Văn học lãng mạn Pháp và sứ mệnh tự do (06/05/2016)

Nếu không tính đến J.-J. Rousseau như là những tia sáng đầu tiên báo hiệu cho xu hướng lãng mạn trong thời đại Ánh sáng, chủ nghĩa lãng mạn Pháp coi như được bắt đầu từ những năm 1780 và kết thúc một thế kỷ sau đó. Có lẽ hiếm trào lưu nào của thời hiện đại phương Tây mà thời gian tồn tại lâu đến thế, và dấu ấn của nó để lại vẫn còn lưu lại qua những cuộc tranh cãi sau cả hơn trăm năm.

Bàn về hiệu ứng đọc lý thuyết phê bình nước ngoài: trường hợp bản dịch “Độ không của lối viết” (11/09/2014)

Bài viết xuất phát từ những phân tích đối chiếu văn bản, giữa bản tiếng Pháp và bản tiếng Việt, nhằm nêu ra một giả thiết về hiệu ứng cách đọc mà văn bản lý thuyết của Barthes tác động lên mô hình lý luận văn học Việt Nam giai đoạn những năm chín mươi của thế kỷ trước. Nó cho thấy phần nào cách thức phản ứng của người đọc Việt Nam trước những yếu tố mới mẻ cần thiết cho sự cách tân, đổi mới.

Vấn đề chủ thể phát ngôn của Vũ Trọng Phụng (16/01/2014)

"...sự thay đổi cả một cách nhìn và cách thể hiện nghệ thuật tiểu thuyết khác. Gắn với sự thay đổi này là sự xuất hiện của vấn đề chủ thể phát ngôn trong văn bản Vũ Trọng Phụng. Mở rộng ra nữa, dường như toàn bộ sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng nằm ở thử thách thay đổi chiều kích ngôn từ trong văn chương".

"Phiên chợ Giát" từ góc nhìn hiện đại (11/07/2013)

Góc nhìn tự sự học so sánh hai điểm khởi đầu và kết thúc văn bản truyện kể soi sáng một góc nhìn rất phụ của nghiên cứu văn chương nói chung, và của tác phẩm ("Phiên chợ Giát") trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Minh Châu nói riêng...