DANH SÁCH SÁCH THƯ VIỆN VIỆN VĂN HỌC TIẾP NHẬN CỦA GIA ĐÌNH GS. NGUYỄN VĂN HOÀN (22/10/2015)

Ngày 20/10/2015, Thư viện Viện Văn học đã tiếp nhận 248 cuốn sách từ thư viện của Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn. Đây thực sự là nguồn tư liệu quý báu, là sự tích lũy và chắt lọc tinh hoa của một gia tộc đã ba đời cống hiến cho Viện Văn học nói riêng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của dân tộc nói chung. Thư viện Viện văn học trân trọng tiếp nhận và giới thiệu cùng quý độc giả

Thông báo sách mới 2014 (10/12/2014)

Phòng Thư Viện Viện Văn học, trân trọng thông báo sách mới hiện đang lưu giữ tại Viện Văn học.

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 NĂM 2013 (11/01/2014)

Bình luận văn học - niên giám 2012 : Số chuyên đề của tạp chí Đại học Sài Gòn (ISSN 1859 - 3208)/ Tạp chí Đại học Sài Gòn ; Trần Hữu Tá, Nguyễn Huệ Chi, Đoàn Trọng Huy,... . - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 370 tr., 27 cm

Thông báo sách mới năm 2013 (28/08/2013)

Tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái có một màu sắc lạ, một cách viết về hiện thực độc đáo. Một bức tranh hiện thực huyền ảo có cả nhân vật chuột và nhiều nhân vật người, trong rất nhiều sự kiện, chi tiết của đời sống: ma túy, buôn bán đất, khai hoang, chuyện tại sân golf, trong văn phòng, trên internet...
Các tin đã đưa ngày: