Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư Chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ nhiệm 60 năm Tạp chí Nghiên cứu Văn học xuất bản số đầu tiên (1960-2020)

21/06/2020

TOÀN VĂN THƯ CHÚC MỪNG CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC XUẤT BẢN SỐ ĐẦU TIÊN (1960-2020)

 

Nhân kỷ niệm 60 năm Tạp chí Nghiên cứu Văn học - Cơ quan ngôn luận, diễn đàn khoa học của Viện Văn học, là tạp chí khoa học chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam ra số đầu tiên, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí qua các thời kỳ lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

 

Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, Tạp chí Nghiên cứu Văn học đã xuất bản đều kỳ 580 số với chất lượng khoa học cao, góp phần định hướng tư tưởng học thuật qua các thời kỳ, đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa - văn học nước nhà. Tạp chí cũng là nơi có nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng, uyên bác, có uy tín trong đời sống nghiên cứu văn học như Đặng Thai Mai, Cao Xuân Huy, Hồ Tôn Trinh, Hoài Thanh, Hà Minh Đức, … từng phụ trách, gắn bó và đã nhận được giải thưởng cao quý của Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh.

 

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong 60 năm xây dựng, trưởng thành, xứng đáng là diễn đàn khoa học hàn lâm, uy tín và tập hợp được đội ngũ cộng tác viên tiêu biểu trong nước và các nhà Việt Nam học quốc tế.

 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển dất nước, tôi tin tưởng và mong các đồng chí phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của văn hóa - văn học nước nhà, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết học thuật, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới mạnh mẽ, xây dựng Tạp chí xứng đáng là cơ quan ngôn luận về nghiên cứu văn học hàng dầu cả nước, góp phần xây dựng nền văn hóa - văn học Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mở rộng giao lưu và hội nhập với nền văn học hiện đại thế giới.

 

                                                                                                                                  Thân ái,

                                                                                                                      NGUYỄN PHÚ TRỌNG

                                                                            Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

                                                                                              Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: