Đang online: 1

Lượt truy cập:

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN

11/07/2020

Các cán bộ có mã số thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội cấp, khi thay đổi chứng minh thư cũ sang chứng minh thư mới (hoặc thẻ căn cước) có thể nhờ bộ phận Kế toán cập nhật số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước mới với Cục thuế TP Hà Nội.

THÔNG BÁO

 

 

Các cán bộ có mã số thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội cấp, khi thay đổi chứng minh thư cũ sang chứng minh thư mới (hoặc thẻ căn cước) có thể nhờ bộ phận Kế toán cập nhật số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước mới với Cục thuế TP Hà Nội.

 

Giấy tờ cần cung cấp: bản photo chứng minh thư cũ và mới.

 

Bộ phận Kế toán (Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Văn học)

Các tin đã đưa ngày: