Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI

10/05/2015

Với hơn một thập kỷ của thế kỉ XXI, chúng ta có quyền mừng với những cái nụ hiện hữu, có chất lượng. Họ là những cây bút có giọng điệu, có bản sắc riêng, dẫu không phải họ sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ. Nói là có chất lượng và bản sắc vì nhiều tác phẩm của tác giả ấy đã đạt các giải thưởng chính thức về văn chương như Cao Duy Sơn, Hà Thị Cẩm Anh, Bùi Thị Như Lan...

Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI,

Nxb. Văn hóa dân tộc, H, 2011

Ban tuyển chọn: Cao Duy Sơn, Hoàng Tuấn Cư, Mã A Lềnh

Nếu coi văn xuôi của các tác giả dân tộc thiểu số là nụ, thì tập sách này là một trong số tập hợp những cái nụ ấy. "Với hơn một thập kỷ của thế kỉ XXI, chúng ta có quyền mừng với những cái nụ hiện hữu, có chất lượng. Họ là những cây bút có giọng điệu, có bản sắc riêng, dẫu không phải họ sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ. Nói là có chất lượng và bản sắc vì nhiều tác phẩm của tác giả ấy đã đạt các giải thưởng chính thức về văn chương như Cao Duy Sơn, Hà Thị Cẩm Anh, Bùi Thị Như Lan... Để có những thành công ấy, ngoài sự nỗ lực của các tác giả còn có việc động viên, nâng đỡ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Vì lẽ đó mà các tác giả, tác phẩm được tuyển chọn trong tập sách này hầu hết là hội viên của Hội, dù họ là người dân tộc thiểu số hoặc người Kinh luôn gắn bó cuộc đời và sự nghiệp với vùng dân tộc - miền núi" - trích "Có thật một mảng văn xuôi miền ngược (Thay Lời giới thiệu)" tr. 6-7

Các tin đã đưa ngày: