Hồn ma và bóng quỷ trong truyện truyền kỳ trung đại từ góc nhìn Folklore (17/09/2015)

Việc kể những câu chuyện và tạo ra một thứ không gian kỳ ảo, nơi trú ngụ của những linh hồn tựa như một chuyến hành trình đi tìm kiếm những bằng chứng khoa học cho việc các hiện tượng siêu tự nhiên, sự tồn tại của ma quỷ, hay cuộc sống sau khi chết là có thật, nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi lâu dài nhất trong lịch sử về sự tồn tại của loài người. Ở Việt Nam, một trong những biểu hiện cho thấy chủ đề này đã được văn học viết thừa hưởng chính là việc truyện truyền kỳ đã xây dựng nên không gian của hồn ma mà nguồn cội của nó, trước tiên, phải được truy nguyên từ trong những chất liệu nghệ thuật cũng như quan niệm về thế giới và con người trong Folklore.