Tinh thần nữ quyền trong "Buồn ơi chào mi" của Françoise Sagan (20/03/2013)

"Người ta đối xử với [phụ nữ]như một con búp bê sống và tước đi của phụ nữ quyền tự do; và thế là một vòng luẩn quẩn được thắt lại; bởi vì càng ít thực thi quyền tự do để hiểu, để nắm bắt và khám phá thế giới xung quanh thì phụ nữ càng ít thấy nguồn lợi của thế giới đó và sẽ không dám tự khẳng định như một chủ thể thực sự; nếu chúng ta khích lệ phụ nữ trong việc ấy, phụ nữ sẽ thể hiện một sức sống mãnh liệt, sự hiếu kỳ, óc sáng kiến và sự mạnh dạn như đàn ông."