Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thông báo v/v thay đổi ngày tổ chức Hội thảo khoa học về Nhà văn Nguyễn Minh Châu

20/09/2019

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học xin trân trọng thông báo: Do một số nguyên nhân khách quan, Hội thảo sẽ được tổ chức vào 8h sáng thứ Năm, 10/10/2019 tại Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giấy mời chính thức sẽ được gửi tới các tác giả tham luận, các đại biểu khách mời trong thời gian sớm nhất.

 

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

(v/v thay đổi ngày tổ chức

Hội thảo khoa học về Nhà văn Nguyễn Minh Châu)

 

 

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Nguyễn Minh Châu và tiến trình Đổi mới văn học xin trân trọng thông báo:

Do một số nguyên nhân khách quan, Hội thảo sẽ được tổ chức vào 8h sáng thứ Năm, 10/10/2019 tại Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy mời chính thức sẽ được gửi tới các tác giả tham luận, các đại biểu khách mời trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

 

 

 

T.M. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

Viện trưởng Viện Văn học

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

                                                                               

 

Các tin đã đưa ngày: