PHẠM PHƯƠNG CHI

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2006, 2012)


Họ và tên: Phạm Phương Chi 

- Năm sinh: 14/01/1982

- Nơi sinh: Phú Thọ

- Quê quán : Phù Ninh - Phú Thọ


Quá trình đào tạo/học vấn.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2004

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học California, Riverside (Đại học quốc Gia California) năm 2012

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Văn học châu Á tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2006

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Đang học sau đại học tại Đại học California, Riverside……….


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: phamphuongchi@gmail.com


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy):Đông Nam Á học,  Văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh, sử thi Ấn Độ, Ảnh hưởng văn hóa văn học Ấn Độ tới Việt Nam, Tiểu thuyết và chủ nghĩa dân tộc, phê bình hậu thuộc địa, dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nhân học


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Quan niệm thẩm mĩ của Ấn Độ qua sử thi Ramayana (Aesthetic view of Indian through Ramayana), (MA thesis, Hanoi National University of Education, 2006)

2. Cấu trúc tự sự trong truyện ngắn Phiên chợ Giát của Nguyễn Minh Châu (Narrative structure in short story Phien cho Giat of Nguyen Minh Chau). In: Kỉ yếu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Summary Record of Hanoi National University of Education), Publishing House of Hanoi National University of Education, 2004 , pp: 195-199

3.Truyện dân gian Ấn Độ: Chuyện Akbar và Birbal (Indian folktales: Stories of Akbar and Birbal), (Translator), Kim Dong Publishing House, 2005

4. 1001 vẻ đẹp văn chương Việt Nam và Thế giới (1001 literary beauties of Vietnam and the World), (Co-author), Culture and Information Publishing House, 2005

5. Truyện cổ Ấn Độ (Indian folklore tales), (Co-Translator), Kim Dong Publishing House, 2007

6. Những nguyên tắc của phê bình văn chương (Principles of literary criticism), (Co-translator), (translating from English to Vietnamese). In: Lí luận- Phê bình văn học thế giới thế kỉ XX (World Literary Criticism - Theories of the 20th century), edited by Loc Phuong Thuy, Education Publishing House, 2007, pp: 101-127

7.Hậu hiện đại những điều cần biết (Postmodernism: What one needs to know), (Translator), (translating from English to Vietnamese). In: Lí luận -Phê bình văn học thế giới thế kỉ XX (World Literary Criticism - Theories of the 20th century, Loc Phuong Thuy (edited), Education Publishing House, 2007, pp: 498-511

8. 20 truyện ngắn hay Ấn Độ (20 excellent Indian short stories) (edited), Youth Publishing House, Hanoi, 2008

9. 29 truyện ngắn hay Đông Nam Á (20 excellent ASEAN short stories) (edited), Youth Publishing House, Hanoi, 2008

Bài tạp chí

10.  Thủ pháp so sánh trong sử thi Ramayana và sử thi Iliat – Ôđixê: Những điểm chung và riêng (Rhetorical comparisons in Ramayana and Iliad and Odyssey epic: The generations and the differences), Folk Culture Studies Review, Volume 2 (2003), pp 78-81

11. Thiên nhiên trong sử thi Ramayana (Nature in Ramayana epic), Light Source of Folklore Review, Volume 3 (2003), pp 35 – 55

12.   Về một vài thủ pháp so sánh trong sử thi Ramayana (About some rhetorical comparisons in Ramayana epic), ASEAN Studies Review, Volume 6 (2003), pp 73-76

13.  Không gian nghệ thuật trong Dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam, (Artistic space in Duoi bong hoang lan of Thach Lam), Literature and Youth Review, Volume 2 (2003), pp 51 – 53

14.  Quan niệm về cái đẹp nhục cảm của Ấn Độ cổ đại qua sử thi Ramayana (Ancient India’s view of sensual beauty through Ramayana epic), Folk Culture Studies Review, Volume 6 (2004), pp 76 – 80

15.Truyện ngắn Con kì nhông của Narayan (Ấn Độ) và Con chó mù của Chekhov (Nga) (Salamander short story of Narayan (India) and blind dog short story of Chekhov(Russia)), Educational science Information Review (Hanoi National University of Education), Volume 6 (2004), pp 58 – 63

16.  Quan điểm thẩm mĩ của Nguyễn Duy (The aesthetic view of Nguyen Duy poet), Literature and Youth Review, Volume 7 (2004), pp 71 – 72

17.  Chủ nghĩa hậu hiện đại Ấn Độ (Indian Postmodernism) , Literature studies Review, Volume 8 (2005), pp 110 – 120

18.   Thi học cổ điển Ấn Độ (Indian classical poetics), Literature studies Review, Volume 9 (2006), pp 143 – 146

19.   Nguyên lí mĩ học cổ điển Ấn Độ (Rasa, Alamkara, Dhvani) trong sử thi Ramayana (Principles of classic Indian aesthetics (Rasa, Alamkara, Dhvani) of Ramayana epic, Folk Culture Studies Review, Volume 5 (2007), pp 78 – 85

20.   Tiểu thuyết chính trị hậu hiện đại (The postmodern political fiction), Literature studies Review, Volume 5 (2008), pp:101-124

21.   Rasa trong mĩ học Ấn Độ (Rasa in Indian Aesthetics), Literature studies Review, Volume 8 (2008), pp:76-92.

Bài trình bày tại các hội thảo quốc tế

22.  Ramayana và truyền thông (Ramayana and mass media) - Hội thảo quốc tế Sử thi Việt Nam do Viện Văn hoá tổ chức tại Đắc Lăc, 2008 (in lại trong cuốn Sử thi trong bối cảnh Châu Á, Nxb Khoa học Xã hội, 2009)

23  Cảm nghiệm nghệ thuật (Rasa) trong tác phẩm Thơ dâng của R. Tagore (Elements of rasa in R. Tagore’s Gitanjali) - Hội thảo quốc tế Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Châu Á, Trường Đại học Quốc gia Singapore, 2009

24. Nghiên cứu Rabindranath ở Việt Nam (Rabindranath Tagore studies in Vietnam) - Hội thảo về Một Thời đại Vận động: Các chuyến đi tại châu Á của Rabindranath Tagore (Conference on An Age in Motion: Asian Voyage of Rabindranath Tagore), Trung tâm Nalanda Sriwijaya, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, 2010.

25.  Quan hệ du lịch và Phật giáo ở Việt Nam qua tác phẩm Đức Phật, nàng Savitri và Tôi của Hồ Anh Thái - Hội thảo Cái thiêng trong văn hoá đương đại – Trung tâm nghiên cứu Khoa học Xã hội Calcutta, Ấn Độ - 1, 2010

Các bài dịch đã đăng

26.  Thi học của những phản kháng (Poetics of protest), (about Mulk Raj Anand writer) – (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 31 (2005), 1 page

27.  Những câu chuyện bất tận (Never ending-narratives), (about Kiran Desai writer), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 21 (2006), 1 page

28.   Triển vọng sách văn học Ấn Độ (A sea change in publishing), (an answer of review of Amitav Ghost writer), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society, Volume 25 (2006), 1 page

29.  Lạ hoá trong văn học Ấn Độ (On strangeness in Indian writing), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 31 (2006), 1 page.

30.    Phụng sự cái đẹp (Ode to beauty), (about Ramakant Rath poet), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 31 (2006), 1 page

31.   Tín đồ của nghệ thuật kể chuyện (The faithful of story telling), (translator, Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 35 (2006), 1 page

32.  Văn học Ấn Độ và thế giới (Indian Literature and World), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 72 (2006), 1 page

33.  Cái được và cái mất (Gain and Lose), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 72 (2006), 1 page

34. Để ánh sáng tràn vào (Let the light overflow), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 50 (2007), 1 page.

35.  Ấn Độ và văn học các địa phương (Indian and It’s location overflow(translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 50 (2007), 1 page

36.   Cuốn sách huyền ảo (Books that worked magic), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 50 (2007), 1 page

37.   Đừng bắn các nhà phê bình (Don’t shoot Critics), (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 54 (2007), 1 page

38.   Về các nhà văn nữ Ấn Độ (About Indian female writers (translator), Arts Literature Writes (Weekly Newspaper of Vietnam writers’ society), Volume 64 (2008), 1 page

 Bài viết Online:

39.   Quá trình hiện đại hóa văn học Ấn Độ (part1) (Process of modernizing Indian literature, part 1), (translator), http://www.evan.com.vn/News/phe-binh/nghien-cuu/2005/03/3B9AD05F/

40.   Quá trình hiện đại hóa văn học Ấn Độ (part 2) (Process of modernizing Indian literature, part 2), (translator), http://www.evan.com.vn/News/phe-binh/nghien-cuu/2005/03/3B9AD061/

41.   Phê bình lý luận văn học Ấn Độ (phần 1) (Indian literary theory criticism, part 1), (translator), http://www.evan.com.vn/News/phe-binh/ly-luan/2007/04/3B9AD7AA/

42.   Phê bình lý luận văn học Ấn Độ (phần 2) (Indian literary theory criticism, part 2), (translator), http://www.evan.com.vn/News/phe-binh/ly-luan/2007/04/3B9AD7AD/

 

Các tin đã đưa ngày: