Tiếp nhận ảnh hưởng để đổi mới và sáng tạo (28/04/2015)

Đọc Huyền thoại phố phường, người yêu và am hiểu văn học không thể không liên hệ tới truyện Con đầm pích (Пиковая дама) của A.S. Pushkin. Tại sao vậy?