Thời gian đồng hiện trong truyện ngắn "Mua cần câu cho tôi" của Cao Hành Kiện (11/07/2013)

Trong "Mua cần câu cho ông tôi", Cao Hành Kiện đã sử dụng mô thức thời gian đồng hiện như một công cụ nghệ thuật hữu hiệu nhằm đi đến tận cùng, đánh thức và làm sống dậy những kí ức, hoài niệm quá khứ trong vai trò người kể chuyện...

Người kể chuyện trong tiểu thuyết "Bọn làm bạc giả" của A.Gide (11/07/2013)

Tiểu thuyết "Bọn làm bạc giả" không hề giống với những tác phẩm trước đó. A. Gide đã cố ý gọi đó là "cuốn tiểu thuyết duy nhất" vì nó chứa đựng những suy nghĩ trăn trở, những tìm tòi đổi mới của ông trong tiểu thuyết...

Cấu trúc tự sự "Kafka bên bờ biển" theo cách nhìn phân tâm học (11/07/2013)

Tiểu thuyết "Kafka bên bờ biển" của H. Mukarami, từ góc độ cấu trúc tự sự và kết cấu nhân vật, với những đặc điểm rất riêng có thể được soi sáng bằng lý thuyết phân tâm học...

"Phiên chợ Giát" từ góc nhìn hiện đại (11/07/2013)

Góc nhìn tự sự học so sánh hai điểm khởi đầu và kết thúc văn bản truyện kể soi sáng một góc nhìn rất phụ của nghiên cứu văn chương nói chung, và của tác phẩm ("Phiên chợ Giát") trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Minh Châu nói riêng...

Diễn ngôn gián tiếp tự do trong truyện ngắn "Cá sống" của Nguyễn Ngọc Thuần (11/07/2013)

Một mạch thơ ngầm xuyên suốt đã được tạo ra, khiến cho "Cá sống" có một cấu trúc thơ thực sự. Cấu trúc thơ đó cùng với giọng kể được tết dệt từ những câu văn tinh tế, trong vắt đã biến một câu chuyện kinh dị về cá trở thành một tác phẩm nghệ thuật thuần khiết đầy ám gợi...
Các tin đã đưa ngày: