Chân tuỷ của tiểu thuyết

27/02/2017

Chân tuỷ của tiểu thuyết Nhóm tác giả: Tsubouchi Shoyo (Trần Hải Yến dịch và giới thiệu)
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Thế giới
Nơi phát hành:
Lần xuất bản: 1
Ngày xuất bản: 2013
ISBN:
Kích thước: 14x20,5,
​"Mặc dù trên thực tế được viết chủ yếu trong những năm 1881 - 1883, nhưng đến khoảng thời gian từ tháng 9 năm 1885 đến tháng 4 năm 1886, độc giả Nhật Bản mới được đọc bản in Chân tủy tiểu thuyết dưới dạng sách mỏng nhiều kỳ. Thời điểm ra đời của Chân tủy tiểu thuyết cũng là lúc cả bản dịch tiếng Nhật đầu tiên tác phẩm Kenelm Chillingly của Bulwer-Lytton lẫn Kajinno Kigu của tiểu thuyết gia Tokai Sanshi cùng xuất hiện trên văn đàn Nhật Bản. Sự xuất hiện của ba tác phẩm dược coi là đã tạo nên một bước chuyển quyết định cho văn xuôi Nhật Bản hiện đại.... Chân tủy tiểu thuyết phê phán kết cấu lỏng lẻo, xây dựng nhân vật yếu kém của các tiểu thuyết đương thời; thúc giục các tiểu thuyết gia tập trung vào việc khắc họa tính cách nhân vật trong hoàn cảnh thực..."  (trích Dẫn nhập)
 
Sách gồm 2 phần:
1/ Dịch tiểu luận lý thuyết Nhật Bản Chân tuỷ của tiểu thuyết (Shosetsu Shinzu),
2/ Tiểu luận nghiên cứu: "“Chân tuỷ của tiểu thuyết” (Shosetsu Shinzu) và “Bàn về tiểu thuyết” – cuộc tìm kiếm bản chất và đường đi cho tiểu thuyết Đông Á thời cận hiện đại“
Công trình này được trao Giải nhì cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản do Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi và Quỹ Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức năm 2016