Diễn tiến câu chuyện Vương Thuý Kiều từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam

27/02/2017

Diễn tiến câu chuyện Vương Thuý Kiều từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam Nhóm tác giả: Charles Benoit (Lê Vân Nam) (Người dịch: Nguyễn Nam, Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên, Mai Thu Huyền)
Nơi xuất bản: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Thế giới và Trung tâm nghiên cứu quốc học
Nơi phát hành:
Lần xuất bản: 1
Ngày xuất bản: 2016
ISBN: 978-604-77-2594-6
Kích thước: 16x24,
"Say mê tiếng Việt,Charles Benoit được coi là một trong những người Mỹ thành thạo tiếng Việt nhất. Nhiều người Sài Gòn trước 1975 thường quen với cái tên Việt Nam Lê Vân Nam của ông.
Việc nghiên cứu Truyện Kiều - tác phẩm mà Benoit coi như tình yêu tinh thần đầu tiên của mình - bắt đầu ngay từ khi ông đặt chân đến Việt Nam. Và mặc dù có những khoảng thời gian đứt đoạn nhưng công việc đó vẫn được đeo đuổi cho đến ngày nay..."
Cuốn Diễn tiến câu chuyện Vương Thúy Kiều từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam có nội dung chính là bản dịch luận án tiến sĩ​ được bảo vệ tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ) năm 1981 của Charles Benoit. Tác giả là một người đặc biệt thông thạo tiếng Việt (quốc ngữ, Hán Nôm), văn hoá Việt Nam, và có nhiều trải nghiệm khác thường tại Việt Nam những năm trước 1975 và sau ngày chính phủ Hoa Kỳ bỏ cấm vận Việt Nam.
Phần phụ bản của sách là:
   - Bài viết "Nàng Kiều và tôi" do chính tác giả viết bằng tiếng việt
   - "Lời thưa trước của một người dịch" của Nguyễn Nam, thay cho Lời nói đầu, nói về quá trình tìm đến bản luận án và kiếm tìm tác giả của nó, cùng những câu chuyện thú vị xung quanh quá trình dịch công trình này
   - "Việc diễn hóa câu chuyện Vương Thuý Kiều Trung Hoa thành "Truyện Kiều" Việt Nam qua con mắt một học giả nước ngoài" của Trần Hải Yến và Nguyễn Đào Nguyên