bên sẽ tổ chức 2 hội thảo quốc tế ở Matxcova (dự kiến 27-28 tháng 6/2019) và Hà Nội (dự kiến khoảng tháng 11/2019). Được sự chấp thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế tại Hà Nội với chủ đề Việt Nam - Liên bang Nga: giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa.

 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài viết bài tham gia Hội thảo.

 

1. Chủ đề hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các chủ đề cơ bản, cũng là các Tiểu ban (dự kiến) sau đây:

        1/ Việt Nam học và Nga học qua các chặng đường lịch sử

        2/ Tiếp nhận sáng tác và lí luận phê bình văn học Nga ở Việt Nam            

        3/ Văn học Việt Nam ở Liên bang Nga

 

2. Cơ quan tổ chức: Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

 

3. Địa điểm tổ chức: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

 

4. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận (Mẫu đăng ký tham luận gửi kèm): Chậm nhất là ngày 15/6/2019

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: Chậm nhất là ngày 31/8/2019

- Hội thảo trong 01 ngày: Dự kiến cuối tháng 11/2019

 

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Nga

 

6. Quy cách trình bày tham luận:

- Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

- Ban tổ chức không nhận các bài đã công bố và những bài không đáp ứng đúng quy cách trình bày văn bản.

 

7. Hỗ trợ Hội thảo:

Tham luận được lựa chọn sử dụng sẽ được trả nhuận bút và chọn in kỉ yếu Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

 

8. Địa chỉ liên hệ:

- Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ: Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học  (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com).

- Ban tổ chức nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

- Các thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật tại website của Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

 

 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ

Việt Nam - Liên bang Nga: giao lưu, đối thoại văn học và văn hóa

 

Họ và tên:............................................Giới tính..................................................

Học hàm, học vị:..................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (ghi rõ là địa chỉ cơ quan hay nhà riêng):...................................

Điện thoại:..................................Hòm thư điện tử:.............................................

Số chứng minh thư nhân dân: ............................................................................

Hoặc Mã số thuế: ………………………………………………………………

Tiêu đề của Tham luận:.......................................................................................

………………………………………………………………………………….

Tham gia tiểu ban: ..............................................................................................

Tóm tắt tham luận

[từ 300-500 chữ, sử dụng font Times New Roman, được trình bày dưới dạng file Word (.doc) và gửi tới địa chỉ email: quanlykhoahocvvh@gmail.com, trước ngày 15/6/2019]

                                       

*Link tải Thông báo Hội thảo: tại đây

 

Các tin đã đưa ngày: