NỘI QUY THƯ VIỆN VIỆN VĂN HỌC (15/06/2013)

Tất cả các bộ thuộc biên chế của Viện Văn học đều được cấp sổ mượn sách báo của Thư viện. Các NCS, cán bộ hợp đồng, cán bộ nghỉ hưu của Viện được cấp sổ tạm thời theo quy định riêng. Đối với độc giả ngoài ngoài Viện phải có giấy giới thiệu, chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) mới được cấp thẻ đọc tạm thời và phải chịu mức phí theo quy định của Thư viện.
Các tin đã đưa ngày: