Di sản văn chương đại thi hào Nguyễn Du: 250 năm nhìn lại (27/02/2017)

Tập sách, được in với sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là sự đúc kết những nỗ lực làm việc và tấm lòng của các tác giả tham luận dành cho đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều của ông

Chân tuỷ của tiểu thuyết (27/02/2017)

Công trình này được trao Giải nhì cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản do Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi và Quỹ Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức năm 2016

Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học (tập bài giảng và tài liệu tham khảo) (27/02/2017)

Cùng với ấn phẩm Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại biên soạn từ các tham luận của cuộc Hội thảo tổ chức ngay trước đợt thuyết trình, hy vọng đây sẽ là một tư liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu văn học tại Việt Nam, đặc biệt là các nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ

Diễn tiến câu chuyện Vương Thuý Kiều từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam (27/02/2017)

Sách có nội dung chính là bản dịch luận án tiến sĩ​ được bảo vệ tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ) năm 1981 của Charles Benoit.

Chuyển thể Văn học - Điện ảnh (Nghiên cứu Liên văn bản) (10/11/2016)

Công việc nghiên cứu đã đòi hỏi ở tôi sự thay đổi, từ chỗ ham thích cảm tính đến chỗ ham thích một cách “có ý thức”. Giá trị nhân văn và chiều kích văn hóa sâu xa của mỗi tác phẩm điện ảnh, vì thế, khiến tôi bận tâm nhiều hơn mức bình thường