DANH MỤC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ NGUYỄN DU TRÊN TẠP CHÍ VĂN HỌC (16/04/2015)

Hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới. Thư viện Viện Văn học giới thiệu đến bạn đọc gần xa: Danh mục các bài nghiên cứu về Nguyễn Du trên Tạp chí Nghiên cứu văn học. Danh mục sách về Nguyễn Du (gồm cả tác phẩm của ông và các sách nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều). Bạn đọc quan tâm liên hệ tại Thư viện Viện Văn học!

THƯ MỤC TÀI LIỆU NGUYỄN DU (16/04/2015)

Hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới. Thư viện Viện Văn học giới thiệu đến bạn đọc gần xa: Danh mục các bài nghiên cứu về Nguyễn Du trên Tạp chí Nghiên cứu văn học. Danh mục sách về Nguyễn Du (gồm cả tác phẩm của ông và các sách nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều). Bạn đọc quan tâm liên hệ tại Thư viện Viện Văn học!
Các tin đã đưa ngày: