Đang online: 1

Lượt truy cập:

Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kì 2011- 2016

05/04/2012

Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kì 2011- 2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2012, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 2018/ QĐ- KHXH về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Theo Quyết định, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn học, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ngày 20 tháng 01 năm 2012, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 2018/ QĐ- KHXH về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Theo Quyết định, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn học, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kỳ 2011- 2016.

Các tin đã đưa ngày: