Sử thi Otndrong cấu trúc văn bản và diễn xướng (06/08/2015)

Sử thi Mơ Nông – Ot ndrong đến nay vẫn còn là một “mảnh đất màu mỡ” hấp dẫn các nhà nghiên cứu, bởi với trữ lượng lớn và chứa đựng chiều sâu nội hàm văn hóa tộc người, sử thi – ot ndrong đã thực sự trở thành đối tượng cho các đề tài nghiên cứu có thể khai thác và tìm hiểu ở nhiều góc độ khác nhau. T

Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI (11/05/2015)

Nhóm tuyển chọn gồm các nhà thơ Mai Liễu, Y Phương, Inrasara, Trịnh Hà (thời kỳ đầu) do Thường trực Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam chỉ định, đã làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, trao đổi và cân nhắc kĩ để cố gắng giới thiệu được diện mạo thơ dân tộc thiểu số và miền núi mà ta có được hôm nay

Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI (10/05/2015)

Với hơn một thập kỷ của thế kỉ XXI, chúng ta có quyền mừng với những cái nụ hiện hữu, có chất lượng. Họ là những cây bút có giọng điệu, có bản sắc riêng, dẫu không phải họ sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ. Nói là có chất lượng và bản sắc vì nhiều tác phẩm của tác giả ấy đã đạt các giải thưởng chính thức về văn chương như Cao Duy Sơn, Hà Thị Cẩm Anh, Bùi Thị Như Lan...
Các tin đã đưa ngày: