Puskin và Gogol, hai kiểu sáng tác trong văn học Nga (20/05/2013)

Những người đọc và các nhà phê bình cực đoan hay đánh giá sáng tác của các nhà văn, nhà thơ theo sở thích cá nhân của mình. Họ đối lập Puskin và Gogol. Nhưng chúng ta sẽ không thể hình dung được văn học Nga có Puskin mà lại thiếu Gogol...