Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thông báo về thời gian tổ chức Hội thảo khoa học về Nhà văn Nguyễn Minh Châu

30/08/2019

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học xin trân trọng thông báo: Hội thảo sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày thứ Năm, 03/10/2019 tại Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

(v/v ngày tổ chức

Hội thảo khoa học về Nhà văn Nguyễn Minh Châu)

 

 

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học xin trân trọng thông báo:

 

Hội thảo sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày thứ Năm, 03/10/2019 tại Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Hiện nay, Hội thảo đã nhận được hơn 50 đăng ký tham luận và gần 20 bài viết toàn văn của các nhà nghiên cứu. Thời gian tổ chức hội thảo đang đến gần, để đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà văn, các bạn độc giả quan tâm đến sự nghiệp văn học Nguyễn Minh Châu và công cuộc đổi mới văn học nước nhà.

 

Giấy mời chính thức sẽ được gửi tới các tác giả tham luận, các đại biểu khách mời trong thời gian sớm nhất.

 

Trân trọng!

 

 

T.M. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

Viện trưởng Viện Văn học

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

                                                                               

Thông báo Hội thảo Nguyễn Minh Châu lần 2

Tải bản word pdf

Các tin đã đưa ngày: