Đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học

26/09/2012

Thân gửi quý bạn đọc! Tạp chí Nghiên cứu văn học trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm chọn đọc và đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học thời gian qua. Để quý bạn đọc kịp thời cập nhật, theo dõi các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình,lịch sử văn học Việt Nam và nước ngoài, Ban Trị sự Tạp chí tổ chức hệ thống nhận đặt và giao Tạp chí theo địa chỉ yêu cầu của quý bạn đọc.

Đặt mua Tạp chí Nghiên cứu văn học

PHIẾU ĐẶT MUA

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

  Tạp chí Nghiên cứu, Lý luận, phê bình và lịch sử văn học

 

Địa chỉ: Viện Văn học - 20 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐT: (04) 38 252 895. Fax: (04) 38 250 385;

Email: nghiencuuvanhoc@yahoo.com

 

Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đặt mua :  ..............................................................................

Địa chỉ :................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế : .......................................................................................................................

Đại diện bởi ông (bà): ................................................... Chức vụ:....................................

Điện thoại :....................................Fax:.....................   Email:…........................................

 

1.  Đăng ký đặt mua Tạp chí như sau

(từ tháng..........năm ……...đến tháng.........năm...........)

Số tháng đặt mua

(1)

Số cuốn/tháng

(2)

Đơn giá

(3)

Thành tiền

(1)x(2)x(3)

           12 tháng

......................cuốn

.000 đồng

................................đồng

          …..tháng

......................cuốn

.000 đồng

................................đồng

 

2. Phương thức thanh toán:

a- Chuyển khoản theo địa chỉ:

Tên chủ tài khoản: Dương Huyền Nga

            Tài khoản số: 025704060265218                   Ngân hàng Quốc tế (VIB)

 

b- Hoặc thanh toán trực tiếp; gửi thư chuyển tiền qua đường bưu điện.

c- Đơn giá:

+ Mua Tạp chí trực tiếp tại tòa soạn 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 31.000 đ/ cuốn

+ Đăng kí Tòa soạn gửi Tạp chí qua đường Bưu điện: 35.000 đ/ cuốn

3. Một số lưu ý

- Phiếu đặt mua này có giá trị như Hợp đồng kinh tế.

- Thanh toán ngay sau khi đặt mua hoặc khi nhận được thông báo của Tòa soạn Tạp chí.

- Tạp chí Nghiên cứu văn học được phát hành 1số/tháng vào ngày 25 hàng tháng và được gửi (miễn phí bưu điện) theo địa chỉ đăng kí trên của khách hàng.

............ngày ....... tháng....... năm ..........

                                                                                    NGƯỜI ĐẶT MUA

                                                                                       Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Các tin đã đưa ngày: