Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI

11/05/2015

Nhóm tuyển chọn gồm các nhà thơ Mai Liễu, Y Phương, Inrasara, Trịnh Hà (thời kỳ đầu) do Thường trực Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam chỉ định, đã làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, trao đổi và cân nhắc kĩ để cố gắng giới thiệu được diện mạo thơ dân tộc thiểu số và miền núi mà ta có được hôm nay

Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI *

Nxb. Văn hóa dân tộc, H, 2011

Tuyển chọn: Mai Liễu, Y Phương, Inrasara, Trịnh Hà

"Thơ dân tộc thiểu số không chỉ đông về số lượng mà quan trọng là thơ dân tộc thiểu số hiện nay có sự chuyển biến đáng kể về thi pháp so với giai đoạn trước. Không ít tác giả đã tạo được giọng điệu và bút pháp riêng, góp phần làm phong phú và đa dạng thêm cho kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà... Tuyển tập thơ dân tộc thiểu số Việt Nam lần này được xuất bản bởi sự hợp tác phối hợp hiệu quả giữa Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Cùng với tuyển tập văn xuôi, tuyển tập thơ chủ yếu chọn tác phẩm của các tác giả là hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam sáng tác và công bố 10 năm đầu thế kỉ XXI, 2000-2010... Thơ dân tộc thiểu số và miền núi trong lần xuất bản này nghiêng về tập hợp, giới thiệu và động viên một giai đoạn sáng tác 10 năm đầu thế kỉ XXI. Việc đánh giá thơ dân thơ dân tộc và miền núi phải chờ một dịp khác với một cách làm công phu hơn.... Nhóm tuyển chọn gồm các nhà thwo Mai Liễu, Y Phương, Inrasara, Trịnh Hà (thời kỳ đầu) do Thường trực Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam chỉ định, đã làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, trao đổi và cân nhắc kĩ để cố gắng giới thiệu được diện mạo thơ dân tộc thiểu số và miền núi mà ta có được hôm nay."- trích Lời nói đầu

Các tin đã đưa ngày: