Đang online: 1

Lượt truy cập:

Danh mục nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều trên Tap chí Nghiên cứu văn học

25/08/2020

Hướng tới Hội thảo “Nguyễn Du – Truyện Kiều qua văn bản và các liên văn bản văn chương” do Viện Văn học tổ chức nhân kỷ niệm 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Thư viện Viện Văn học gửi Danh mục sách và các bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu văn học về Nguyễn Du và Truyện Kiều để các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện cùng bạn đọc gần xa tham khảo

Hướng tới Hội thảo “Nguyễn Du – Truyện Kiều qua văn bản và các liên văn bản văn chương” do Viện Văn học tổ chức nhân kỷ niệm 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Thư viện Viện Văn học gửi Danh mục sách và các bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu văn học về Nguyễn Du và Truyện Kiều để các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện cùng bạn đọc gần xa tham khảo

 

  1. SÁCH

 

Nguyễn Du

          Thơ quốc âm Nguyễn Du : Thơ quốc âm / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú giải . - H. : Giáo dục, 1996 . - 580 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ Nôm, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 27968

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú giải . - H. : Khoa học xã hội, 1995 . - 443 tr. : nhiều tranh ảnh ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 27363

 

 

Lưu Trọng Lư

          Nhật ký đọc Kiều : Tập tiểu luận về Nguyễn Du (Di cảo từ 1933 đến 1990)/ Lưu Trọng Lư . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 1995 . - 150 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập tiểu luận về Nguyễn Du (Di cảo từ 1933 đến 1990)gồm 19 bài: Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều. Đi giữa những trang Kiều. Phác hoạ một kịch bản. Nhân xem một bộ phim sân khấu,...

          Ký hiệu kho : Vv 27267

 

 

Nguyễn Du

          Tìm nguyên tác Truyện Kiều : Nghiên cứu / Vũ Văn Kính hiệu khảo . - Tp. Hồ Chí Minh : Trung tâm nghiên cứu quốc học, 1998 . - 357 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Văn bản, Truyện thơ, 'Truyện Kiều', Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 28119

 

 

Nguyễn Du

          Toàn tập : 2 tập : T.1 : Thơ chữ Hán / Nguyễn Du ; Mai Quốc Liên,... phiên âm, d., chú thích . - H. : Văn học, 1996 . - 608 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn xuôi, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 27564-T.1

 

 

Nguyễn Du

          192 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du / Nguyễn Du ; Bùi Hạnh Cẩn biên dịch, chú thích . - H. : Văn hóa Thông tin, 1995 . - 432 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 27569

 

 

Nguyễn Du

          Thơ về Hà Nội : Thơ / Nguyễn Du, Bàn Tài Đoàn, Hằng Phương ; Ngô Văn Phú, Vân Long st., tuyển chọn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 1994 . - 248 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam, Hà Nội

          Ký hiệu kho : Vv 27093

 

 

Phạm Quý Thích

          Tổng tập văn học Việt Nam : Gồm 51 tập : Văn học viết từ TK X đến 1945 : T.10B : Nửa cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX / Phạm Quý Thích, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,... ; Đinh Gia Khánh chủ tịch hội đồng biên tập ; Đặng Đức Siêu chb. . - H. : Khoa học xã hội, 1997 . - 449 tr. ; 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn xuôi, Thơ, Nửa cuối TK 18-Nửa đầu TK 19, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 1079-T.10B

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Nam âm thi tập - Hán văn dịch bản / Nguyễn Du ; Trương Cam Vũ d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 1994 . - 283 tr. : 1 chd. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 26998

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh khảo chứng, chú giải ; Thế Lữ,... hđ. ; Nguyễn Bỉnh Khôi xác lập văn bản . - H. : Văn học, 1990 . - 123 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 25203

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Chữ nghĩa 'Truyện Kiều' : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội, 1990 . - 214 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản, Ngôn ngữ, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả đã sưu tập những bản Nôm cổ và các bản Kiều phiên âm ra Quốc ngữ, có chú thích. Và làn lượt tìm hiểu từ bản in sớm nhất (1875)của Trương Vĩnh Ký đến bản gần đây nhất của Đào Duy Anh do NXB Văn học in năm 1984 để giải thích một số ý, chữ còn phải tranh cãi

          Ký hiệu kho : Vv 26365

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang bt., hđ. . - In lần thứ IX . - H. : Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991 . - 242 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 25828

 

 

Nguyễn Du

          Toàn tập : T.2 : Thơ văn chữ nôm / Mai Quốc Liên,... phiên âm, d., chú thích . - H. : Văn học, 1996 . - 452 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn xuôi, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 27565-T.2

 

 

Lê Đình Kỵ

          Hiểu đúng đắn Truyện Kiều : Nghiên cứu tác phẩm / Lê Đình Kỵ . - Đồng Tháp : Ban vận động thành lập Hội văn nghệ Đồng Tháp, 1986 . - 75 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách của giáo sư Lê Đình Kỵ, người đã quan tâm, nghiên cứu viết về truyện Kiều từ nhiều năm nay giúp chúng ta hiểu đúng đắn hơn về truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 22853

 

 

Nguyễn Lộc

          Nguyễn Du : Truyện ký / Nguyễn Lộc . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1985 . - 239 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện danh nhân, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách dựng lại chân dung nhà thơ qua những sáng tác của ông, một người ít nói, luôn cảm thấy cô đơn, luôn day dứt về lẽ sống của con người và cuộc đời. ở đây, tác giả cũng nhấn mạnh nhiều về quá trình sáng tác của ông, trong đó có Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 22293, Vv 22294

 

 

Nguyễn Du

          Thơ chữ Hán Nguyễn Du / Đào Duy Anh sắp xếp, dịch nghĩa, chú thích ; Nguyễn Kim Hưng bs., hiệu đính, d. ; Ngô Ngọc Can, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Tú Châu,... dịch thơ . - H. : Văn học, 1988 . - 451 tr. ; 19cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học cổ điển, Thơ chữ Hán, Việt Nam

          GT nội dung: Thơ chữ Hán Nguyễn Du thể hiện cái tôi trữ tình giàu bản sắc của ông. 3 tập thơ trong cuốn sách này dựa trên phần dịch nghĩa của Đào Duy Anh, dịch thơ của nhiều dịch giả. Trình tự mỗi bài: Phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ. Tập 'Thanh Hiên thi tập' làm trong thời gian Nguyễn Du nương náu tại quê nhà và làm quan triều Nguyễn ở Bắc Hà. 'Nam Trung tạp ngâm' viết trong giai đoạn làm quan ở Huế và cai bạ xứ Quảng Bình. Tập 'Bắc hành tạp lục' sáng tác thời gian ông đi sứ Trung Quốc (1813-1814). Cuốn sách được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, có lời giới thiệu, đề dẫn, phàm lệ (về việc sắp xếp, dịch thuật)và chú thích

          Ký hiệu kho : Vv 23390

 

 

Vũ Ngọc Khánh

          Ba trăm năm lẻ : Tiểu thuyết / Vũ Ngọc Khánh . - H. : Văn hóa, 1988 . - 182 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Du, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 23384, Vv 23395

 

 

Xuân Diệu

          Các nhà thơ cổ điển Việt Nam : Tiểu luận (1950-1980): T.1 : Nguyễn Trãi - Nguyễn Du / Xuân Diệu . - H. : Văn học, 1981 . - 325 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Quốc âm thi tập', 'Văn chiêu hồn', 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Việt Nam

          GT nội dung: Gồm các bài viết về Nguyễn Trãi và Nguyễn Du cùng các tác phẩm nổi tiếng của hai ông như 'Quốc âm thi tập' của Nguyễn Trãi; 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du; ý nghĩa tố cáo và ngôn ngữ của 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : Vv 14014-T.1, Vv 14176-T.1, Vv 14177-T.1, Vv 14178-T.1

 

 

Nguyễn Du

          Thơ chữ Hán / Nguyễn Du ; Lê Thước, Trương Chính st., chú thích, d., sắp xếp ; Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can, Vũ Tam Tập,... dịch thơ ; Nguyễn Sĩ Lâm hđ. ; Trương Chính gt. . - In lần thứ 2 . - H. : Văn học, 1978 . - 468 tr. : 1 bản đồ ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Việt Nam

          GT nội dung: Sách giới thiệu 249 bài thơ trong 3 tập thơ chữ Hán Nguyễn Du: Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục. Mỗi bài thơ được phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ. Một số bài: 1. Quỳnh hải nguyên tiêu, 2. Xuân nhật ngẫu hứng, 3. Tự thán, 4. Phượng Hoàng lộ thượng tảo hành, 5. Mộng đắc thái liên, 6. Thu chí, 7. Long thành cầm giả ca, 8. Thăng Long, 9. Ngộ gia đệ cựu ca cơ, 10. Long thành đạo trung,... Cuối sách có bản đồ chỉ đường đi của sứ bộ Nguyễn Du (1813-1814)

          Ký hiệu kho : Vv 12723, Vv 12724

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải . - In lần thứ 4 . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983 . - 241 tr. : 6 tranh minh họa ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Văn học cổ điển, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều - tác phẩm văn học cổ điển kiệt xuất từng được xuất bản nhiều lần. Cuốn Truyện Kiều này do Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải, nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp in lần thứ 4 có một số đặc điểm: Chỉ in phần văn bản và chú giải, bố cục được cải tiến cách sắp xếp: đưa chú giải lên liên tiếp liền văn bản ở cùng một trang, in thêm tranh minh họa

          Ký hiệu kho : Vv 20269, Vv 20270, Vv 20271

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Truyện thơ / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh chú giải ; Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận hiệu đính,... . - H. : Văn học, 1979 . - 827 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm: - Lời nói đầu; Phần I: Giới thiệu: TRuyện Kiều khảo chứng, hiệu đính và chú giải; Chung quanh từ ngữ Truyện Kiều, Nghìn thu vọng mãi; Phần II: Văn bản Truyện Kiều; Phần III: Chú giải

          Ký hiệu kho : Vv 12829, Vv 12830, Vv 12831, VvĐ 1736

 

 

 

          Kính gửi cụ Nguyễn Du : Thơ / Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên,...., Xuân Hoài st., gt. . - Hà Tĩnh : Nxb. Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, 1975 . - 115 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Văn học hiện đại, Thơ, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập thơ gồm 2 phần. Phần 1 là những sáng tác của các tác giả hiện đại, cảm hứng xoay quanh đại thi hào Nguyễn Du và các nhân vật của ông. Phần 2, phụ lục, vịnh Kiều với sự góp mặt của các cây bút thời trung, cận đại. Các tác giả: Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Phan Xuân Hạt, Thanh Minh, Xuân Tửu, Hoàng Trung Thông, Tế Hanh, Quang Huy, Trần Nhuận Minh, Phan Duy Đồng, Võ Văn Trực, Xuân Hoài,..., Phạm Qúi Thích, Nguyễn Công Trứ, Hà Tôn quyền, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh, Tản Đà, Phạm Xuân Khôi, Nguyễn Đôn Phục, Dương Mạnh Huy, Trúc Khê

          Ký hiệu kho : Vv 11896

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều. Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Nhóm nghiên cứu văn bản truyện Kiều : Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm, Nguyễn Đức Vân . - H. : Văn học, 1966 . - 370 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 phần: Phần 1: Nghiên cứu về văn bản truyện Kiều; Phần 2: Truyện Kiều (hiệu đính và chú thích); Phần 3: Khảo dị

          Ký hiệu kho : Vv 6590, Vv 6591

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2000 . - 502 tr. : nhiều ảnh, tranh minh họa ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm những bài nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều của Nguyễn Quảng Tuân. Ngoài những văn bản và tư liệu cũ, tác giả đã đưa ra những phát hiện và tìm tòi mới mẻ, thú vị về Nguyễn Du và Truyện Kiều như bản Kiều Nôm tác giả đọc được ở Thư viện Paris và Luân Đôn. Các bài nghiên cứu đó là: Nguyễn Du: Cuộc đời qua thơ văn, Tờ chiếu của vua Gia Long phong cho nguyễn Du tước Du Đức hầu, Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều vào thời kỳ nào? Cần phải xác định lại giá trị bài 'Tựa Kim Vân Kiều án', Rừng phong với Nguyễn Du,...

          Ký hiệu kho : Vv 29394

 

 

 

          Truyện Kiều của Nguyễn Du : Chú thích, chú giải và những tư liệu gốc / Hà Huy Giáp gt. ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích . - H. : Văn hóa Thông tin, 2000 . - 712 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Truyện thơ, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm văn học ưu tú được nhân dân ta rất ưa thích. Nội dung tập sách gồm 4 phần: Phần 1: Giới thiệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều: Phần này đề cập đến một số vấn đề cơ bản của Truyện Kiều hiện nay, về tác giả và tác phẩm,... Phần 2: Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản Truyện Kiều: Nội dung nêu rõ thực trạng văn bản và nhu cầu hiện nay của quần chúng đối với Truyện Kiều,... Phần 3: Truyện Kiều - Văn bản khảo đính và chú thích: Văn bản được trình bày riêng cùng phần khảo dị,... Phần 4: Phụ lục: gồm Mười điều Lệ ngôn và bài tựa bản Đoạn trường tân thanh, Ngữ vựng và phụ bản

          Ký hiệu kho : Vv 29375

 

 

Nguyễn Thạch Giang

          Lời quê chắp nhặt : Nghiên cứu / Nguyễn Thạch Giang . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 144 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của tác giả, đó là kết quả của cả một đời miệt mài cầm bút. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung: 1. Văn học cổ, một trong những nền tảng ban đầu có tác dụng to lớn đào luyện con người. 2. Mùa thu - Tình yêu và văn chương,... Phần 2: Nguyễn Trãi: 1. ý tưởng chợt loé ra khi nghĩ về Nguyễn Trãi. 2. Nguyễn Trãi - Thơ và tâm sự của ông,... Phần 3: Nguyễn Du: 1. Đặt lại vấn đề hiệu đính Truyện Kiều. 2. Về hai dị đồng quen biết và quan trọng: Cổ lục - Có lục, Chiếc thoa - Chiếc vanh,...

          Ký hiệu kho : Vv 29377

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều, đối chiếu chữ Nôm - Quốc ngữ : Truyện thơ / Nguyễn Du ; Vũ Văn Kính khảo lục . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2001 . - 438 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều, một áng văn chương tuyệt tác, không những trong nước mà cả nước ngoài. Nó cũng được sao đi, chép lại nhiều lần, in ấn cả bản Nôm và bản phiên âm sang Quốc ngữ rất nhiều, đã làm cho các nhà văn, nhà khảo cứu không ngớt tranh cãi về từ ngữ văn chương của truyện. 'Truyện Kiều, đối chiếu chữ Nôm- Quốc ngữ' này với phần khảo dị giữa ba bản chữ Nôm xuất bản vào các năm 1879, 1902, 1925 đã cống hiến cho độc giả ba quyển Truyện Kiều Nôm quý giá. Đây là tập tư liệu có so sánh giữa chữ Nôm và Quốc ngữ để độc giả tiện so sánh, giúp cho sinh viên và những nhà khảo cứu dùng làm tài liệu tham khảo

          Ký hiệu kho : Vv 29452, Vv 29264

 

 

Nguyễn Du

          Nguyễn Du - Tác phẩm và lịch sử văn bản : Phần 1 : Thơ Quốc âm. Phần 2 : Thơ chữ Hán / Nguyễn Du ; Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo và chú giải . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000 . - 1042 tr. ; 21 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Thơ, Nghiên cứu thơ, Việt Nam

          GT nội dung: 'Nguyễn Du - Tác phẩm và lịch sử văn bản' được tiến hành biên soạn cách đây nhiều năm, là một kết quả tập thể, ghi lại những lý giải xác thực của cả tập thể đó, mà chỉ qua tên tuổi của họ cũng đủ cho ta một niềm tin yêu và kính trọng, cuốn sách thừa hưởng những thành tựu nghiên cứu của các nhà Kiều hoạ từ trước tới nay. Cuốn sách gồm 2 phần: Thơ Quốc âm và thơ chữ Hán. Phần thơ Quốc âm biên soạn trên căn bản những bản in của Nxb. Đại học và THCN, 1972, có bổ sung và chỉnh lý theo những tư liệu mới sưu tầm cho được hoàn hảo. Phần thơ chữ Hán có cả nguyên văn chữ Hán được thực hiện trên cơ sở bản văn học, 1965, có bổ sung, sửa chữa và sắp xếp sau khi tham khảo thêm bản dịch tay của các cụ Nguyễn Văn Bách, Phan Trọng Bình, Thạch Can, Trần Hữu Chương, Nguyễn Mỹ Tài,...

          Ký hiệu kho : Vv 29387

 

 

Nguyễn Du

          Nguyễn Du - niên phổ và tác phẩm : Biên khảo / Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính biên khảo, chú giải . - H. : Văn hóa Thông tin, 2001 . - 974 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Biên khảo, Chú giải, Thơ Nôm, Thơ chữ Hán, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Nguyễn Du để lại cho đời những vần thơ thấm đượm nhân tình, nhắn nhủ đồng loại thương yêu nhau, cùng hướng tới niềm vui làm việc thiện. Hình ảnh Nguyễn Du, một tâm hồn đã trải qua biết bao cuộc bể dâu mà vẫn giữ một lòng tin vĩ đại vào sức mạnh, vào ý chí của con người hướng tới cái chân - thiện - mỹ. 'Thiện căn ở tại lòng ta' sẽ là trường tồn trong lớp lớp con cháu nhà thơ

          Ký hiệu kho : Vv 29691

 

 

Phan Ngọc

          Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' : Nghiên cứu / Phan Ngọc . - H. : Thanh niên, 2001 . - 404 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Phong cách học, Phong cách nghệ thuật, Văn học so sánh, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Về phong cách của Nguyễn Du trong truyện Kiều, tuy có nhiều bài viết đáng chú ý, nhưng nhìn chung chưa có công trình ngôn ngữ học về toàn bộ phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Chuyên luận này đưa ra phương cách tiếp cận mới trong việc nghiên cứu phong cách Nguyễn Du qua Truyện Kiều. Sách gồm 10 chương, viết về các vấn đề: Phương pháp tự sự, ngữ pháp Nguyễn Du; Tư tưởng, câu thơ, ngôn ngữ, bố cục Truyện Kiều; Truyện Kiều- tiểu thuyết tâm lý; Nhận thức luận quanh Truyện Kiều; Phong cách học và phân tích văn học

          Ký hiệu kho : Vv 29709

 

 

 

          Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965) : Kỷ yếu / Hoài Thanh, Hà Huy Giáp, Đặng Thai Mai . - In lần 2 . - H. : Khoa học xã hội, 1971 . - 524 tr. : ảnh ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Nhân kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965)Nxb. Khoa học xã hội đã cho ra mắt cuốn sách này nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu Nguyễn Du và Truyện Kiều. Cuốn sách do tổ Văn học Cổ Cận đại Viện Văn học biên soạn, do 2 đồng chí Nguyễn Văn Hoàn và Mai Quốc Liên phụ trách. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, phần thứ nhất là những văn kiện, tài liệu tranh ảnh liên quan đến kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du. Phần 2 là những báo cáo và tiểu luận nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều ở trong nước và nước ngoài. Sách có sự tham gia của các tác giả: Tố Hữu, Tế Hanh, Phương Thúy, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hoài Thanh, Hà Huy Giáp, Đặng Thai Mai, Nguyễn Khắc Viện, Xuân Diệu, Nguyễn Huệ Chi, Từ Sơn, Trần Văn Giàu, Hoàng Ngọc Hiến, Cao Huy Đỉnh, Lê Đình Kỵ, Lưu Trọng Lư, Đặng Thanh Lê, Đào Thản, Nguyễn Lộc, Nguyễn Tiến Chung, Niculin, Lý Tú Chương, Lưu Thế Đức,...

          Ký hiệu kho : Vv 9402, Vv 9403, Vv 29565, VvĐ 154

 

 

Nguyễn Sỹ Tế

          Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh : T.1 : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế . - H. : Thăng Long, 1953 . - 66 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách dùng cho học sinh trung học. Các phần: Giới thiệu tác gia, các đề bài, cách làm

          Ký hiệu kho : Vv 29457-T.1, Vv 1666-T.1

 

 

Nguyễn Sỹ Tế

          Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh : T.2 : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế . - In lần thứ 2 . - H. : Thăng Long, 1953 . - 51 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách dùng cho học sinh trung học. Các phần: Giới thiệu tác gia, các đề bài, cách làm

          Ký hiệu kho : Vv 29458-T.2

 

 

Xuân Diệu

          Thi hào dân tộc Nguyễn Du : Bút ký - tiểu luận / Xuân Diệu . - H. : Văn học, 1966 . - 187 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Bút ký, Tiểu luận, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm 6 bài bút ký-tiểu luận về nhà thi hào dân tộc Nguyễn Du viết từ 1958 đến 1966: 1- Hai trăm năm Nguyễn Du đã ra đời, 2- Nhà thơ thiên tài dân tộc Nguyễn Du, 3- Con người Nguyễn Du trong thơ chữ Hán, 4- Đọc 'Văn chiêu hồn', 5- Bản cáo trạng cuối cùng trong truyện Kiều, 6- Đọc lại Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Vv 6709, Vv 6710

 

 

 

          Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965) : Kỷ yếu / Viện Văn học. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam . - H. : Khoa học, 1967 . - 500 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Năm 1965 Việt Nam và Hội đồng hoà bình thế giới đã tiến hành kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du. Nguyễn Du và Truyện Kiều là vấn đề được nghiên cứu, bàn cãi nhiều nhất, sôi nổi nhất. Cuốn sách này tập hợp lại một số tài liệu liên quan đến cuộc kỷ niệm nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu Nguyễn Du và Truyện Kiều: -Phần I: Là những văn kiện, tài liệu, tranh ảnh liên quan đến lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, diễn văn kỷ niệm Nguyễn Du ở trong nước, bài tường thuật các hoạt động kỷ niệm Nguyễn Du ở trong nước và nước ngoài. -Phần II: Những bài báo và tiểu luận nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều ở trong nước và nước ngoài

          Ký hiệu kho : Vv 6791, Vv 6792

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1965 . - 222 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Nghiên cứu văn bản, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều, kiệt tác của thi hào dân tộc Nguyễn Du. Bản Kiều in ra lần này dựa trên cơ sở tra cứu, đối chiếu giữa nhiều bản Nôm và quốc ngữ tiêu biểu hiện đã sưu tầm được. Truyện Kiều tố cáo và lên án chế độ phong kiến tàn bạo, chà đạp lên vận mệnh của con người, và biểu hiện lòng xót thương vô hạn đối với những người oan khổ trong xã hội cũ. Mặt khác, Truyện Kiều còn đánh dấu một thời kỳ phát triển rực rỡ của ngôn ngữ văn học và thơ ca cổ điển nưóc ta. Sách gồm 3 phần: P1: Nghiên cứu về văn bản TK. P2: Truyện Kiều (Hiệu đính và Chí Hưng)P3: Khảo dị

          Ký hiệu kho : Vv 6383, Vv 6384, Vv 6373, Vv 6374

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều = Đoạn trường Tân Thanh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1965 . - 299 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh năm 1765 trong một gia đình phong kiến quý tộc có truyền thống về văn học, tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh. Khi chế độ phong kiến họ Trịnh sụp đổ bởi quân Tây Sơn, ông theo Lê Chiêu Thống, rồi lại mưu chống Tây Sơn nhưng không thành, ông về quê ở ẩn suốt 10 năm. Khi nhà Lê sụp đổ, Nguyễn Du bèn ra làm quan với Gia Long. Ông mất năm 1820. Nguyễn Du còn lưu lại 3 tập thơ chữ Hán: -Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, hai tập thơ bằng tiếng Việt: Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh)và Văn chiêu hồn (Văn tế thập loại chúng sinh). Truyện Kiều, Kiệt tác chính của Nguyễn Du, đã tố cáo và lên án chế độ phong kiến tàn bạo, chà đạp lên vận mệnh của con người và biểu hiện lòng xót thương vô hạn đối với những người oan khổ trong xã hội

          Ký hiệu kho : Vv 6380, Vv 6382

 

 

Nguyễn Du

          Văn chiêu hồn : Văn tế thập loại chúng sinh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1965 . - 47 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn tế, Việt Nam

          GT nội dung: Văn chiêu hồn còn gọi là văn tế thập loại chúng sinh nguyễn Du viết bằng chữ Nôm. Xuất phát từ quan niệm khi con người ta chết đi vẫn cần đến ăn uống cho nên họ cần được phải thờ cúng vào rằm tháng 7 hàng năm, Nguyễn Du đã viết Văn chiêu hồn để đọc trong dịp ấy. Qua bài văn các loại cô hồn lần lượt hiện lên từ những hồn ở địa vị cao, nhà giàu, người học trò, người đi buôn, người lính, gái giang hồ, người ăn mày, người bị tù oan, những em bé,.... Văn chiêu hồn đưa ta đi sâu vào đời sống cực khổ của nhân dân thời bấy giờ cùng một tiếng than tuyệt vọng của tác giả. Do đó nó có một giá trị tố cáo chế độ phong kiến sâu sắc

          Ký hiệu kho : Vv 6371, Vv 6372

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du, Hà Huy Giáp gt. ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú thích . - H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1972 . - 591 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, 'Truyện Kiều', Việt Nam

          GT nội dung: Nội dung sách gồm 4 phần: 1. Giới thiệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều: Một số vấn đề cơ bản của Truyện Kiều đương thời, tâm sự của Nguyễn Du, phương pháp sáng tác. 2. Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản Truyện Kiều: Thực trạng văn bản, nguyên tắc phương pháp xử lý văn bản. 3. Văn bản khảo đính và chú thích: Văn bản được trình bày riêng cùng phần khảo dị. Các chú thích được tách ra , để sau phần văn bản. 4. Phụ lục: 10 điều Lệ ngôn, bài tựa bản Đoạn trường tân thanh (bản trục), ngữ vựng, phụ bản

          Ký hiệu kho : Vv 9937, VvĐ 303

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Hoàng Trung Chính, Trần Ngọc hiệu khảo . - Kđ. : Knxb., Kn. . - 160 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Ngoài phần chính là Truyện Thúy Kiều, sách còn giới thiệu thân thế và sự nghiệp Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Vv 94

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Nguyễn Du và truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Bách Khoa . - In lần 2, có sửa chữa . - H. : Thế giới, 1951 . - 244 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 10 chương : 1.Huyết thống Nguyễn Du. 2.Thời đại Nguyễn Du. 3.Thân thế Nguyễn Du. 4.Cá tính Nguyễn Du. 5.Xã hội truyện Kiều. 6.Tâm tính các vai trò 6a.Kim Trọng 7.b. Từ Hải 8.c. Thuý Kiều 9. Triết lý trong truyện Kiều. 10. Tâm lý truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 89

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh chú giải ; Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận,... hđ. ; Đào Duy Anh, Xuân Diệu, Hoài Thanh gt. . - H. : Văn học, 2002 . - 280 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần : Phần thứ nhất : Giới thiệu : Đào Duy Anh : Truyện Kiều khảo chứng, hiệu đính, chú giải. Xuân Diệu : Chung quanh từ ngữ Truyện Kiều. Hoài Thanh : Nghìn thu vọng mãi. Phần thứ hai : Văn bản : Truyện Kiều. Phần thứ ba : Chú giải

          Ký hiệu kho : Vv 30009

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Bản Nôm cổ nhất Liễu Văn Đường 1871 / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo đính . - H. : Văn học; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2002 . - 312 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là bản Nôm được xem là cổ nhất _ bản Liễu Văn Đường 1871, đời Tự Đức thứ 24 do ông Nguyễn Quảng Tuân tìm được ở Thư viện Liên trường Đại học ngôn ngữ Đông phương, Paris, mặc dù có một số chữ bị chép sai, khắc sai nhưng nó có một giá trị nhất định trong việc tìm lại nguyên tác của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Vv 30006, Vv 30007

 

 

Lê Văn Hòe

          Chữ nghĩa truyện Kiều : Nghiên cứu / Lê Văn Hòe . - H. : Nxb. Quốc học thư xã, 1952 . - 176 tr. ; 16 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Ngôn ngữ, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả giải thích một số vừa chữ Nôm vừa chữ Hán vốn bị hiểu lờ mờ đại khái trong Truyện Kiều, đó là các chữ: Ai, Bạc, Bài, Bồ, Cầm, Chữ, Đào, Điều, Hồ, Hồng, Mai, Mưa, Tây, Tình, Tờ, Thuyền, Vàng, Vời, Xuân

          Ký hiệu kho : Vn 98, Vn 99

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du . - H. : Văn học, 1966 . - 236 tr. ; 15 cm

          Từ khoá : Văn học cổ điển, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Bản Kiều này dựa trên cơ sở tra cứu, đối chiếu 3 bản sau: 1. Kim Vân Kiều tân truyện (bản Nôm)của Liễu văn đường tàng bản (1871); 2. Kim Vân Kiều truyện (bản quốc ngữ), do Trương Vĩnh Ký phiên ra quốc ngữ, 1875; 3. Đoạn trường tân thanh (bản Nôm), Giá Sơn Kiều thị Oánh Mậu chú thích, 1902. Sách ra đời nhân kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, do Viện Văn học chủ trì, nhóm nghiên cứu gồm: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm, Nguyễn Đức Vân

          Ký hiệu kho : Vn 296, Vn 297

 

 

 

          Chân dung Nguyễn Du : Khảo luận / Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Văn Trung, Trần Bích Lan, Đinh Hùng,... . - Sài Gòn : Nam Sơn, 1960 . - 183 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp Nguyễn Du (1765-1820), thời đại và những tác phẩm của ông, đặc biệt có bài nghiên cứu riêng về nhân vật Kiều,... Sách có sự tham gia của Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Sĩ Tế, Trần Bích Lan, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Khắc Khoan, Trần Thanh Hiệp, Thanh Tâm Tuyền, Việt Tử, Nguyễn Thị Sâm, Phạm Thiềng, Đinh Hùng

          Ký hiệu kho : Vv 17182, Vv 17183

 

 

Nguyễn Du

          Tố Như thi trích dịch : Thơ / Nguyễn Du ; Quách Tấn d. . - Sài Gòn : Nxb. An Tiêm, 1973 . - 243 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm 72 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du do Quách Tấn dịch chia làm 3 phần trích trong 3 tập thơ: I. Thanh hiên (thi tập). II. Nam trung (tạp ngâm). III. Bắc hành (tạp lục)

          Ký hiệu kho : Vv 17601

 

 

Nguyễn Du

          Tố Như thi / Nguyễn Du ; Quách Tấn trích dịch . - Sài Gòn : Nxb. An Tiêm, 1973 . - 243 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách tuyển dịch 72 bài thơ chữ Hán Nguyễn Du rút trong 3 tập: Thanh hiên, Nam trung, Bắc hành. Mỗi bài có: Nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ

          Ký hiệu kho : Vv 18269

 

 

Nguyễn Du

          Chiêu hồn : Nghiên cứu / Nguyễn Du ; Trọng Miên phê bình . - Sài Gòn : Đông Phương, 1942 . - 36 tr. : minh họa ; 25 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Với một trí tưởng tượng mãnh liệt, một nghệ thuật linh động Nguyễn Du đã tạo thành một khúc nhạc tấu ghê gớm của những cô hồn, một điệu khiêu vũ rùng rợn của những bộ xương, một bức tranh bi thảm, một bài thơ sâu sắc lạ lùng. Trong cảnh đêm dài vô tận của trời đất tối tăm, thi sĩ bắt ta nghĩ đến những hồn mồ côi lưu lạc, mười loài chúng sinh không nơi nương tựa, và lòng thương của người thơ kêu gọi đến lòng bác ái của đức Phật từ bi

          Ký hiệu kho : VL 299

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều chú giải / Nguyễn Du ; Lê Văn Hòe chú giải, hiệu đính, bình luận . - H. : Nxb. Quốc học thư xã, 1953 . - 722 tr. ; 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện thơ, Nghiên cứu thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Nguyễn Du (1765 - 1820)nhân sang sứ Tàu gặp cuốn tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân chép truyện Thuý Kiều, ông liền chép lại bằng thơ nôm và đặt tên là Đoạn Trường Tân Thanh, tức là truyện Kiều ngày nay. Truyện tả cuộc đời lênh đênh chìm nổi của một kỹ nữ đa tài, đa tình. Truyện Kiều là cả một kho tài liệu vô tận về điển cố văn chương cũng như về văn phạm học, từ ngữ học. Các tác giả của sách này tập trung chú giải truyện vào các điểm chính sau: -Chú giải những tiếng nôm khó hiểu, các điển cố văn chương, chữ sách Tàu, ở ca dao, tục ngữ, phê bình lướt qua nhân vật trong truyện về mặt luân lý

          Ký hiệu kho : VL 318

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều = Đoạn trường Tân thanh / Nguyễn Du ; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần 6 . - H. : Tân Việt, 1950 . - 207 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả huý là Du, Tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, biệt hiệu là Hồng Sơn Liệp hộ, quán tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con thứ bảy ông Hoàng Giáp Xuân, quận công Nguyễn Nghiễm. Ông sinh năm 1765 mất năm 1820. Truyện Thuý Kiều được sáng tác từ cốt truyện của tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân

          Ký hiệu kho : VL 339

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Bùi Thiện Căn chú thích . - Kđ. : Knxb., Kn. . - 500 tr. ; 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 342

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Truyện thơ / Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Vĩnh d. sang tiếng Pháp . - H. : Nxb. Alexandre De Rhodes, 1942 . - 322 tr. : minh họa ; 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 507

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : T.2 / Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Vĩnh d. sang tiếng Pháp . - H. : Nxb. Alexandre De Rhodes, 1943 . - 453 tr. ; 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 508-T.2

 

 

Nguyễn Du

          Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Nghiên cứu / Lê Thước, Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch, sắp xếp ; Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can, Vũ Tam Tập,... d. ; Nguyễn Sĩ Lâm hđ. ; Trương Chính gt. . - H. : Văn học, 1965 . - 572 tr. ; 22 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học cổ, Thơ cổ, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách thu thập được cả thảy 249 bài, trong đó Thanh hiên tiền hậu tập 78 bài, Nam trung tạp ngâm 40 bài và Bắc hành tạp lục 131 bài. Khi có nhiều bản khác nhau thì đối chiếu các bản mà chọn lấy chữ thích đáng nhất. Trường hợp có chữ chép khác nhau, ghi vào phần khảo dị. Về cách sắp xếp các bài thơ: Nam trung tạp ngâm gồm những bài thơ làm từ năm 1805 đến cuối năm 1812. Bắc hành tạp lục gồm những bài thơ làm khi đi sứ Trung Quốc. Thanh hiên thi tập trích lục rất lộn xộn, không theo một thứ tự nào. Đọc 3 tập thơ chữ Hán này, chúng ta còn có thể giải quyết được một vấn đề trước nay ý kiến rất phân tán: thái độ của Nguyễn Du đối với các triều đại

          Ký hiệu kho : VL 532, VL 527, VL 533

 

 

Hà Thanh Mai

          Khảo luận Kim Vân Kiều và phụ trương chú thích : Nghiên cứu / Hà Thanh Mai . - In lần 1 . - Sài Gòn : Như ý, 1957 . - 290 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Khảo luận văn học, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 6 chương: Nguồn gốc sách Đoạn trường tân thanh - lược trích và phân đoạn; Xã hội truyện Kiều; Tâm lý cá nhân và xã hội nàng Kiều - Chữ trinh của nàng Kiều, Cái chết của Từ Hải; Văn chương truyện Kiều; Tư tưởng của Nguyễn Du; Tựa Đoạn trường tân thanh - Bài tựa truyện Kiều vịnh truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 17342

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Đoạn Trường tân thanh / Nguyễn Du ; Bùi Khánh Diễn chú thích . - In lần 2 . - Sài Gòn : Sống mới, 1960 . - 264 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Nguyễn Du tựa là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh năm 1765. Bản chú thích này là bản chú thích đầu tiên về tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Bản chú thích này do cụ Bùi Khánh Diễn chú thích (1851 - 1912), cụ sinh trưởng trong một gia đình lấy đạo nho làm gốc. Ưu điểm của cuốn sách này là ngoài những lời giải nghĩa điển xưa, tích cũ, những danh từ Hán Việt không thông dụng, có những lời ghi chú nhắc đến nguyên văn Thanh Tâm Tài Nhân mà cốt truyện chính là cốt truyện tác phẩm của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Vv 17351

 

 

Ngô Đức Kế

          Kim Vân Kiều : Nghiên cứu / Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng . - Huế : Nxb. Anh Minh, 1958 . - 16 tr. : 1 chd. ; 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách gồm: Một bài đại luận: 'Lại chuyện Kiều' của cụ Ngô Đức Kế; 5 bài thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được in trong báo Hữu Thanh và Tiếng dân

          Ký hiệu kho : Vv 17352

 

 

Minh Văn

          Luận đề văn chương : Luyện thi trung học đệ nhất cấp và tú tài / Minh Văn, Xuân Tước . - In lần 2 . - Sài Gòn : Sống mới, 1971 . - 146 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Phan Châu Trinh, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 22 luận đề, bàn về văn chương của các tác giả: Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Phan Chu Trinh,...

          Ký hiệu kho : Vv 17390

 

 

Nguyễn Bính

          Cổ tích Việt Nam : Truyện cổ tích / Nguyễn Bính . - In lần 1 . - H. : Nguyễn Du, 1952 . - 78 tr. ; 21 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách có 64 truyện cổ tích, chia làm 7 mục: Sự tích những vị thần, tiên; Sự tích những người kỳ lạ; Sự tích mấy tục lạ; Sự tích những ngày tết; Sự tích các nghề; Những truyện kỳ lạ; Những truyện vui cười

          Ký hiệu kho : VL 95

 

 

Nguyễn Du

          Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Nghiên cứu / Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hạnh phiên dịch, gt. . - H. : Văn hóa, 1959 . - 150 tr. ; 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học cổ, Thơ cổ, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách này chia làm 3 phần theo 3 thời kỳ khác nhau: Những tác phẩm làm trong thời kỳ Lê Mạt; Những tác phẩm làm trong thời kỳ làm quan triều Nguyễn: Những tác phẩm làm trong thời kỳ đi sứ Trung Quốc

          Ký hiệu kho : VL 167, VL 182

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh : Bản Kinh đời Tự Đức 1870 / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo dị . - H. : Văn học; Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2003 . - 536 tr. ; 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Nghiên cứu thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Đi tìm nguyên tác Truyện Kiều luôn là sự quan tâm của các học giả. Cuốn sách này giới thiệu một bản Kiều Nôm cổ nữa, bản Kinh do Lâm Nọa Phu sao chép dưới triều Tự Đức năm 1870. Bản này được Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, luận giải và khảo dị với các bản nôm khác, qua đó độc giả thấy rõ sự khác biệt giữa bản Kinh và bản Phường. Sách gồm các phần : Lời giới thiệu, Nhận xét, Bài tựa của Lâm Nọa Phu, Bài thơ Đề từ của Phạm Quý Thích, Truyện Kiều : Nguyên văn chữ Nôm, phiên âm, chữ viết tắt, Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 30095, Vv 30096

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Nguyễn Du và Truyện Kiều / Nguyễn Bách Khoa . - H. : Văn Mới, 1942 . - 340 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 2 phần: Phần 1: Nguyễn Du: I. Huyết thống Nguyễn Du. II. Thời đại Nguyễn Du. III. Thân thế Nguyễn Du. IV. Cá tính Nguyễn Du. Phần thứ 2: Truyện Kiều. I. Xã hội truyện Kiều. II. Tâm tính các vai trò: Kim Trọng. III. Từ Hải. IV. Thúy Kiều. V. Tâm lý truyện Kiều. VI. Triết lý truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 8277

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều: Đoạn Trường Tân Thanh / Nguyễn Du; Bùi Khánh Diễn chú thích . - Lần thứ 3 . - Sài Gòn : Nxb. Sống mới, 1960 . - 264 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Nguyễn Du tựa là Tố Như hiệu là Thanh Hiên sinh 1765. Bản chú thích này là bản chú thích đầu tiên về tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh do cụ Bùi Khánh Diễn chú thích. Ưu điểm của cuốn sách này là ngoài những lời giải nghĩa điển xưa, tính cũ, những danh từ Hán Việt không thông dụng, có những lời ghi chú nhắc đến nguyên văn Thanh Tâm Tài Nhân mà cốt truyện chính là cốt truyện tác phẩm của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VL 4407

 

 

Phan Ngọc

          Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều = An Approach on Nguyen Du's Style in the "Novel of Thuy Kieu" / Phan Ngọc . - Tái bản có bổ sung . - H. : Thanh niên, 2003 . - 408 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn học so sánh, Phong cách nghệ thuật, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Về phong cách của Nguyễn Du trong truyện Kiều, tuy có nhiều bài viết đáng chú ý, nhưng nhìn chung chưa có công trình ngôn ngữ học về toàn bộ phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Chuyên luận này đưa ra phương cách tiếp cận mới trong việc nghiên cứu phong cách Nguyễn Du qua Truyện Kiều. Sách gồm 10 chương: Một vài khái niệm mở đầu; Chung quanh vấn đề tư tưởng của Truyện Kiều; Phương pháp tự sự của Nguyễn Du; Truyện Kiều, tiểu thuyết phân tích tâm lý; Một vài vấn đề nhận thức luận chung quanh Truyện Kiều; Cách bố cục Truyện Kiều theo yêu cầu của kịch; Ngữ pháp Nguyễn Du; Phong cách học và phân tích văn học

          Ký hiệu kho : Vv 30493

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Phạm Đan Quế lược chú . - H. : Thanh niên, 2003 . - 244 tr., 14 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 phần. Phần 1: Gặp gỡ và đính ước; Phần 2: Gia biến và lưu lạc; Phần 3: Tái hồi Kim Trọng

          Ký hiệu kho : Vn 865

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều của Nguyễn Du : Chú thích, chú giải và những tư liệu gốc / Hà Huy Giáp gt ; Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú thích . - H. : Văn hóa Thông tin, 2000 . - 712 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học cổ, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều là tác phẩm văn học ưu tú được nhân dân ta rất ưa thích. Từ trước tới nay có nhiều bản Nôm, bản quốc ngữ được in ra để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu truyện Kiều của nhân dân. Sách gồm 4 phần: 1. Giới thiệu Nguyễn Du và Truyện Kiều, 2. Vấn đề hiệu đính và chú thích văn bản Truyện Kiều, 3. Truyện Kiều - Văn bản khảo đính và chú thích, 4. Phụ lục

          Ký hiệu kho : Vv 30216

 

 

Hoàng Hữu Yên

          Cái hay và cái đẹp của tiếng Việt trong 'Truyện Kiều' / Hoàng Hữu Yên . - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2003 . - 167 tr., 20 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Ngôn ngữ, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách này viết về 'cái hay cái đẹp của tiếng Việt trong Truyện Kiều', đề cập tới một số vấn đề sau: Truyện Kiều trong lòng nhân dân ta và quá trình đánh giá ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều, nghệ thuật sử dụng từ thuần Việt của lời ăn tiếng nói hàng ngày, Nghệ thuật sử dụng từ Hán Việt làm giàu tiếng Việt,...

          Ký hiệu kho : Vv 30601

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Bản Nôm cổ nhất 1866, mới phát hiện / Nguyễn Du ; Nguyễn Quảng Tuân phiên âm, khảo dị, chú giải . - H. : Văn học; Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2004 . - 550 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là bản Nôm được xem là cổ nhất - Bản Liễu Văn Đường 1866 mới phát hiện ở Nghệ An. Bản này được khắc in năm 1866, niên hiệu Tự Đức thứ 19 cổ hơn bản của Thư viện trường Sinh ngữ Đông Phương tới 6 năm, sách gồm 3 phần: Nhận định về bản Kim Vân Kiều tân truyện khắc in năm 1866, - Văn bản Truyện Kiều, - Chú giải

          Ký hiệu kho : Vv 30705

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Ahn Kyong Hwan d. . - Seoul : Culture journal, 2004 . - 290 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều là một tác phẩm cổ điển kiệt xuất của văn học Việt Nam được liệt vào những tác phẩm thế giới. Cuốn sách này lần đầu tiên được tiến sĩ Ahn Kyong Hwan dịch ra tiếng Hàn Quốc. Ông là chủ nhiệm khoa tiếng Việt trường Đại học Yongsan, là người Hàn Quốc đầu tiên nhận học vị thạc sĩ và tiến sĩ ngôn ngữ tại trường Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

          Ký hiệu kho : VL 1371

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh chú giải ; Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận,... hđ. ; Đào Duy Anh, Xuân Diệu, Hoài Thanh gt. . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2002 . - 288 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 2 phần: Giới thiệu về Truyện Kiều; Văn bản Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 30840

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Chữ nghĩa Truyện Kiều / Nguyễn Quảng Tuân . - In lần 3 . - H. : Văn học, 2004 . - 272 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 3 phần: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua bản quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký; Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua quyển 'Tự điển Génibrel'; Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua các bản Nôm và quốc ngữ từ đầu thế kỷ 20 đến nay

          Ký hiệu kho : Vv 30846

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Tìm về Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du ; Đinh Trần Cương khảo biện, chú thích . - Hà Tĩnh : Nxb. Hội Văn nghệ, 2005 . - 288 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Việt Nam

          GT nội dung: Đinh Trần Cương sinh 1920 tại Hà Tĩnh. Sách gồm 2 phần: Khảo biện và chú thích; Truyện Kiều (văn bản)

          Ký hiệu kho : Vv 30951

 

 

Lê Xuân Lít

          Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều / Lê Xuân Lít st., tuyển chọn và gt. . - H. : Giáo dục, 2005 . - 1995 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học Trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là công trình tập hợp 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước

          Ký hiệu kho : VL 1434

 

 

Vũ Ngọc Khánh

          Ba trăm năm lẻ : Danh nhân truyện ký / Vũ Ngọc Khánh . - H. : Lao động, 2005 . - 239 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại, Truyện danh nhân, Truyện ký, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Giải đáp một số thắc mắc về thân thế, tư tưởng và tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Vv 31082

 

 

Đinh Công Vĩ

          Nguyễn Du - đời và tình / Đinh Công Vĩ . - H. : Phụ nữ, 2006 . - 157 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tìm hiểu về phả ký Nguyễn Du từ cội nguồn tổ tông và các vùng đất lịch sử, văn hóa ảnh hưởng tới cuộc đời Nguyễn Du. Phân tích các tác phẩm thơ của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Vv 31322

 

 

Nguyễn Du

          Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Thanh hiên thi tập ; Nam trung tạp ngâm ; Bắc hành tạp lục / Trần Văn Nhĩ d., Đinh Ninh hđ. . - H. : Văn nghệ, 2007 . - 583 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Thơ, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả giới thiệu 250 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du ở các tập: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục, Nam Trung tạp ngâm. Phương pháo dịch thuật của dịch giả là: dịch sát nguyên bản, giữ không khí đường thi, giữ nguyên thể với các bài tứ tuyệt và các bát cú; các bài trường thiên thì dùng thể song thất lục bát

          Ký hiệu kho : Vv 31687

 

 

Nguyễn Thế Quang

          Nguyễn Du : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Thế Quang . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 416 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Tiểu thuyết lịch sử, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 32705

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều - Nôm, Quốc ngữ đối chiếu / Nguyễn Du ; Phan Tử Phùng bs. . - H. : Khoa học Xã hội, 2008 . - 454 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Chữ Nôm, Chữ Quốc ngữ, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả đã chọn lựa một bản Kiều Nôm được các nhà Hán Nôm và các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam đánh giá là cổ nhất, là gần nhất với nguyên tác của Nguyễn Du là bản Liễu Văn Đường 1871 khắc in trên ván gỗ đang được lưu trữ ở Paris để dùng máy vi tính cho chuyển dịch chữ Nôm Nguyên dạng từ dọc sang ngang, chữ Quốc ngữ được diễn âm tương ứng dưới từng chữ, dưới từng câu thơ

          Ký hiệu kho : Vv 32898

 

 

 

          Nguyễn Du : Phê bình và bình luận văn học / Mai Quốc Liên, Cao Huy Đỉnh, Phan Ngọc,... . - H. : Văn học, 2011 . - 254 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Phê bình, Bình luận, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần, phần đầu là những bài viết có tính chất tổng quan, khái quát về chân dung, phong cách cũng như những đóng góp nhất định trên nhiều phương diện của tác giả Nguyễn Du. Phần sau là một số bài viết bình luận, phân tích, đánh giá về những tác phẩm tiêu biểu của ông

          Ký hiệu kho : Vv 32885

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều chú giải / Nguyễn Du ; Vân Hạc Lê Văn Hòe chú giải, hiệu đính, bình luận . - H. : Lao động; Trung tâm VHNN Đông Tây, 2011 . - 464 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Truyện Kiều, Chú giải, Bình luận, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều chú giải gồm có những phần hiệu đính, chú giải, bình luận giúp người đọc hiểu thấu hơn, thưởng thức cái hay của truyện, cũng như đôi khi phân biệt cái dở của truyện

          Ký hiệu kho : Vv 33338

 

 

Đặng Nguyên Cẩn

          Truyện Kiều trong văn hoá Việt Nam / Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thai Mai, Đặng Thanh Lê ; Hồ Ngọc Lệ s.t., t.ch. . - H. : Thanh niên, 2013 . - 374 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Văn học cận đại, Truyện Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách bao gồm tiểu sử, các bài nghiên cứu về Truyện Kiều của 3 tác giả là Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thai Mai và Đặng Thanh Lê. Phần cuối sách là một số bài báo về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 33671

 

 

Nguyễn Khắc Viện

          Truyện Kiều và nghiên cứu sáng tác văn học / Nguyễn Khắc Viện; Nguyễn Thị Nhất, Nguyễn Khắc Phê st., bs., tch. . - Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2014 . - 711 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Bình luận văn học, Tác phẩm văn học, Truyện Kiều, Thơ, Truyện thiếu nhi, Kịch bản phim, Việt Nam

          GT nội dung: Tập sách của bác sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Viện gồm: I. Kiều (song ngữ Việt -Pháp). II. Nghiên cứu văn học Việt Nam. III. Bình luận văn học. IV. Mấy vần thơ. V. Truyện thiếu nhi. Vi. Kịch bản phim

          Ký hiệu kho : Vv 33877

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : song ngữ tiếng Nga / Nguyễn Du; Vũ Thế Khôi d.; Sophia Kortrikova hđ. . - H. : Thế giới, 2015 . - 429 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều một tác phẩm kiệt xuất của văn học cổ điển Việt Nam, được dịch giả Vũ Thế Khôi dịch sang tiếng Nga bằng thơ tự do

          Ký hiệu kho : Nv 8929

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Traduction en francais par Nguyễn Văn Vĩnh / Nguyễn Du; Nguyễn Văn Vĩnh d. . - In theo bản của Nhà Alexandre de Rhodes, 1942 Hà Nội . - H. : Văn học, 1994 . - 796 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936)người đã dành nhiều công sức và tâm huyết nhất cho việc nghiên cứu và giới thiệu Truyện Kiều, kiệt tác của thi hào dân tộc Nguyễn Du. Ngay từ những năm 1906 ông đã bỏ nhiều công sức chuyển Truyện Kiều từ chữ Nôm ra chữ quốc ngữ, rồi từ quốc ngữ dịch sang tiếng Pháp. Kim Vân Kiều bản quốc ngữ do Nguyễn Văn Vĩnh chuyển dịch từ một bản Nôm cổ do nhà ích Ký (Hà Nội)ấn hành 1912 và đến 1915 đã được tái bản bốn lần. Đây là một trong những bản Kiều quốc ngữ được in sớm nhất ở nước ta. Song song với việc chuyển và xuất bản Truyện Kiều từ chữ Nôm ra quốc ngữ, Nguyễn Văn Vĩnh cũng bắt tay vào dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp. Trong gần 30 năm, từ 1908 đến 1936, ông đã ba lần dịch Truyện Kiều ra tiếng Pháp. Mãi đến năm 1942 sau khi ông mất bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh mới được xuất bản bởi nhà in Alexandre de Rhodes (Hà Nội). Bản in 1994 được nhà xuất bản Văn học giới thiệu in theo bản in của Nhà xb Alexandre de Rhodes, 1942 Hà Nội, là bản dịch hoàn hảo mà nhiều thế hệ nghiên cứu đánh giá cao. Mỗi trang gồm đủ 3 phần: nguyên văn tiếng Việt, phần dịch ra tiếng Pháp và phần dịch nghĩa đối chiếu từng từ

          Ký hiệu kho : Ki 3

 

 

Nguyễn Du

          Kim-Van-Kíeou / Nguyễn Du ; René Crayyac traduit en vers francais . - H. : Lê Văn Tân, 1926 . - 366 tr; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phàn: Lời mở đầu gồm 19 chương nói về gia đình Vương Quan, Những tai họa ập đến gia đình Thúy Kiều và việc Thúy Kiều bán mình chuộc cha; Phần 1- Nói về sự chìm nổi của Thúy Kiều trong suốt 15 năm lận đận; Phần 3- Nói về việc tìm kiếm Thúy Kiều và khi gặp lại; Phần kết

          Ký hiệu kho : Ki 54,

 

 

Nguyễn Du

          Thúy - Kiều Truyện : tường chú : Quyển thượng / Nguyễn Du; Chiêm Vân Thị chú đính; Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú . - Lần thứ nhất . - H. : Bộ Giáo dục, 1965 . - 286 tr, 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Tường chú, Việt Nam

          GT nội dung: Thúy Kiều truyện là một áng văn chương kiệt tác đứng hàng đầu văn Nôm nước nhà, không chỉ các học giả trong nước đến các hiền triết nước ngoài đều công nhận là một áng văn chương bất hủ. Được cụ Chiêm Vân Thị dày công kê cứu chú đính. Cuốn sách được chú giải bằng chữ Hán, rất rõ ràng mạch lạc, dẫn chứng điển cố rất nhiều, lại trích dẫn nhiều đoạn Nguyên lục chữ Hán của Thanh Tâm tài nhân, rồi đem đối chiếu với văn của Tố Như tiên sinh, mục đích làm tỏ rõ cách phỏng tác tài tình của cụ Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Ki 50

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Đại toàn chú tích dẫn giải đính chính / Nguyễn Du; ưng Dự chú tích, dẫn giải, đính chính . - In lần thứ nhất . - Huế : Nxb. Liên Hoa, 1960 . - 304 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Kim - Vân - Kiều là một áng văn chương nước nhà rất rực rỡ. Tuy nhiên có nhiều bản dịch còn sai xót, vậy nên cuốn Kim Vân Kiều đại toàn chú tích dẫn giải đính chính ra đời với chủ ý của thuật giả là giúp ích cho độc giả, khi gặp những từ chương tao nhã, điển tích thâm thúy, hoặc những ý nghĩa thắc mắc, tư tưởng kín đáo, muốn nghiên cứu, phân tích khỏi mất nhiều thì giờ tra cứu

          Ký hiệu kho : Ki 51

 

 

Nguyễn Du

          Thúy - Kiều Truyện : tường chú : Quyển hạ / Nguyễn Du; Chiêm Vân Thị chú đính; Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú . - Lần thứ nhất . - H. : Bộ Giáo dục, 1966 . - 270 tr, 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Tường chú, Việt Nam

          GT nội dung: Thúy Kiều truyện là một áng văn chương kiệt tác đứng hàng đầu văn Nôm nước nhà, không chỉ các học giả trong nước đến các hiền triết nước ngoài đều công nhận là một áng văn chương bất hủ. Được cụ Chiêm Vân Thị dày công kê cứu chú đính. Cuốn sách được chú giải bằng chữ Hán, rất rõ ràng mạch lạc, dẫn chứng điển cố rất nhiều, lại trích dẫn nhiều đoạn Nguyên lục chữ Hán của Thanh Tâm tài nhân, rồi đem đối chiếu với văn của Tố Như tiên sinh, mục đích làm tỏ rõ cách phỏng tác tài tình của cụ Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Ki 8

 

 

Nguyễn Du

          Vương Thúy Kiều : Chú giải tân truyện / Nguyễn Du; Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú giải, bình luận . - H. : Nxb. Hương Sơn, 1952 . - 217 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện "Vương Thúy Kiều" nguyên tên là "Đoạn trường tân thanh", một tên khác nữa là "Kim Vân Kiều Truyện". Nguyễn Khắc Hiếu chú giải bản này, cũng vì một mối cảm tình với văn chương của cổ nhân

          Ký hiệu kho : Ki 10

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Nam âm Thi tập, Hán văn dịch bản, Hán Việt văn đối chiếu / Nguyễn Du; Trương Cam Vũ d. . - In lần thứ nhất . - Sài gòn : ấn Quán, 1961 . - 296 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách này nguyên tên là Đoạn trường tân thanh. Lại gọi là truyện Kim Vân Kiều thuộc thể thơ nôm tràng thiên lục bát, gồm 3254 câu, được dịch giả Trương Cam Vũ thành 812 bài thơ thất ngôn tứ cú, và một bài thơ thất luận bát cú, so sánh với nguyên bản thì nhiều hơn hai câu, mỗi bài có phụ chú phiên âm Hán, Việt, đặt tên là : "Hán dịch Kim-Vân Kiều Nam âm thi tập"

          Ký hiệu kho : Ki 9

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Đoạn trường Tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Khánh Diễn chú thích . - In lần thứ 2 . - Sài gòn : Sống Mới, 1960 . - 264 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách Kim Vân Kiều do Bùi Khánh Diễn chú thích, là một trong những cố gắng nghiên cứu đầu tiên của học giả Việt Nam về tác phẩm của Nguyễn Du với ưu điểm là trong lời chú thích, ngoài những lời giải nghĩa điển xưa, tích cũ, những danh từ Hán Việt không thông dụng, lại luôn có những lời ghi chú nhắc đến nguyên văn Thanh tâm Tài nhân tập mà cốt truyện chính là cốt truyện tác phẩm của Nguyễn Du, ưu điểm nữa là ngoài ba ngàn câu thơ của Nguyễn Du, lại có ghi thêm những bài thơ do nhân vật trong truyện sáng tác, trích trong Thanh tâm Tài nhân tập ra, như bài Bạc mệnh khúc, bài thơ khóc Đạm Tiên,...

          Ký hiệu kho : Ki 4

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần thứ 3 . - H. : Vĩnh Hưng Long Thư Quán, 1934 . - 215 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Thúy Kiều tên lúc đầu là "Đoạn trường tân thanh" sau Phạm Quý thích đổi lại là "Kim, Vân, Kiều tân truyện" sau lại đổi "Truyện Thúy Kiều" rồi dưới đề thêm tên cũ "Đoạn trường tân thanh" gọi là để tỏ cái ý tồn cổ. Bản này in lần thứ ba do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đúng với bản nôm cổ

          Ký hiệu kho : Ki 38

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần thứ 1 . - H. : Vĩnh Hưng Long Thư Quán, 1925 . - 226 tr., 17 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Thúy Kiều tên lúc đầu là "Đoạn trường tân thanh" sau Phạm Quý thích đổi lại là "Kim, Vân, Kiều tân truyện" sau lại đổi "Truyện Thúy Kiều" rồi dưới đề thêm tên cũ "Đoạn trường tân thanh" gọi là để tỏ cái ý tồn cổ. Bản này in lần thứ nhất do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đúng với bản nôm cổ, do Vĩnh Long Hưng xuất bản và giữ bản quyền

          Ký hiệu kho : Ki 39

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Bách Khoa . - H. : Hàn Thuyên, 1942 . - 340 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Từ trước đến nay, hầu hết các học giả khi nghiên cứu đoạn trường tân thanh đều cho rằng thi sĩ đã mượn thân thế nàng Kiều để giãi bày tâm sự riêng-tâm sự một người đã tài lại đa tình mà suốt đời phải ngậm đắng nuốt cay, hành động miễn cưỡng, sống trái với nguyện vọng tha thiết và thầm kín của mình. Chuyên luận này chia làm 2 phần: phần 1 nghiên cứu về Nguyễn Du trên các mặt: Huyết thống Nguyễn Du, Thời đại Nguyễn Du, Thân thế Nguyễn Du và Cá tính Nguyễn Du. Phần 2: Nghiên cứu về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 41

 

 

Nguyễn Bá Triệu

          Truyện Kiều chữ Nôm và khảo dị / Nguyễn Bá Triệu bs. . - Canada : Nguyễn Bá Triệu, 1999 . - 233 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Khảo dị, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều chữ Nôm và khảo dị là một tác phẩm biên khảo cực kỳ giá trị, là viên ngọc quý trong kho tàng biên khảo của Việt Nam từ trước đến nay. Với mục đích đưa ra một bản chữ Nôm đáng tin cậy, có ghi rõ tên, địa vị người chép, và có ghi rõ thời gian được chép ở đâu. Căn cứ vào bản chữ Nôm ấy, để so sánh với những bản chữ Nôm khác mà mộc bản của các ấn quán thời xưa có thể có khá nhiều sai xót

          Ký hiệu kho : Ki 22

 

 

Trương Tửu

          Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du : Phê bình văn học / Trương Tửu . - H. : Xây dựng, 1956 . - 214 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Tiểu luận, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập tiểu luận gồm 4 chương: Chương 1: Lịch sử vấn đề Truyện Kiều. Chương 2: Tính chất chống phong kiến của Truyện Kiều. Chương 34: Thời đại Nguyễn Du và nội dung tư tưởng Truyện Kiều.

          Ký hiệu kho : Ki 42

 

 

Vũ Hân

          Đoạn trường tân thanh : Khái luận / Vũ Hân . - Huế : [kxb], 1956 . - 94 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 2 phần: Phần 1: Đại cương văn học thế kỷ 19 ở Việt Nam. Phần 2: Nghiên cứu về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh

          Ký hiệu kho : Ki 43

 

 

Đào Duy Anh

          Khảo luận về Truyện Thúy Kiều / Đào Duy Anh . - Lần thứ 2 . - H. : Văn hóa, 1958 . - 193 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Sách gồm 8 chương: Chương 1: Tiểu sử Nguyễn Du, Chương 2: Lai lịch sách Đoạn trường tân thanh, chương 3: Từ Kim Vân Kiều truyện đến Đoạn trường tân thanh, chương 4: Nhân vật, chương 56: Văn chương, chương 7: Tư tưởng Nguyễn Du, Chương 8: Địa vị sách Đoạn trường tân thanh trong tư tưởng và văn học Việt Nam

          Ký hiệu kho : Ki 44

 

 

Nguyễn Du

          Kim Van Kieou / Nguyễn Du . - 339 tr., 18 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Nhật Bản

          GT nội dung: Truyện Kiều dịch sang tiếng Nhật

          Ký hiệu kho : Ki 45

 

 

 Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Sĩ Lâm, Nguyễn Đức Vân hđ. . - H. : Văn học, 1966 . - 375 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều, kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du. từ trước đến nay đã có nhiều bản bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ được in ra nhưng cũng không tránh khỏi những sai xót. Để kỷ niệm 200 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du. Viện Văn học đã tra cứu hiệu đính lại văn bản Truyện Kiều cho chính xác, đồng thời sơ bộ chú thích lại tác phẩm đó

          Ký hiệu kho : Ki 11

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; M.R. trad. . - 2è éd. . - H. : éditions Alexandre-De-Rhodes, 1944 . - 171 p, 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ Nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Lời nói đầu; Ghi chú về Nguyễn Du và Truyện Kiều; 27 chương: Gia đình Vương Ông; Mả Đạm Tiên; Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Kim TRọng và Thúy Kiều; Kết hôn bí mật giữa Kiều và Kim Trọng;...Sự bán mình chuộc cha của Kiều; Các nhân vật trong cuộc đời 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều; Kiều tự vẫn và được cứu sống; Sự gặp lại của Kiều và Kim Trọng,... Phần kết

          Ký hiệu kho : Ki 7, Ki 52

 

 

Nguyễnx Du

          The Kim Vân Kiêu of Nguyen Du (1765-1820) : Truyện thơNoom / Nguyễn Du ; V. Zhukov trans. ; K.V. Taylor introduction . - N.Y. : Southeast Asia Program, 2013 . - 102 p., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Việt Nam

          GT nội dung: Phần giới thiệu của cuốn sách nói về Truyện Kiều và Nguyễn Du do K.W Taylor viết; Phần 2 là phần Lời tựa của V. Zhukov; Phần 3 là phần thơ được dịch sang tiếng Anh Truyện Kiều của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : Ki 28

 

 

Nguyễn Du

          Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; Nguyễn Khắc Viện trad. ; Nguyễn Tiến Chung présentation . - H. : éditions en langues étrangères, 1965 . - 196 p.; 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách có các phần: Giới thiệu về Nguyễn Du; Giới thiệu Truyện Kiều; Một vài nhận xét về nghệ thuật dịch; Toàn văn Truyện Kiều; Ghi chú

          Ký hiệu kho : Ki 6

 

 

Nguyễnx Du

          étude critique du Kim-Vân-Kiều : Poème national du Việt-Nam / Trần Cửu Chân . - Saigon. : Nguyễn Văn Cua, 1948 . - 166 p., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Việt Nam

          GT nội dung: Các phần của cuốn sách: Lời tựa; Lời nói đầu; 17 chương: Nguyễn Du, nhà thơ nhân dân Việt Nam; Những đầu đề của thơ; Nhân vật; Phân tích thơ; Nguồn gốc; Tâm lý; Đạo đức,... Kết luận; Thư mục

          Ký hiệu kho : Ki 5

 

 

Nguyễn Du

          Kim -Vân-Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Vinh trad. . - H. : éditions Alexandre-De-Rhodes, 1943 . - 778 p., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách là tập 2 bắt đầu từ khổ thơ 1275 đến hết

          Ký hiệu kho : Ki 53-T.2

 

 

Nguyễnx Du

          Traduction en francais avec notes et commentaires du Kiêu : Grand poème populaire vietnamien / Nguyễn Du ; Nguyễn Văn Vĩnh trad. . - Saigon : VinhBao-HoanhSon, 1951 . - 472 p., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách do Nguyễn Văn Vĩnh dịch có cả phần ghi chú và bình luận của ông

          Ký hiệu kho : Ki 1

 

 

Nguyễn Du

          Kim Van Kieu : Poem national vietnamez / Nguyễn Du ; R. Boureanu d. . - Bucuresti : Pentru Literatura Universala, 1967 . - 184 p., 18cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách được dịch sang tiếng Rumani toàn văn văn bản truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 67

 

 

Nguyễn Du

          Đoạn trường tân thanh : Khảo lục / Nguyễn Du trước tác; Vũ Văn Kính khảo lục; Bùi Hữu Sủng nhuận đính . - Sài gòn : Nxb. Nguyễn Thiện Thuật, 1971 . - 336 tr., 24cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách "Đoạn trường tân thanh" do tác giả Vũ Văn Kính khảo lục gồm 2 phần: Phần 1: Chữ quốc ngữ. Phần 2: Phần chữ Nôm

          Ký hiệu kho : Ki 49

 

 

Nguyễn Du

          Kim - Vân - Kiều / Nguyễn Du; Phạm Thúc Chương, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu,... minh họa . - H. : Văn học, 1951 . - 169 tr., 29 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Văn bản Truyện Kiều chữ quốc ngữ do Nhà xuất bản Văn học in năm 1951 có tô điểm hoa văn, tranh đẹp để tượng hình thi nhạc, với sự cộng tác của nhiều họa sĩ: Phạm Thúc Chương, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu. Chiêm ngưỡng độc giả sẽ dễ dàng nhận thấy nghệ thuật thể tài rất biệt kỳ của mỗi họa sĩ. Man mác trong các vần thơ biết bao nhiêu đề mục để ngâm, họa, tâm tư

          Ký hiệu kho : Ki 31, Ki 32

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Thúy Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo . - In lần thứ 6 . - H. : Sách giáo khoa Tân Việt, [knxb]. - 211 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện thơ nôm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Thúy Kiều tên lúc đầu là "Đoạn trường tân thanh" sau Phạm Quý thích đổi lại là "Kim, Vân, Kiều tân truyện" sau lại đổi "Truyện Thúy Kiều" rồi dưới đề thêm tên cũ "Đoạn trường tân thanh" gọi là để tỏ cái ý tồn cổ. Bản này in lần thứ sáu do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đúng với bản nôm cổ và thêm bài nói về lý thuyết Phật học trong Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 14

 

 

Nguyễn Du

          Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện / Nguyễn Du; Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú thích, bình luận . - H. : Nxb. Hương Sơn, 1952 . - 217 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Chú giải, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn truyện này nguyên tên là Đoạn trường tân thanh sau đổi thành Vương Thúy Kiều, bản có chú, có giải cho nên đặt thêm hai chữ chú giải. Phần nhiều lời chú giải so với các bản mới có khác vậy nên có chữ "tân". Tên đầy đủ là là "Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện"

          Ký hiệu kho : Ki 15

 

 

Nguyễn Bách Khoa

          Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Bách Khoa . - In lần thứ 2 có sửa chữa . - H. : Thế giới, 1951 . - 243 tr., 18 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Từ trước đến nay, hầu hết các học giả khi nghiên cứu đoạn trường tân thanh đều cho rằng thi sĩ đã mượn thân thế nàng Kiều để giãi bày tâm sự riêng-tâm sự một người đã tài lại đa tình mà suốt đời phải ngậm đắng nuốt cay, hành động miễn cưỡng, sống trái với nguyện vọng tha thiết và thầm kín của mình. Chuyên luận này chia làm 2 phần: phần 1 nghiên cứu về Nguyễn Du trên các mặt: Huyết thống Nguyễn Du, Thời đại Nguyễn Du, Thân thế Nguyễn Du và Cá tính Nguyễn Du. Phần 2: Nghiên cứu về Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 18

 

 

Đào Duy Anh

          Khảo luận về Kim Vân Kiều / Đào Duy Anh . - Huế : Quan hải tùng thư, 1943 . - 243 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn "Khảo luận về Kim Vân Kiều" gồm 8 chương: 1. Tiểu sử Nguyễn Du, 2. Lai lịch Đoạn trường tân thanh, 3. Từ Kim Vân Kiều truyện đến Đoạn trường tân thanh, 4. Nhân vật, 56. văn chương, 7. tư tưởng của Nguyễn Du, 8. Địa vị sách Đoạn trường tân thanh trong tư tưởng văn chương Việt Nam

          Ký hiệu kho : Ki 37

 

 

Nguyễn Sỹ Tế

          Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế . - H. : Thăng Long, 1952 . - 55 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Luận đề về Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh gồm: Bản ngã nhân vật Kiều, lẽ "tài mệnh tương đố", Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du, Nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du, Nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du so với Đoàn Thị Điểm

          Ký hiệu kho : Ki 16

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : truyện tân biên: 10 hồi 50 chương / Nguyễn Du . - Sài gòn : Nxb. Hồng Dân, 1966 . - 208 tr., 15 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Bản Kim Vân Kiều truyện tân biên của nhà xuất bản Hồng Dân in năm 1966 có 3 đặc điểm: 1. Giải thích các điển tích và những danh từ chữ Hán rất giản dị và đầy đủ. 2. Tra cứu đủ bản in xưa và nay sau đó chọn lọc lại cho đúng với bản chính. 3. Có chia ra 10 hồi và 50 chương, rất tiện cho người đọc dễ nhớ

          Ký hiệu kho : Ki 63

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Tác phẩm cổ điển Việt Nam / Nguyễn Du; Dashtsevel d. . - Ulan-Bator : , 2009 . - 163 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch song ngữ sang tiếng Mông Cổ

          Ký hiệu kho : Ki 20

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Tiên Diên Nguyễn Du . - H. : Nxb. Cộng Lực, 1956 . - 172 tr., 14 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều bản in năm 1956 của Nhà xuất bản Cộng Lực

          Ký hiệu kho : Ki 64

 

 

Tú Poanh

          Tập Kiều . - Huế : Nguyễn Du xuất bản, 1942 . - 119 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Thơ, Việt Nam

          GT nội dung: Tập Kiều của tác giả Tú Poanh là một lối văn chơi. Nghĩa là chắp những câu trong quyển Kiều thành những bài thơ lục bát để đề, vịnh hay tả tình, cảnh, ngắn hay dài tùy ý, cốt sao mượn được lời của cụ Nguyễn Du mà phô diễn rõ ràng tứ của mình

          Ký hiệu kho : Ki 46

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều / Nguyễn Du; Nguyễn Việt Hoài hđ., chú thích . - H. : Kuy Sơn xuất bản, 1957 . - 239 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Kim Vân Kiều bản in năm 1957 do Nguyễn Việt Hoài hiệu đính và chú thích

          Ký hiệu kho : Ki 47

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Ahn Kyong Hwan d. . - Hàn Quốc : , 2004 . - 290 tr., 26 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hàn Quốc

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch sang tiếng Hàn Quốc của GS. Ahn Kyong Hwan với đầy đủ hiệu đính, trích lục

          Ký hiệu kho : Ki 29

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Song ngữ Anh-Việt / Nguyễn Du; Michael Counsell d. . - Tái bản có bổ sung . - H. : Thế giới, 2011 . - 629 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch tiếng song ngữ Anh-Việt do Michael Counsell thực hiện. Ông sinh năm 1935 ở Anh và tốt nghiệp đại học Cambridge. Ông dịch tác phẩm này sang tiếng Anh theo thể thơ, mô phỏng nhịp thơ và vần điệu như nguyên tác. Bản tiếng anh được nhà xuất bản Thế giới ấn hành lần đầu năm 1994

          Ký hiệu kho : Ki 25

 

 

Nguyễn Du

          Das Madchen Kieu / Nguyễn Du; Irene, Franz Faber d. . - Berlin : Rutten  Loening, 1964 . - 294 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Đức

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch tiếng Đức

          Ký hiệu kho : Ki 30

 

 

Nguyễn Du

          Kieu torténete / Nguyễn Du; Trương Đăng Dung d. . - Budapest : Európa Konyvkiadó, 1984 . - 110 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hungari

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch tiếng Hungari

          Ký hiệu kho : Ki 26

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Chữ nghĩa 'Truyện Kiều' : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội, 1990 . - 214 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản, Ngôn ngữ, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tác giả đã sưu tập những bản Nôm cổ và các bản Kiều phiên âm ra Quốc ngữ, có chú thích. Và làn lượt tìm hiểu từ bản in sớm nhất (1875)của Trương Vĩnh Ký đến bản gần đây nhất của Đào Duy Anh do NXB Văn học in năm 1984 để giải thích một số ý, chữ còn phải tranh cãi. Sách gồm 3 phần: Phần 1: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua bản quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký. Phần 2: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua quyển Tự điển Génibrel. Phần 3: Tìm hiểu chữ nghĩa Truyện Kiều qua các bản nôm và quốc ngữ từ đầu thế kỷ XX đến nay

          Ký hiệu kho : Ki 55

 

 

Nguyễn Quảng Tuân

          Tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều : Nghiên cứu / Nguyễn Quảng Tuân . - H. : Khoa học xã hội; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2000 . - 502 tr. : nhiều ảnh, tranh minh họa ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm những bài nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều của Nguyễn Quảng Tuân. Ngoài những văn bản và tư liệu cũ, tác giả đã đưa ra những phát hiện và tìm tòi mới mẻ, thú vị về Nguyễn Du và Truyện Kiều như bản Kiều Nôm tác giả đọc được ở Thư viện Paris và Luân Đôn. Các bài nghiên cứu đó là: Nguyễn Du: Cuộc đời qua thơ văn, Tờ chiếu của vua Gia Long phong cho nguyễn Du tước Du Đức hầu, Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều vào thời kỳ nào? Cần phải xác định lại giá trị bài 'Tựa Kim Vân Kiều án', Rừng phong với Nguyễn Du,...

          Ký hiệu kho : Ki 57

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : Đoạn trường tân thanh / Nguyễn Du; Nguyễn Quảng Tuân khảo đính, chú giải . - H. : KHXH, 1995 . - 444 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Truyện Kiều do Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú giải Nxb KHXH in năm 1995

          Ký hiệu kho : Ki 56

 

 

Lê Xuân Lít

          Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều / Lê Xuân Lít st., tuyển chọn và gt. . - H. : Giáo dục, 2005 . - 1995 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Đây là công trình tập hợp 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước

          Ký hiệu kho : Ki 33

 

 

Lê Xuân Lít

          Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều / Lê Xuân Lít st., tuyển chọn và gt. . - Tái bản lần thứ nhất . - H. : Giáo dục, 2007 . - 1995 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: "Hai trăm năm nghiên cứu - bàn luận Truyện Kiều" là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách tham khảo đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 240 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 50 năm thành lập nhà xuất bản Giáo dục. Đây là công trình tập hợp 208 bài viết của 158 tác giả về Truyện Kiều trong gần 200 năm qua. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước

          Ký hiệu kho : Ki 34

 

 

Nguyễn Xuân Lam

          Nghiên cứu "Truyện Kiều" những năm đầu thế kỉ XXI / Nguyễn Xuân Lam st., tuyển chọn; Lê Xuân Lít gt. . - H. : Giáo dục, 2009 . - 1295 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản, Tiếp nhận văn học, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: "Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI" do Nguyễn Xuân Lam sưu tầm tuyển chọn là công trình tập hợp rất nhiều bài nghiên cứu về Truyện Kiều. Cung cấp nguồn tư liệu phong phú và có giá trị, phản ánh những cách tiếp cận, đánh giá độc đáo của các học giả, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng say mê Truyện Kiều trong và ngoài nước. Sách nghiên cứu những vấn đề sau: Quê hương, dòng họ, gia đình và cuộc đời đại thi hảo Nguyễn Du, Các vấn đề văn bản "Truyện Kiều", Bàn về phương pháp nghiên cứu 'Truyện Kiều", Bàn về nội dung "Truyện Kiều, Bàn về nghệ thuật "Truyện Kiều", Trao đổi tranh luận, Truyện Kiều tiếp nhận và giao lưu quốc tế

          Ký hiệu kho : Ki 35

 

 

Đào Duy Anh

          Khảo luận về Kim Vân Kiều : Nghiên cứu / Đào Duy Anh . - Huế : Nxb. Quan hải tùng thư, 1943 . - 244 tr. ; 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: 'Khảo luận về Kim Vân Kiều' của Đào Duy Anh nghiên cứu về tiểu sử và sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Du. 'Đoạn trường tân thanh' của Nguyễn Du không những giúp ta biết rõ được phẩm cách và sinh hoạt của tác giả mà còn cho biết giá trị của tác phẩm trong nền văn học nước nhà

          Ký hiệu kho : Ki 17

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Ahn Kyong Hwan d. . - Seoul : Ji Man Ji Đại Hàn dân quốc, 2008 . - 132 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hàn Quốc

          GT nội dung: Bản dịch Truyện Kiều tiếng Hàn Quốc của dịch giả Ahn Kyong Hwan

          Ký hiệu kho : Ki 12

 

 

Nguyễn Du

          Thúy Kiều Truyện / Nguyễn Du; Choi Kwi Muk d. . - Hàn Quốc : So Myong xuất bản, 2004 . - 317 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Hàn Quốc

          GT nội dung: Bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Hàn Quốc do dịch giả Choi Kwi Muk dịch với tên Thúy Kiều Truyện

          Ký hiệu kho : Ki 27

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều Truyện : Dịch thuật và nghiên cứu / Nguyễn Du; Triệu Ngọc Lan d. nghiên cứu . - Bắc Kinh : Bắc Kinh Đại học xuất bản xã, 2013 . - 237 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Trung Quốc

          GT nội dung: Bản nghiên cứu và dịch thuật tiếng Trung của dịch giả, tác giả Triệu Ngọc Lan

          Ký hiệu kho : Ki 23

 

 

Nguyễn Du

          Thúy Kiều truyện tường chú : Tài liệu của Trúc Viên Lê Mạnh Liêu do ông đã dịch ra Việt văn : Quyển thượng / Tiên Điền Nguyễn Du; Chiêm Vân Thị chú đính . - H. : Bộ Giáo dục, 1966 . - 159 tr., 29 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Thúy Kiều Truyện tường chú bản chữ Nôm

          Ký hiệu kho : Ki 36

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Nguyễn Mạnh Tứ traducido del vietnamita . - H. : Thế giới, 2011 . - 347 tr., 23 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Tây Ban Nha

          GT nội dung: Truyện kiều dịch song ngữ tiếng Tây Ban Nha

          Ký hiệu kho : Ki 21

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều truyện / Nguyễn Du; Hoàng Dật Cầu d. . - Bắc Kinh : Nhân dân văn học xuất bản xã, 1959 . - 161 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Trung Quốc

          GT nội dung: Kim Vân Kiều truyện bản dịch tiếng Trung của Hoàng Dật Cầu

          Ký hiệu kho : Ki 60

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều / Nguyễn Du; Irene, Franz Faber d. . - H. : Thế giới, 2015 . - 312 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam, Đức

          GT nội dung: Truyện Kiều bản dịch song ngữ Việt - Đức giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn bản sắc văn hóa Việt thông qua văn học Việt Nam cũng như phần nào những nét tương đồng hay khác biệt giữa hai nền ngôn ngữ Đức-Việt. Sách ra mắt nhân kỷ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt

          Ký hiệu kho : Vv 34476

 

 

Nguyễn Du

          Kim túy tình từ tức Truyện Kiều chánh gốc / Nguyễn Du; Phạm Kim Chi phiên âm; Thuần Phong Ngô Văn Phát đề tựa . - Cần Thơ : Nxb Tri Tân, 1973 . - 230 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Bản Kim Túy tình từ được cho là bản chính gốc của Truyện Kiều được lưu lại từ trong gia tộc Nguyễn Du, sau đó nhờ cụ Phạm Kim Chi đưa ra ánh sáng vào năm 1917 sau đó lại thất lạc, đến năm 1973 được tái bản

          Ký hiệu kho : Ki 59

 

 

Nguyễn Du

          Dòng chảy văn hóa xứ nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào thơ mới / Nguyễn Thanh Bình, Vũ Hồng Hải, Nguyễn Khắc Bảo,... . - H. : Văn học, 2012 . - 412 tr, 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Tiếp nhận văn học, Kỷ yếu hội thảo, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Kỷ yếu "Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ Mới" tuyển chọn trong số các tham luậm gửi đến Hội thảo do Hội Kiều học, Viện Văn học và Sở Văn hóa Hà Tĩnh đồng chủ trì. Tổ chức tại Khu di tích Nguyễn Du - Nghi Xuân Hà Tĩnh vào 15-12-2012

          Ký hiệu kho : Ki 66

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; J. Tognelli traduzione ; G. Toti introduzione . - Roma : Officina edizioni, 1968 . - 140 p. , 19cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Italia. Gồm 2 phần: 1- Một đôi điều giới thiệu về Nguyễn Du; 2- Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Ki 13

 

 

Nguyễn Du

          Kim Och Kieu : Truyện thơ Nôm / Nguyen Du ; Michel Hoang forord av . - Bo Cavefors Bokfforlag : , 1969 . - 112 p., 19cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Văn xuôi, Thụy Điển

          GT nội dung: Bản dịch Truyện Kiều sang văn xuôi tiếng Thụy Điển

          Ký hiệu kho : Ki 62

 

 

Nguyễn Du

          The Tale of Kiều : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; Huỳnh Sanh Thông trans., annnotated ; Woodside, A. B. essay . - London : Yale University Press, 1983 . - 212 p., 19cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Lời tựa; Lời giới thiệu; Truyện Kiều Ghi chú; Thư mục; Sách được xuất bản bằng hai thứ tiếng

          Ký hiệu kho : Ki 19

 

 

Nguyễn Du

          Kim Vân Kiều tân khảo : Truyện thơ Nôm / Nguyễn Du ; P. Schneider édition critique . - Sèvre : Diệu Pháp, 1981 . - 638 p., 19 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Việt Nam

          GT nội dung: Các phần trong cuốn sách: Truyện Kiều, dịch sang tiếng Pháp, ghi chú, Từ vựng; Lời nói đầu; Nguyễn Du và Truyện Kiều; Các văn bản Kiều khác nhau; Bản tiếng Pháp; Thư mục

          Ký hiệu kho : Ki 2, Ki 61

 

 

Nguyễn Du

          Thuy Kieu monogatari = Thúy Kiều truyện / Nguyễn Du; Seiji Sato, Yoshiko Kuroda, Lê Xuân Thủy d. . - Japan : [?], 2005 . - 252 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Truyện thơ Nôm, Nhật Bản

          GT nội dung: Truyện kiều dịch sang tiếng Nhật bởi tác giả Seiji Sato

          Ký hiệu kho : Ki 24

 

 

Trần Đình Sử

          Thi pháp truyện Kiều : Chuyên luận / Trần Đình Sử . - Tái bản lần 3 . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 399 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thi pháp, Truyện Kiều, Chuyên luận, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm 6 chương. 1. Những chặng đường nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều; 2. Truyện Kiều và văn hóa, văn học Trung Quốc; 3. Truyện Kiều và văn hóa, văn học Việt Nam; 4. Truyện Kiều - thế giới nghệ thuật của Nguyễn Du; 5. Mô hình tự sự và ngôn ngữ nghệ thuật; 6. Sức sống của Truyện Kiều; Lời cuối sách và Thư mục nghiên cứu Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 34120

 

 

Nguyễn Du

          Truyện Kiều : ấn bản đặc biệt kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào Nguyễn Du / Nguyễn Du ; Ban Văn bản hội Kiều học Việt Nam hiệu khảo, chú giải ; Kim Duẩn minh họa . - T.P Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015 . - 488 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2288, VL 2289

 

 

Đức Ban

          Nghiên cứu 'Truyện Kiều' những năm đầu thế kỉ XXI / Đức Ban, Thái Kim Đỉnh, Nguyễn Huy Mĩ,... ; Nguyễn Xuân Lam s.t., t.ch. . - H. : Giáo dục, 2009 . - 1295 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện Kiều, Thế kỷ 21, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần: Phần I: Quê hương, dòng họ, gia đình và cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du; Phần II: Các vấn đề văn bản "Truyện Kiều"; Phần III: Bàn về phương pháp nghiên cứu của "Truyện Kiều"; Phần IV: Bàn về nội dung "Truyện Kiều"; Phần V: Bàn về nghệ thuật "Truyện Kiều"; Phần VI: Trao đổi - Tranh luận; Phần VII: "Truyện Kiều" : Tiếp nhận và giao lưu quốc tế

          Ký hiệu kho : VL 2287

 

 

 

          Hội thảo quốc tế kỉ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015) : Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: di sản và các giá trị xuyên thời đại = International conference commemorating the 250th birth anniversary of great poet Nguyen Du (1765 - 2015)/ Phùng Ngọc Kiên, Benoit Charles, Pornpen Hantrakool... ; . - H. : Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2015 . - 224 tr., 30 cm

          Từ khoá : Kỷ yếu, Hội thảo, Thi hào, Di sản, Văn hóa, Danh nhân, Thế giới, Quốc tế, Nguyễn Du, Việt Nam

          Ký hiệu kho : TK 863

 

 

Lê Đình Kỵ

          Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực / Lê Đình Kỵ . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 1992 . - 350 tr., 19 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học, Chủ nghĩa hiện thực, Truyện Kiều, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34140

 

 

Nguyễn Du

          Chiêu hồn thập loại chúng sinh . - Sài Gòn : Nam chi tùng thư, 1965 . - 67 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 34284

 

 

 

          Di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du : 250 năm nhìn lại / Trần Đình Sử, Trần Ngọc Vương, Phong Lê,... ; biên soạn: Trần Hải Yến,... . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 816 tr., 27 cm

          Từ khoá : Hội thảo, Tham luận, Nghiên cứu văn học, Văn học cận đại, Danh nhân văn hóa, Nguyễn Du, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, Thơ, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Cuốn sách tập hợp các tham luận của Hội thảo quốc tế với chủ đề "Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời gian"

          Ký hiệu kho : VL 2350, VL 2351

 

 

Nguyễn Du

          The Kim Vân Kieu of Nguyen Du (1765-1820) / Nguyễn Du ; Vladislav Zhukov tranl. . - Autralia : ANU. Pandanus books, 2015 . - 168tr, 19cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, úc

          GT nội dung: Cuốn sách gồm các phần : Lời tựa và toàn văn truyện Kiều được dịch sang tiếng Anh

          Ký hiệu kho : Ki 68

 

 

Benoit, Charles (Lê Vân Nam)

          Diễn tiến câu chuyện Vương Thúy Kiều từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam / Benoit, Charles (Lê Vân Nam); Nguyễn Nam, Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên,...d. . - TP. Hồ Chí Minh : Trung tâm nghiên cứu Quốc học; Thế giới, 2016 . - 383 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Văn bản học, Truyện Kiều, Luận án tiến sĩ, Truyện Kiều, Việt Nam

          GT nội dung: Giới thiệu luận án tiến sĩ "Diễn tiến câu chuyện Vương Thúy Kiều từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam" của Charles Benoit (Lê Vân Nam)do Nguyễn Nam, Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên và Mai Thu Huyền dịch

          Ký hiệu kho : Vv 34544

 

 

Phan Thị Thanh Thủy

          Truyện Kiều chưa xong điều nghĩ : Tiểu luận / Phan Thị Thanh Thủy . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016 . - 287 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tiểu luận, Nghiên cứu truyện Kiều, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          GT nội dung: Tập tiểu luận "Truyện Kiều chưa xong điều nghĩ" của tác giả Phan Thị Thanh Thúy đưa độc giả đi từ những nhân vật cụ thể như: Thúy Vân, Thúc Sinh, Kim Trọng,... đến những vấn đề mang tính khái quát như giá trị nhân đạo, không gian Phật Giáo, triết lý sống trong truyện Kiều

          Ký hiệu kho : Vv 34545

 

 

  1. BÀI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

 

 

Trần Nho Thìn

          Cảm nhận của Nguyễn Du về xã hội trong 'Truyện Kiều' / Trần Nho Thìn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2004 . - Số 5 (387). - Tr. 25-40

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nhận diện các cách tiếp cận những vấn đề xã hội trong 'Truyện Kiều' và đề xuất hướng nghiên cứu từ góc độ văn hóa học

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/94

 

Trần Nho Thìn

          Cảm nhận của Nguyễn Du về xã hội trong 'Truyện Kiều' / Trần Nho Thìn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2004 . - Số 6 (388). - Tr. 17-40

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Văn hóa học, Nghiên cứu tác gia, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tiếp theo số 5/2004. Phần 3: Xác định phương hướng tiếp cận văn hóa học. Vận dụng phân tích các hệ biểu tượng truyền thống của văn hóa bác học và văn hóa dân gian đề diễn tả cảm nhận của Nguyễn Du về 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/94

 

Đoàn Lê Giang

          Basho - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du những hồn thơ đồng điệu / Đoàn Lê Giang // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2003 . - Số 6 (376). - Tr. 33-42

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học so sánh, Basho, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : So sánh 3 tác giả: Basho, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du trên các phương diện chủ đề, hình tượng, cảm hứng nhân văn. Nhấn mạnh đặc điểm sự hòa đồng với thiên nhiên như là tâm thức con người á Đông

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/92

 

Nguyễn Đăng Na

          'Đoạn trường tân thanh' - một mã khóa vào thế giới nghệ thuật Nguyễn Du / Nguyễn Đăng Na // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1999 . - Số 5 (327). - Tr. 53-60

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tác giả bài viết nêu lên vấn đề: 'Đoạn trường tân thanh' là tên gọi tác phẩm của Nguyễn Du hay là tên gọi một thể loại. Bài viết cho rằng: Với 'Đoạn trường tân thanh', Nguyễn Du ít nhất khẳng định hai điều: Một là: Ông không làm công việc dịch lại tác phẩm Trung Hoa. Hai là: ông đã tạo dựng ra một thế giới nghệ thuật mới mang chất lượng khác với sáng tác của Trung Hoa trên cả hai bình diện: chủ đề tư tưởng cũng như loại hình thể loại

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/84

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Đồng chí Trường Chinh với 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1988 . - Số 5-6 (233-234). - Tr. 14-19

          Từ khoá : Văn học trung đại, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Trường Chinh, Việt Nam

          Tóm tắt : Đồng chí Trường Chinh đã phát biểu ý kiến về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' trong buổi họp ngày 20,21/10/1965 tại Viện Văn học, đề cập đến 5 vấn đề: Nguyễn Du và thời đại của ông. Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng triết học của Nguyễn Du. Phương pháp sáng tác 'Truyện Kiều'. Giá trị nghệ thuật của 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/62

 

Đặng Thanh Lê

          Từ một kiệt tác văn học - suy nghĩ về mối quan hệ ảnh hưởng giữa văn học dân gian và văn học viết / Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 1 (193). - Tr. 47-55

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học dân gian, Tiếp nhận văn học, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Khẳng định giá trị của 'Truyện Kiều' đồng thời chỉ ra sự tiếp thu từ truyền thống văn học dân gian vào việc sáng tác của Nguyễn Du. Phân tích sự kế thừa phong cách tự sự và phong cách trữ tình của truyện kể dân gian và thơ ca dân gian. Sự ảnh hưởng này được phản ánh qua đề tài, cốt truyện, tư tưởng và những hình thức nghệ thuật ngôn từ... Chỉ ra sự tiếp thu này còn thể hiện ở một số tác phẩm truyện nôm của Nguyễn Du và các tác phẩm trung đại khác

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/50

 

Nguyễn Phạm Hùng

          Tiếng cười trong sáng tác của Nguyễn Du / Nguyễn Phạm Hùng // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 1 (193). - Tr. 65-73, 91

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Thơ chữ Hán, 'Truyện Kiều', 'Thác lời anh trai phường nón', 'Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết viết về một mảng sáng tác khác của Nguyễn Du (cùng với Truyện Kiều)đó là mảng thơ chữ Hán và trong đó khai thác yếu tố tiếng cười. Tiếng cười này thể hiện thái độ và ngòi bút hài hước trào lộng sắc sảo của Nguyễn Du trước những điều xấu xa đen bạc của xã hội phong kiến, chủ yếu thể hiện ở 3 tác phẩm: 'Thác lời anh trai phường nón', 'Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu' và 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/50

 

Nguyễn Thế Việt

          Từ 'Truyện Kiều', tìm hiểu qui luật tiếp nhận văn học dân gian của văn học viết / Nguyễn Thế Việt // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 2 (194). - Tr. 76-81, 105

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học dân gian, Tiếp nhận văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết thông qua tác phẩm cụ thể là 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Tác giả đã chỉ ra qui luật tiếp nhận quá trình xây dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện với kết thúc có hậu. Đó là tất cả những gì tác phẩm 'Truyện Kiều' đã tiếp thu ở văn học dân gian

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/50

 

Nguyễn Thế Việt

          Từ phương pháp tiếp cận đến việc lý giải sự xuất hiện một lưu phái văn học / Nguyễn Thế việt // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1982 . - Số 6 (198). - Tr. 33-41

          Từ khoá : Lý luận văn học, Phương pháp luận, Trường phái văn học, Văn học trung đại, 'Hoàng Lê nhất thống chí', 'Truyện Kiều', Ngô gia văn phái, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Dưới ánh sáng của những quan điểm văn học thì nhà nghiên cứu văn học sẽ nhìn nhận trường phái, những tác phẩm văn học của quá khứ trên cơ sở tiếp cận, lý giải những vấn đề thực tại dựa trên cơ sở lịch sử để khẳng định giá trị của những tác phẩm đó, đánh giá nó và thấy được sự đóng góp của những tác phẩm quá khứ cho nền văn hóa văn học Việt Nam hiện đại. Bài viết lấy minh chứng là các tác phẩm văn học Việt Nam thời kỳ trung đại như: Hoàng Lê nhất thống chí, Truyện Kiều,...

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/51

 

Phan Hữu Nghệ

          Thực tiễn Trung Hoa và tư tưởng Nguyễn Du / Phan Hữu Nghệ // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1980 . - Số 6 (186). - Tr. 50-56

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nguyễn Du đã sáng tác dưới tư tưởng Khổng Mạnh và tư tưởng truyền thống dân tộc. Trong dịp ông được sống trên đất nước Trung Quốc, ông thu lượm được một số thực tế về đời sống nhân dân Trung Quốc và sáng tác ra những tác phẩm như: 'Thái bình mại ca giả', 'Sở kiến hành'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/47

 

Nguyễn Hữu Sơn

          Chữ nghĩa 'Truyện Kiều' / Nguyễn Hữu Sơn // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 1992 . - Số 1 (253). - Tr. 82-83

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản học, 'Truyện Kiều', Đọc sách, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Giới thiệu công trình biên soạn chữ nghĩa 'Truyện Kiều' của Nguyễn Quảng Tuân

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/70

 

Trần Đình Sử

          'Truyện Kiều' - từ sự thật lịch sử đến sự thật nghệ thuật / Trần Đình Sử // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 1992 . - Số 2 (254). - Tr. 2-8

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học , Lịch sử văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích quá trình chuyển hóa từ cốt truyện và nhân vật lịch sử đến tiểu thuyết 'Đoạn trường tân thanh' của Trung Quốc và sự tái tạo thành kiệt tác 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/70

 

Nguyễn Trung Hiếu

          'Truyện Kiều' trong yêu cầu đổi mới của khoa nghiên cứu văn học hiện nay / Nguyễn Trung Hiếu // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1986 . - Số 6 (222). - Tr. 128-134

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Lịch sử văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện thơ, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích bút pháp Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' và ý nghĩa hàm chứa lượng thông tin cao. Nhấn mạnh sức sống của 'Truyện Kiều' và yêu cầu vận dụng, mở rộng các phương hướng tiếp cận 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/59

 

Đặng Thanh Lê

          Loại hình ngôn ngữ thơ ca 'Truyện Kiều' / Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1985 . - Số 5-6 (215-216). - Tr. 113-118

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học , Truyện thơ, Ngôn ngữ học, Lịch sử văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Từ phương pháp nghiên cứu đi tìm những đặc điểm có tính chất loại hình của ngôn ngữ thi ca 'Truyện Kiều' và nhấn mạnh quan điểm nghiên cứu nền văn học dân tộc trong mối liên hệ khu vực phương Đông và vùng Đông Nam á

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/57

 

Trần Đình Sử

          Thời gian nghệ thuật trong 'Truyện Kiều' và cảm quan hiện thực của Nguyễn Du / Trần Đình Sử // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1981 . - Số 5 (191). - Tr. 52-61

          Từ khoá : Văn học trung đại, 'Truyện Kiều', Lý luận văn học, Thi pháp học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tác giả thực hiện việc nghiên cứu Truyện Kiều theo phương pháp mới, đó là thi pháp học. Bằng phương pháp này đã chỉ ra được khía cạnh thời gian nghệ thuật trong Truyện Kiều: Thời gian gấp gáp, nhịp điệu căng thẳng... phản ánh nội dung tư tưởng và cách tổ chức nghệ thuật của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/49

 

Đỗ Đức Dục

          Tuyên ngôn sáng tác của Nguyễn Du / Đỗ Đức Dục // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1984 . - Số 2 (206). - Tr. 88-106

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Xác định quan niệm của Nguyễn Du về sáng tác văn học qua hệ thống ba tập thơ chữ Hán và kiệt tác Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/54

 

Vũ Đình Liên

          Nguyễn Du, một tâm hồn lạc loài trong xã hội phong kiến : Tìm hiểu Nguyễn Du qua thơ chữ Hán / Vũ Đình Liên // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1971 . - Số 2 (128). - Tr. 69-82

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích nội dung, nghệ thuật và chiều sâu tâm thức sáng tạo thơ chữ Hán Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/23

 

Cao Huy Đỉnh

          'Truyện Kiều' và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du / Cao Huy Đỉnh // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1971 . - Số 3 (129). - Tr. 137-139

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu tác phẩm 'Truyện Kiều'. Đây là một chuyên luận nghiên cứu thông qua tác phẩm Truyện Kiều để đưa ra những nhận định về chủ nghĩa hiện thực trong văn học trung đại Việt Nam

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/23

 

Đặng Thanh Lê

          'Tái hồi Kim Trọng' - Uớc mơ và bi kịch / Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1971 . - Số 5 (131). - Tr. 77-86, 100

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết tập trung phân tích cách kết thúc tác phẩm của Nguyễn Du trong Truyện Kiều với chủ đề tái hồi Kim Trọng, cách kết thúc này có sự tiếp nối truyền thống từ truyện cổ dân gian đến những tác phẩm trung đại. Đồng thời Nguyễn Du đã tạo nên một cách kết thúc mới mang tính lạc quan, có hậu nhằm hoàn thiện thêm cho công thức kết cấu truyện truyền thống gồm: hội ngộ - tai biến - đoàn tụ

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/30

 

Đỗ Đức Dục

          Về cái chết của Từ Hải / Đỗ Đức Dục // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 1 (73). - Tr. 60-66

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích bi kịch của Từ Hải bằng cách cắt nghĩa từ đời sống xã hội thời đại Nguyễn Du đó là các cuộc khởi nghĩa của nông dân đều thất bại, các lãnh tụ nông dân đều phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Đây là hình tượng thể hiện ước mơ của nhân dân về công lý, bài học cảnh giác không thỏa hiệp với kẻ thù

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

P.V.

          Kỷ niệm Nguyễn Du trong vùng giải phóng miền Nam / P.V. // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 1 (73). - Tr. 105-106

          Từ khoá : Văn học trung đại, Đời sống văn học, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Đưa tin về lễ kỷ niệm 200 năm sinh của Nguyễn Du trong vùng giải phóng miền Nam, một số ý kiến phát biểu xung quanh Nguyễn Du và Truyện Kiều

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

P.V.

          Kỷ niệm Nguyễn Du rộng rãi trên miền Bắc / P.V. // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 1 (73). - Tr. 106-107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Đời sống văn học, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Đưa tin một số hoạt động nhân kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du ở khắp các tỉnh thành miền Bắc

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Nhân dân thế giới kỷ niệm 200 năm năm sinh nhà thơ Nguyễn Du của chúng ta / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1966 . - Số 5 (77). - Tr. 79-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Giới thiệu việc kỷ niệm 200 năm sinh của Nguyễn Du ở Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Ba lan, Rumani,... Đề cập đến một số bài viết tiêu biểu về Nguyễn Du ở các nước này

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/13

 

Nguyễn Minh

          Nhân chuyện 'Gươm đàn' / Nguyễn Minh // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1975 . - Số 2 (152). - Tr. 127-139

          Từ khoá : Trao đổi ý kiến, Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, 'Truyện Kiều', 'Gươm đàn', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : ý kiến trao đổi trong cuộc thảo luận về hai chữ 'gươm đàn' trong tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/36

 

Nguyễn Tài Cẩn

          Bàn thêm về 'Song viết? song biết, song kiết?' / Nguyễn Tài Cẩn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1975 . - Số 6 (156). - Tr. 124-134

          Từ khoá : Văn học trung đại, 'Truyện Kiều', Trao đổi ý kiến, Văn bản học, 'Song viết, song biết, song kiết?', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nêu lên một số ý kiến về nghi vấn giữa các chữ 'song viết' 'song kiết' 'song biết'. Vấn đề vẫn còn phải được bàn cãi để tìm ra được lời giải chính xác

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/37

 

Đỗ Văn Hỷ

          Bàn thêm về 'Gươm đàn' / Đỗ Văn Hỷ // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1976 . - Số 3 (159). - Tr. 129-137

          Từ khoá : Văn học trung đại, Trao đổi ý kiến, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Để thảo luận về 'Gươm đàn', TCVH đã đăng 2 bài của 3 ông Nguyễn Trọng Minh, Ba Khê và Hồng Kiều, để đi tới một kết luận thống nhất: đàn là cây đàn âm nhạc. Bài của Đỗ Văn Hỷ kỳ này là một trong những ý kiến đưa ra để thảo luận về vấn đề đó

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/38

 

Bùi Văn Cường ...

          Lại vấn đề chữ nghĩa 'Truyện Kiều' : Nhân đọc 'Truyện Kiều', Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích / Bùi Văn Cường, Đặng Minh Châu // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1976 . - Số 4 (160). - Tr. 149-151

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích, bàn bạc về việc khảo đính, chú thích về chữ nghĩa trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du (do Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích). Các tác giả đã đề cập đến một chữ được dùng trong 'Truyện Kiều' là 'ngậm trăng' hay 'ngậm gương' như Nguyễn Thạch Giang đã chứng minh

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/39

 

Lê Đình Kỵ

          Tính khách quan của sự thể hiện nhân vật 'Truyện Kiều' / Lê Đình Kỵ // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1967 . - Số 4 (88). - Tr. 66-76

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích các khía cạnh biểu hiện tính khách quan của sự thể hiện nhân vật trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Nguyễn Du không cho nhân vật hành động, ăn nói để đối chiếu xem có phù hợp hay không phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức có sẵn mà luôn đặt lên hàng đầu viêc soi sáng hoạt động nội tâm và khắc họa tính cách của nhân vật

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/15

 

Mai Quốc Liên

          'Thi hào dân tộc Nguyễn Du' / Mai Quốc Liên // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1967 . - Số 4 (88). - Tr. 106-108, 111

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nguyễn Du, Đọc sách, 'Thi hào dân tộc Nguyễn Du', Xuân Diệu, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài đọc sách của Mai Quốc Liên cuốn 'Thi hào dân tộc Nguyễn Du' của Xuân Diệu, Nxb. Văn học, 1966

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/15

 

Mai Quốc Liên

          Nhìn qua vấn đề 'Truyện Kiều' và Nguyễn Du trong dịp kỷ niệm : Nhân đọc 'Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du' / Mai Quốc Liên // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1967 . - Số 8 (92). - Tr. 77-89

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Việc khai thác hai khía cạnh: tính hiện thực và tinh thần nhân đạo trong tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du qua một số bài viết tiêu biểu trong cuốn 'Kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du' (Nxb. KHXH, 1967)

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/16

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Giới thiệu một số tư liệu về Nguyễn Du mới sưu tầm được ở Trung Quốc / Nguyễn Văn Hoàn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1964 . - Số 4 (52). - Tr. 44-57

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Đoạn trường tân thanh', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Giới thiệu tư liệu về Nguyễn Du trong chuyến đi sứ Thanh và các tác phẩm có quan hệ về cốt truyện với Đoạn trường tân thanh

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/9

 

P.V.

          Tiếp tục sưu tầm tài liệu về Nguyễn Du và Phan Bội Châu / P.V. // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1964 . - Số 9 (57). - Tr. 106-107

          Từ khoá : Tin tức, Sưu tầm, Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Việt Nam

          Tóm tắt : Viện Văn học đã cử 2 cán bộ sang Trung Quốc để tiếp tục sưu tầm tài liệu về Nguyễn Du và Phan Bội Châu. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình và chu đáo của các đồng nghiệp Trung Quốc, nhiệm vụ của 2 đồng chí trên đã hoàn thành tốt đẹp

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/10

 

Nguyễn Đăng Na

          Lời bình của thi hào Nguyễn Du trong 'Hoa nguyên thi thảo' / Nguyễn Đăng Na // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 3 (397). - Tr. 14-24

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Hoa nguyên thi thảo', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Lê Quang Định, Việt Nam

          Tóm tắt : Mô tả lại tập thơ mới được phát hiện của nhà thơ Lê Quang Định, trong đó có 33 lời bình của Nguyễn Du đối với các bài thơ. Cách bình thơ của Nguyễn Du: cô đọng, chữ ít ý nhiều, nhận xét chủ yếu về phong cách, khí tiết. Nguyễn Du thích lối viết tự nhiên, ý tứ sâu lắng

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/96

 

Đỗ Đức Dục

          Từ 'Truyện Kiều' đến thơ chữ Hán Nguyễn Du / Đỗ Đức Dục // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 1987 . - Số 6 (228). - Tr. 82-93

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Thơ chữ Hán, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài trao đổi với học giả Trương Chính về thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều'. Tác giả căn cứ vào thơ chữ Hán xác định diễn biến thế giới quan của Nguyễn Du để nhận định về thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/61

 

Lê Thu Yến

          Thế giới tâm linh trong sáng tác Nguyễn Du - Một biểu hiện của văn hóa Việt / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 7 (401). - Tr. 29-39

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn hóa, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Khảo sát và phân tích những khía cạnh thế giới tâm linh trong sáng tác Nguyễn Du, từ thơ chữ Hán đến 'Truyện Kiều'. Nhấn mạnh cơ sở văn hóa của sự biểu hiện thế giới tâm linh như một đặc điểm của văn hóa Việt

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

Đào Thái Tôn

          Vài lời thưa lại ông Nguyễn Quảng Tuân / Đào Thái Tôn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 7 (401). - Tr. 132-141

          Từ khoá : Trao đổi ý kiến, Văn học trung đại, Văn bản, Tranh luận văn học, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phản biện và phân tích những sai lầm của Nguyễn Quảng Tuân khi cho in bản 'Truyện Kiều' 1870. Nhấn mạnh việc làm lại bìa, sửa chữa chữ của bản trước, phiên âm sai và hệ thống hóa ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và việt kiều cùng phê phán Nguyễn Quảng Tuân

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

          Nỗi oan của 'chiếc vành' trong đoạn 'Trao duyên' / Nguyễn Thị Bích Hồng // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 7 (401). - Tr. 142-146

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học và nhà trường, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Góp ý và bình giảng cách hiểu về chữ 'chiếc thoa'. Xem xét những cách hiểu khác nhau và đi tới khẳng định tính hợp lý của chữ 'chiếc vành'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

Phong Lê

          Đời đọc Nguyễn Du và Nguyễn Du cho đời đọc : Qua 'Truyện Kiều' / Phong Lê // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 11 (405). - Tr. 3-15

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nhìn nhận lại Nguyễn Du qua một số khía cạnh: Dấu ấn đặc trưng của một tác gia lớn (thông qua 'Truyện Kiều'); Có ai hơn hoặc thay được Nguyễn Du? (So sánh Nguyễn Du với một loạt hiện tượng thơ lớn của dân tộc); 'Truyện Kiều' và những điều trông thấy (Xem xét giá trị phản ánh hiện thực của tác phẩm); kho chữ 'Truyện Kiều' và những bến bờ thời sự (bài học đạo đức của 'Truyện Kiều')

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

Nguyễn Tài Cẩn

          Lịch sử 'Truyện Kiều' - Về khoảng 900 câu khởi thảo đầu tiên / Nguyễn Tài Cẩn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 11 (405). - Tr. 16-26

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết công phu, đưa ra những khảo sát cụ thể về 900 câu Kiều đầu tiên thông qua những bản Kiều Duy Minh Thị, Liễu Văn Đường, Quán Văn Đường, Thịnh Mỹ Đường, Nọa Phu, Kiều Oánh Mậu

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

Trần Nho Thìn

          Trường hợp Nguyễn Du: Văn học trung đại từ chủ nghĩa dân bản đến chủ nghĩa nhân bản : Kỷ niệm 240 năm sinh Nguyễn Du / Trần Nho Thìn // Tạp chí Văn học (Viện Văn học).- 2005 . - Số 12 (406). - Tr. 36-44

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Nghiên cứu tác gia, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trên cơ sở những sáng tác của Nguyễn Du từ thơ chữ Hán đến thơ Nôm đến 'Truyện Kiều', bài viết chỉ ra những quan niệm sáng tác của Nguyễn Du như truyền thống thân dân, dân bản chủ nghĩa của nhà Nho, từ đó chỉ ra sự phát triển trong quan niệm dân bản đến nhân bản của ông. Việc tìm hiểu này đưa đến nhận thức mới về nghiên cứu, giảng dạy 'Truyện Kiều' cũng như về khái niệm lý luận văn học 'chủ nghĩa nhân văn'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/97

 

Nguyễn Thế Quang

          Về thời gian sáng tác 'Truyện Kiều' / Nguyễn Thế Quang // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 2 (408). - Tr. 128-135

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Trao đổi ý kiến, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trên cơ sở ý kiến của các nhà nghiên cứu đi trước, trao đổi về thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều'. Đặc biệt trao đổi với ý kiến của GS. Nguyễn Tài Cẩn và đưa ra một số lập luận bác bỏ ý kiến trên. Đưa ra kết luận là Nguyễn Du sáng tác 'Truyện Kiều' vào khoảng năm 1814 là đáng tin cậy hơn cả

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/98

 

Trương Xuân Tiếu

          Nội dung thẩm mỹ đoạn trích 'Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều' / Trương Xuân Tiếu // Nghiên cứu văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 4 (410). - Tr. 133-137

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn học và nhà trường, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích nội dung đoạn trích 'Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều' trong tác phẩm 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Nhấn mạnh vẻ đẹp trong 8 câu thơ lục bát theo cấu trúc nghệ thuật bình đối và nhiều biện pháp nghệ thuật khác

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/98

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Cần có một bản Kiều quốc ngữ tương đối đúng với nguyên tác / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 6 . - Tr. 42-52

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Văn bản, Truyện thơ, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nêu hiện tượng nguyên tác truyện Kiều bị sai lạc. Nhận xét tình hình các bản Kiều chữ quốc ngữ. Đề xuất phương pháp xây dựng một bản truyện Kiều quốc ngữ mới trên cơ sở khảo chứng 7 bản Kiều chữ Nôm và 37 bản Kiều quốc ngữ

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/1

 

Nguyễn Đức Bính st., bs.

          Một mối tình hận của Nguyễn Du / Nguyễn Đức Bính st., bs. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 6 . - Tr. 92-93

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyền thuyết, Tư liệu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Giới thiệu truyền thuyết mối tình hận của Nguyễn Du và mấy vần thơ liên quan theo tương truyền

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/1

 

Niculin, N.I.

          Nguyễn Du, nhà thơ nhân đạo lỗi lạc / N.I. Niculin // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 10 . - Tr. 67-75

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Truyện Nôm, 'Truyện Kiều', Văn học so sánh, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Xác định vị trí văn học sử của 'Truyện Kiều' và tác gia Nguyễn Du. Phân tích nội dung và nghệ thuật Truyện Kiều trong tương quan với Kim Vân Kiều truyện về cốt truyện và nhân vật

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

Đào Duy Anh ...

          'Khảo luận về truyện Thúy Kiều' của Đào Duy Anh  / Đào Duy Anh; Hoàng Tuấn Phổ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 10 . - Tr. 80-86

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Đọc sách, Văn bản học, 'Khảo luận về truyện Thúy Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nhận xét về công trình nghiên cứu 'Khảo luận về truyện Thuý Kiều'. Nhấn mạnh 2 vấn đề chính: cách nghiên cứu của Đào Duy Anh có hợp thời và cần viết lại toàn bộ hay chỉ cần bổ sung

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Bước đầu kiểm điểm kết quả thảo luận về 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 11 . - Tr. 34-54

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học hiện đại, Lý luận văn học, 'Truyện Kiều', Truyện Nôm, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tổng quan tình hình nghiên cứu và thảo luận về Truyện Kiều của người hiện đại. Phân tích các phương diện giá trị hiện thực, nhân đạo và ý nghĩa quá trình tiếp nhận qua các thời đại

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

Nguyễn Đình Chú

          Thực chất cuộc đấu tranh giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh chung quanh vấn đề 'Truyện Kiều' / Nguyễn Đình Chú // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1960 . - Số 12 . - Tr. 28-44

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Ngô Đức Kế, Phạm Quỳnh, Việt Nam

          Tóm tắt : Xác định bối cảnh lịch sử và nguồn gốc tư tưởng của cuộc đấu tranh giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh về vấn đề Truyện Kiều. Phân tích và nhấn mạnh nội dung tư tưởng, tính chất duy lợi trong các luận điểm của Huỳnh Thúc Kháng

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/2

 

Trương Chính

          Nguyễn Du viết 'Truyện Kiều' vào lúc nào? / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1963 . - Số 12 (48). - Tr. 76-83

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản học, Trao đổi ý kiến, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Khảo sát các tư liệu, hoạt động đi sứ và tư liệu thơ ca và hướng tới xác định khoảng thời gian Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều từ 1796 đến 1801, trước khi ra làm quan với nhà Nguyễn

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/8

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Thể lục bát, từ ca dao đến 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 1 (145). - Tr. 43-58

          Từ khoá : Văn học dân gian, Tiếp nhận văn học, Ca dao, Thơ lục bát, 'Truyện Kiều', Văn học trung đại, Truyện thơ, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Xác định đặc trưng thể thơ lục bát và những ảnh hưởng về hình thức nghệ thuật từ ca dao đến Truyện Kiều. Nhấn mạnh ảnh hưởng và sự chuyển hóa trên các phương diện âm hưởng, nhịp điệu, hình ảnh

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

Kiều Thu Hoạch

          Góp bàn về một bản 'Kiều' mới / Kiều Thu Hoạch // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 2 (146). - Tr. 59-76

          Từ khoá : Văn học trung đại, 'Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Văn bản học, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bàn về phương hướng xây dựng một bản Kiều mới trên cơ sở những bản mới được phiên âm. Góp ý về các thao tác và nội dung học thuật trong các phần khảo dị, hiệu đính, chú thích...

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

Trần Khuê

          Gươm đàn hay gươm cung? / Trần Khuê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 3 (147). - Tr. 124-129

          Từ khoá : Trao đổi ý kiến, Văn học trung đại, 'Truyện Kiều', Văn bản học, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tranh luận về cách hiểu chữ 'Gươm đàn' hay 'gươm cung'. Xác định nghĩa chữ 'đàn' trong 'gươm đàn' chỉ có nghĩa là cây đàn trong âm nhạc và nên hiểu đây là lối miêu tả ước lệ

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

Quang Đạm

          Nhạc cụ hay là vũ khí / Quang Đạm // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 5 (149). - Tr. 126-129

          Từ khoá : Trao đổi ý kiến, Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trao đổi ý kiến về câu thơ 'Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo' và đi đến xác định chữ 'đàn' trong 'gươm đàn' là vũ khí

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

Đỗ Văn Hỷ

          Cung kiếm với gươm đàn / Đỗ Văn Hỷ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1974 . - Số 5 (149). - Tr. 130-138

          Từ khoá : Trao đổi ý kiến, Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Truy tìm ngữ nghĩa chữ 'cung kiếm' với 'gươm đàn' trong câu thơ 'Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo'. Xác định khả năng chữ 'đàn' chỉ là một cây cung không phải một cây đàn âm nhạc

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/29

 

Nguyễn Tài Cẩn

          Bàn lại với anh Nguyễn Quảng Tuân về niên đại 'Truyện Kiều' / Nguyễn Tài Cẩn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 5 (411). - Tr. 119-123

          Từ khoá : Văn học trung đại, Trao đổi ý kiến, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trao đổi về bài viết 'Những chữ kỵ húy trong văn bản Liễu Văn Đường đã giúp tìm ra thời điểm Nguyễn Du viết 'Truyện Kiều' vào năm 1814' của Nguyễn Quảng Tuân in trong 'Hồn Việt', tập 4.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/98

 

Nguyễn Đăng Na

          'Độc Tiểu Thanh ký' - Tư liệu và hướng nghiên cứu / Nguyễn Đăng Na // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 6 (412). - Tr. 86-102

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản, Nghiên cứu tác phẩm, 'Độc Tiểu Thanh ký', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nêu những bất cập của các nghiên cứu 'Độc Tiểu Thanh ký' trước đây liên quan đến tời điểm ra đời và việc truy tìm tư liệu liên quan đến nhân vật Tiểu Thanh. Phân tích những câu thơ trong 'Độc Tiểu Thanh ký' trên cơ sở những tư liệu mới về Tiểu Thanh nhằm đưa ra những hướng kiến giải về tác phẩm này của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/98

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Để có một bản 'Kiều' tương đối đúng với nguyên tác / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 2 (14). - Tr. 23-36

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết đặt ra hai vấn đề: 1. Nên chọn bản 'Truyện Kiều' nào làm chuẩn để hiệu đính nguyên tác của nó; 2. Cách giải quyết một số trường hợp rắc rối nhất trong 'Truyện Kiều'. Giới thiệu 4 bản được coi là 'chuẩn' trong số 12 bản 'Truyện Kiều' Nôm hiện có. Nêu cách giải quyết một số trường hợp dị đồng rắc rối nhất trong các bản 'Truyện Kiều' khác nhau

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/3

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Để có một bản 'Kiều' tương đối đúng với nguyên tác / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 3 (15). - Tr. 38-49

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tiếp theo số 2/1961, bài viết tiếp tục nêu cách giải quyết một số trường hợp dị đồng rắc rối nhất trong các bản 'Truyện Kiều' khác nhau

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/3

 

Trương Chính

          Bàn thêm về cuộc tranh luận xung quanh 'Truyện Kiều' khoảng năm 1924 / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 6 (18). - Tr. 68-79

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Tranh luận văn học, Nguyễn Du, Phạm Quỳnh, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Việt Nam

          Tóm tắt : Đề cập quan điểm của hai phái, phái Phạm Quỳnh sùng bái 'Truyện Kiều' và phái Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng đả kích 'Truyện Kiều'. Nói rõ quan điểm của nhóm Lê Quý Đôn về cuộc tranh luận giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh chung quanh 'Truyện Kiều'. Đó là: phản đối phong trào sùng bái 'Truyện Kiều' vì âm mưu chính trị của phái thân Pháp nhưng vẫn có cái nhìn khách quan với giá trị nội dung và nghệ thuật của 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/3

 

          Góp ý kiến hiệu đính nguyên tác 'Truyện Kiều' / Hoàng Tuấn Phổ, Nguyễn Đức Vân, Hoàng Giật Cầu,... // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 8 (20). - Tr. 39-48

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn bản, 'Truyện Kiều', Trao đổi ý kiến, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trích đăng ý kiến của các nhà nghiên cứu Hoàng Giật Cầu (Trung Quốc), Hoàng Tuấn Phổ, Nguyễn Đức Vân, Doãn Kế Thiện, Trần Quang Trân, Xuân Tửu, Thanh Minh về một số trường hợp dị đồng cụ thể, rắc rối mà nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hoàn đã nêu trên tạp chí Nghiên cứu văn học số 2 và 3 năm 1961. Các ý kiến trên có nhiều điểm nhất trí nhưng có những điểm chưa thống nhất

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/4

 

P.V.

          Hội nghị bàn việc hiệu đính 'Truyện Kiều' / P.V. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1961 . - Số 8 (20). - Tr. 100

          Từ khoá : Văn học trung đại, Hội nghị, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Thông tin về hội nghị chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du (1765-1965)do Viện Văn học tổ chức

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/4

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Thử tìm một cách hiểu bài 'Độc Tiểu Thanh ký' của Nguyễn Du / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 9 (415). - Tr. 83-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Độc Tiểu Thanh ký', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam, Trung Quốc

          Tóm tắt : Phác thảo lại hành trình 'Độc Tiểu Thanh ký' đến với công chúng; phân loại những câu chuyện về nàng Tiểu Thanh do ông Trương Tú Dân, chuyên viên thư tịch cổ của thư viện Bắc Kinh cung cấp; minh định việc Nguyễn Du sáng tác 'Độc Tiểu Thanh ký' trước khi sang Trung Quốc qua việc cung cấp tài liệu về sứ trình của ông. Gợi ý một cách hiểu về bài thơ, cụ thể là hai câu đầu, xếp bài thơ vào cùng một loại với các bài cảm thương thân phận phụ nữ

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/99

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

          Điểm nhìn nghệ thuật và sự tái tạo nhân vật trong 'Truyện Kiều' / Nguyễn Thị Bích Hồng // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2006 . - Số 9 (415). - Tr. 93-104

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trong tương quan so sánh với 'Kim Vân Kiều truyện' của Thanh Tâm tài nhân, tác giả tìm hiểu cuộc tái tạo nghệ thuật' của Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' bằng việc phân tích những thay đổi về 'điểm nhìn' của Nguyễn Du về nhân vật Thúy Kiều và một số nhân vật khác để khẳng định những sáng tạo mới mẻ của tác giả 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/99

 

Nguyễn Thị Nương

          Sự vận động trong tư tưởng nghệ thuật Nguyễn Du qua những bài thơ tự thuật / Nguyễn Thị Nương // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 5 (423). - Tr. 39-44

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu sáng tác thơ chữ Hán của Nguyễn Du được gửi gắm qua những bài thơ có tính chất tự thuật. Đi sâu vào một số tác phẩm và vấn đề cụ thể như: 'Thanh Hiên thi tập' và những bi kịch cá nhân; 'Nam trung tạp ngâm' với nỗi thất vọng về chốn quan trường; 'Bắc hành tạp lục' với nỗi trăn trở về số phận con người

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/100

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Bàn thêm về việc hiệu đính 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 1 (25). - Tr. 44-56

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phương pháp nghiên cứu, Nghiên cứu tác phẩm, Văn bản, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết đề cập đến những ý kiến xung quanh vấn đề quan niệm và yêu cầu hiệu đính 'Truyện Kiều'. Trong công tác nghiên cứu cổ văn việc đầu tiên là tra cứu cho được văn bản chính xác nhất của từng tác phẩm, tiêu chuẩn là phải đúng với nguyên tác, phải xác định và khôi phục được nguyên tác 'Truyện Kiều' để có căn cứ đúng đánh giá tác phẩm, nếu vậy cần phải có những bản Kiều có giá trị chuẩn xác làm căn cứ, sưu tầm, phát hiện các bản Kiều cổ. Bài viết còn đặt ra những yêu cầu, tiêu chuẩn hiệu đính cho gần với nguyên tác, cố gắng bảo đảm ý vị của một tác phẩm cổ và phong cách văn chương của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/5

 

P.V

          Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 3 (27). - Tr. 100

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Hội nghị, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Thông tin về Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du của Viện Văn học ngày 2 - 2 - 1962. Nội dung Hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc kỷ niệm Nguyễn Du vào năm 1965 và kế hoạch cụ thể cần được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm từ nay cho đến lúc kỷ niệm chính thức

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/5

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Sơ kết cuộc trao đổi ý kiến về vấn đề tranh luận 'Truyện Kiều' năm 1924 / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 6 (30). - Tr. 49-60

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Đấu tranh văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Trao đổi ý kiến, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Đánh giá sơ bộ những ý kiến của giới văn nghệ sĩ, đặc biệt những quan điểm của nhóm Lê Quý Đôn năm 1957, tranh luận về câu chuyện Ngô Đức Kế - Huỳnh Thúc Kháng đấu tranh chống Phạm Quỳnh, xung quanh những quan điểm về tác phẩm 'Truyện Kiều' những năm 1924

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/5

 

Trương Chính

          Một vài ý kiến về tập 'Thơ chữ Hán' của Nguyễn Du / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 8 (32). - Tr. 22-30

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Đọc sách, Nghiên cứu tác phẩm, 'Thơ chữ Hán', Nguyễn Du, Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh, Việt Nam

          Tóm tắt : Nhận xét những nhược điểm trong cuốn 'Thơ chữ Hán' của Nguyễn Du (Bùi Kỷ - Phan Võ - Nguyễn Khắc Hanh phiên dịch và giới thiệu, NXB. Văn hóa. 1959), bài viết chỉ ra một số thiếu sót trong dịch thuật, sự sắp xếp thứ tự vị trí khá nhiều bài thơ còn lẫn lộn, thiếu khoa học và chưa tôn trọng lịch sử

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/6

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Vấn đề 'Truyện Kiều' trên sách báo miền Nam hiện nay / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 8 (32). - Tr. 37-47, 75

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Trao đổi ý kiến, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Ghi lại một vài nét chính về tình hình nghiên cứu 'Truyện Kiều' ở Nam Bộ đương thời và sơ bộ trao đổi một vài ý kiến với các nhà nghiên cứu miền Nam trong việc nhận định đánh giá 'Truyện Kiều': vấn đề giá trị luân lý, ảnh hưởng học thuyết triết học Lão Tử, quan niệm về tự do, vấn đề định mệnh

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/6

 

Trần Văn Giàu

          Thảo luận với ông Nguyễn Văn Trung về vấn đề 'Truyện Kiều' hay là phê bình bài 'Phê bình phê bình văn học' / Trần Văn Giàu // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1962 . - Số 11 (35). - Tr. 35-59

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lý luận văn học, Phê bình văn học, Trao đổi ý kiến, 'Phê bình phê bình văn học', 'Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do', Nguyễn Du, Nguyễn Văn Trung, Trần Bích San, Việt Nam

          Tóm tắt : Phát biểu một vài ý kiến trên quan điểm của một người mác xít về bài 'Đặt lại vấn đề Truyện Kiều hay là phê bình phê bình văn học' của Nguyễn Văn Trung và bài 'Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do' của Trần Bích San: vấn đề 'văn dĩ tải đạo' là sai hay đúng; 'Truyện Kiều' và đạo đức luân lý; 'muốn lãnh hội một sự kiện nghệ thuật, không thể đứng trên quan điểm khoa học' được sao?; Về ý nghĩa và giá trị của 'Truyện Kiều', phải chăng là sự 'diễn tả cuộc đời như là một phiêu lưu của con người tự do'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/6

 

P.V

          Những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1965' / P.V. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 8 (68). - Tr. 106-107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết thông tin về những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du 1765 - 1965. Tại quê hương nhà thơ Bộ Văn hoá và nhân dân địa phương đã xây dựng xong khu kỷ niệm nhà thơ, Ty văn hoá Hà tĩnh mở một cuộc sưu tầm sách vở, hiện vật và thơ văn truyền miệng có liên quan đến nhà thơ. Tại Hà nội chuẩn bị một cuộc triển lãm về Nguyễn Du, các nhà xuất bản hoàn thành việc in bản Kiều dịch sang tiếng Pháp, in lại thơ chữ Hán, Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh. Tại các trường Đại học tổ chức Hội nghị khoa học về Nguyễn Du...Một ban trù bị việc tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du được thành lập

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Lê Đình Kỵ

          Nguyễn Du và đạo đức phong kiến : Qua nhân vật Thuý Kiều / Lê Đình Kỵ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 9 (69). - Tr. 83-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bằng việc phân tích cách xử lý các vấn đề đạo đức phong kiến của Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' như: vấn đề trinh tiết, mối quan hệ của Thúy Kiều với các nhân vật khác, vấn đề chữ tình và chữ hiếu, cách kết thúc truyện... Bài viết khẳng định 'Truyện Kiều' không đơn thuần minh họa giản đơn cho đạo đức phong kiến mà Nguyễn Du đã nhào nặn nhân vật của mình bằng chất liệu của chính cuộc đời làm cho tác phẩm gần với chủ nghĩa hiện thực hơn

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

P.V

          Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / P.V // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 9 (69). - Tr. 107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Hội nghị, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết thông tin Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 1965 tại Viện Văn học. Nội dung cuộc thảo luận tập trung vào ba vấn đề lớn sau: Về thế giới quan của Nguyễn Du hội nghị đã đề cập đến hệ tư tưởng triết lý của Nguyễn Du, thái độ chính trị của Nguyễn Du đối với các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn và quân ngoại xâm Mãn Thanh, thái độ Nguyễn Du đối với những người oan khổ ở thời đại ông...;Về các tác phẩm của Nguyễn Du, hội nghị đã thảo luận về giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo sâu sắc của thơ chữ Hán, Văn chiêu hồn, và đặc biệt là Truyện Kiều...;Về tác dụng của tác phẩm Nguyễn Du trong xã hội hiện nay...

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Trương Chính

          Một vài suy nghĩ về thân thế Nguyễn Du / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 10 (70). - Tr. 67-76

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trình bày một số nhận định về thân thế Nguyễn Du từ những cái được và mất của ông khi sinh ra trong một gia đình khoa hoạn; về đời riêng của nhà thơ đến thái độ chính trị của ông (lý giải vì sao không theo nhà Lê hay Tây Sơn, theo nhà Nguyễn có phải là theo một vương triều phản quốc hay không?...)và đưa ra gợi ý tìm hiểu Nguyễn Du qua thơ văn ông để lại (Truyện Kiều và Thơ chữ Hán)

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Nguyễn Khánh Toàn

          Vai trò của văn học dân gian trong văn học Việt Nam nói chung, trong 'Truyện Kiều' nói riêng / Nguyễn Khánh Toàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 1-19

          Từ khoá : Văn học dân gian, Văn học trung đại, Lý luận văn học, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết chỉ ra và cắt nghĩa vì sao có sự phân vân trong việc đánh giá 'Truyện Kiều'. Từ đó tiến hành phân tích sự khác biệt của văn học Việt Nam so với văn học phương Tây, đặt 'Truyện Kiều' vào trong môi trường văn hóa dân gian và văn học thành văn giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX để tìm hiểu những tác động của văn học dân gian tới văn học viết nói chung và 'Truyện Kiều' nói riêng

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Hoài Thanh

          Nguyễn Du: một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn / Hoài Thanh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 20-34, 47

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích con người Nguyễn Du qua thơ văn từ Nguyễn Du - một trái tim lớn: tình thương với con người nghèo khổ, tấm lòng xót thương và trân trọng những người tài sắc bạc mệnh, suy ngẫm về vận mệnh con người, lên án và đấu tranh chống lại sự đàn áp và bóc lột con người... đến Nguyễn Du - một nghệ sĩ lớn: nghệ thuật tài hoa trong 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Xuân Diệu

          Đọc 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du / Xuân Diệu // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 35-47

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Văn chiêu hồn', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phê bình 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du. Tác giả đi từ việc phân tích cách tạo dựng tình huống, không khí bao trùm tác phẩm đến việc phân tích cụ thể văn tế mười loại người trong tác phẩm; mở rộng trường liên tưởng để thấy Nguyễn Du viết về cái chết mà thực chất là viết về cuộc đời thực; cuối cùng, so sánh và làm nổi bật niềm hạnh phúc được sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Nguyễn Huệ Chi

          Tìm hiểu thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn Huệ Chi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 48-61

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích ba khía cạnh nội dung cơ bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du: thái độ chính trị của tác giả trước cảnh thế thời thay đổi; giá trị hiện thực khi hướng ngòi bút vào những con người có số phận bất hạnh; và tấm lòng ưu ái đối với các bậc tài tình trong cuộc sống

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Nguyễn Lộc

          Về ngôn ngữ nhân vật trong 'Truyện Kiều' / Nguyễn Lộc // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 62-75

          Từ khoá : Văn học trung đại, Ngôn ngữ, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết đi tìm những dấu ấn truyền thống và những sáng tạo cá nhân của Nguyễn Du trong ngôn ngữ 'Truyện Kiều'. Tác giả giới thuyết và chỉ ra 2 dạng ngôn ngữ cơ bản trong 'Truyện Kiều' là ngôn ngữ có tính chất ước lệ và ngôn ngữ có tính chất hiện thực, sau đó đi sâu phân tích hai dạng ngôn ngữ này trong việc tạo lập tính cách nhân vật và phong cách nhà văn để khẳng định tài năng ngôn ngữ bậc thầy của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Đặng Thanh Lê

          Nguyễn Du với nhân vật Từ Hải / Đặng Thanh Lê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 76-87

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nhân vật, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết bước đầu tiến hành tìm hiểu nhân vật Từ Hải trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du trong tương quan so sánh với nhân vật Từ Hải trong 'Kim Vân Kiều truyện', qua đó thử lý giải nguyên nhân của những thay đổi trong 'Truyện Kiều' và đánh giá tài năng, tư tưởng, tình cảm của Nguyễn Du qua việc xây dựng hình tượng Từ Hải

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Lê Thước

          Vài mẩu hồi ức về việc nghiên cứu Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / Lê Thước // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 88-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Hồi ức, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết là hồi ức về việc sưu tầm và nghiên cứu 'Truyện Kiều' của cụ Lê Thước như quá trình sưu tầm, các lần đi thực địa, về các quyển sách 'Truyện cụ Nguyễn Du', 'Kim Vân Kiều' và niềm vui khi được tham gia lập Hồ sơ di tích Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Nam Trân

          Đọc bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện / Nam Trân // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 99-101

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Dịch thuật, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Nguyễn Khắc Viện, Việt Nam, Pháp

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện. Qua bản dịch này cho ta thấy rõ quan điểm đúng đắn của ông trong việc dịch thơ nhằm phục vụ một đối tượng độc giả nhất định. Nắm vững ngôn ngữ thơ ca của hai dân tộc Việt - Pháp, ông đã truyền lại đầy đủ tinh hoa trong thơ Nguyễn Du với một tấm lòng yêu văn học và yêu Nguyễn Du rất nồng nàn đã để cho nhân dân thế giới hiểu thêm về thơ ca của nhà thơ vĩ đại Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Lưu Trọng Lư

          Tấn bi kịch của Thúy Kiều / Lưu Trọng Lư // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 96-98

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Cảm nghĩ của Lưu Trọng Lư về tấn bi kịch của Thúy Kiều và vị trí của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay; từ việc cảm thương cho cái lụy tài tình của Thúy Kiều khi xưa tác giả vui mừng trước sự vươn dậy mạnh mẽ của phụ nữ hôm nay

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Phú Cương

          Tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' (études Vietnamiennes)số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / Phú Cương // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 101-102

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Báo chí, Đọc sách, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' xuất bản ở Hà Nội bằng tiếng Pháp và tiếng Anh đã giới thiệu những bài viết về thân thế của Nguyễn Du, giá trị của 'Truyện Kiều' và những tác phẩm khác. Những cuộc tranh luận và đánh giá về 'Truyện Kiều' qua các giai đoạn cũng được trình bày, có thư mục về truyện Kiều...Với sự ra đời của số tạp chí này người nước ngoài có thể hiểu rõ Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' từ đó có sự đánh giá đúng hơn nền văn hoá cổ truyền của dân tộc ta

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

          Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc kỷ niệm Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 103-104

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Thông qua bản chỉ thị chúng ta thấy chủ trương kỷ niệm trọng thể lần thứ 200 năm sinh của nhà thơ dân tộc Nguyễn Du (1765 - 1965)ở trong nước và giới thiệu rộng rãi Nguyễn Du ra nước ngoài. Mục đích và ý nghĩa của việc kỷ niệm nhằm biểu dương thành tựu rực rỡ của nhân dân trên các mặt chính trị, quân sự, văn hoá phát huy truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá dân tộc, giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

          Đồng chí Trường Chinh nói chuyện về Nguyễn Du và tác phẩm của Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 11 (71). - Tr. 105-107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Trao đổi ý kiến, Báo chí, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu buổi nói chuyện của đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ở Viện Văn học về nhà thơ Nguyễn Du và tác phẩm của ông. Nội dung buổi nói chuyện đề cập đến những vấn đề sau: Nguyễn Du và thời đại của ông; Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng triết học của Nguyễn Du; Phương pháp sáng tác của Nguyễn Du; Nghệ thuật của Nguyễn Du; Kỷ niệm Nguyễn Du như thế nào cho xứng đáng?

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Hoàng Minh Giám

          Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du / Hoàng Minh Giám // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 3-5

          Từ khoá : Văn học trung đại, Diễn văn, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du do ông Hoàng Minh Giám Bộ trưởng Bộ văn hoá đọc. Bài diễn văn tưởng nhớ nhà thơ vĩ đại của dân tộc, nhắc nhở thế hệ tương lai trân trọng, giữ gìn di sản văn học của Nguyễn Du, học tập và phát huy những cái hay, cái đẹp trong văn thơ ông. Nhà thơ Nguyễn Du đã được vào danh sách các nhà văn hoá toàn thế giới, tác phẩm của ông được dịch và giới thiệu trên thế giới

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Nguyễn Khánh Toàn

          Nguyễn Du, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khánh Toàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 6-22, 36

          Từ khoá : Văn học trung đại, Diễn văn, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu nội dung diễn văn đọc trong lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, tổ chức tại Nhà hát thành phố Hà Nội ngày 25 - 11 - 1965 do đồng chí Nguyễn Khánh Toàn đọc. Bài diễn văn đã ca ngợi thơ văn Nguyễn Du trong đó có 'Truyện Kiều' là một kiệt tác có giá trị nội dung sâu sắc và giá trị nghệ thuật đạt đến đỉnh cao, tác phẩm mang tính nhân văn và tư tưởng nhân đạo của nhà thơ. Nguyễn Du đã đưa nghệ thuật văn học đặc biệt là thơ ca Việt Nam đạt đến đỉnh cao. Kỷ niệm năm sinh Nguyễn Du đã cổ vũ và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ của toàn dân để xây dựng đời sống xã hội mới ở miền Bắc, xoá bỏ tàn dư của tư tưởng phong kiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Nguyễn Đình Thi

          Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' : Bài phát biểu ý kiến trong lễ kỷ niệm Nguyễn Du / Nguyễn Đình Thi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 23-26, 52

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết xác định giá trị nội dung mang tính hiện thực, tính nhân văn cao cả và giá trị nghệ thuật của tác phẩm 'Truyện Kiều'. Thông qua tác phẩm ta thấy được quan điểm, tư tưởng, những hạn chế và sự bế tắc của Nguyễn Du chủ yếu là do điều kiện lịch sử, do hệ ý thức và nhân sinh quan của ông. Tuy nhiên 'Truyện Kiều' là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, bất hủ, một bức tranh hiện thực tuyệt đẹp, là kết tinh của cả một quá trình mấy trăm năm hình thành và phát triển nền văn học cổ điển, tác phẩm đặt nền móng cho nền nghệ thuật văn học dân tộc

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Cao Huy Đỉnh

          Triết lý đạo Phật trong 'Truyện Kiều' / Cao Huy Đỉnh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 27-36

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phật giáo, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích tính không thuần nhất của triết lý Phật giáo trong 'Truyện Kiều'; những mâu thuẫn phức tạp trong tính cách nhân vật Thúy Kiều và cũng là sự phức tạp trong thế giới quan Nguyễn Du như: quan niệm về chữ dục, chữ nghiệp, nguyên nhân của nghiệp báo, Thúy Kiều kết án hay đề cao tài tình... để đi đến kết luận chủ nghĩa nhân đạo tích cực của nhân dân đã làm nên giá trị vĩnh cửu của tác phẩm

 

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Đinh Gia Trinh

          Hồi tưởng lại một số nhận định về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tôi trước cách mạng / Đinh Gia Trinh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 37-40

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Hồi ức của Đinh Gia Trinh về một số nhận định của mình về 'Truyện Kiều' trước cách mạng như: tình yêu 'Truyện Kiều' trong những ngày thơ ấu và khi đi học; những đánh giá đầu tiên về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' đăng trên báo Thanh Nghị; những bài báo phê bình Nguyễn Bách Khoa về hai cuốn 'Nguyễn Du và Truyện Kiều' và 'Văn chương Truyện Kiều' của tác giả này

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Vũ Ngọc Phan

          ảnh hưởng qua lại giữa 'Truyện Kiều' và thơ ca dân gian Việt Nam / Vũ Ngọc Phan // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 40-43

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học dân gian, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết xác định giá trị hiện thực của 'Truyện Kiều' đã phản ánh được thực trạng thối nát của xã hội phong kiến, biểu hiện được phần nào nỗi cực khổ, day dứt của nhân dân ta dưới chế độ phong kiến Việt Nam thời Lê, Nguyễn. Tác giả đã sử dụng tài tình ngôn ngữ và nghệ thuật miêu tả của nhân dân. 'Truyện Kiều' và văn học dân gian đã có ảnh hưởng qua lại sâu sắc qua cách sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ và nhân vật trong 'Truyện Kiều' đã được quần chúng sử dụng để xây dựng lời ca và biểu hiện cảm nghĩ của mình

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Tế Hanh

          'Bốn lần Kiều đánh đàn' / Tế Hanh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 43-45

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết nói về cảm nghĩ của tác giả khi đọc đoạn trích tả cảnh 'Bốn lần Kiều đánh đàn' trong tác phẩm 'Kiều' của Nguyễn Du. Tác giả ca ngợi thiên tài nghệ thuật của Nguyễn Du trong việc dùng thơ tả nhạc. Bằng bút pháp và nghệ thuật miêu tả tài tình Nguyễn Du đã lột tả được tâm trạng của Thuý Kiều được thể hiện trong tiếng đàn ở những cung bậc tình cảm khác nhau

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Cánh Hồng Lược thuật

          Những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du trong tháng 11 - 1965 / Cánh Hồng lược thuật // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 1965 . - Số 12 (72). - Tr. 94-95

          Từ khoá : Văn học trung đại, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, đồng thời ngành văn hoá văn nghệ ở Trung ương và Hà Nội đã cho xuất bản những tác phẩm của Nguyễn Du và 'Truyện Kiều'. Bộ Văn hoá chuẩn bị các điều kiện để thành lập khu lưu niệm Nguyễn Du ở quê hương nhà thơ

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/12

 

Phạm ánh Sao

          Bài thơ 'Cẩm sắt' của Lý Thương ẩn và tiếng đàn ở cuối 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du / Phạm ánh Sao // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 7 (425). - Tr. 99-110

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học nước ngoài, Văn học so sánh, Tiếp nhận văn học, Thơ, Truyện thơ, 'Cẩm sắt', 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Lý Thương ẩn, Nguyễn Du, Trung Quốc, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích bài thơ 'Cẩm sắt' của Lý Thương ẩn đời Đường và sự chuyển hóa thành điển tích trong văn chương cổ và sự tiếp nhận, phát triển trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/101

 

Nguyễn Thế Quang

          Về các căn cứ để xác định thời gian Nguyễn Du sáng tác 'Truyện Kiều' / Nguyễn Thế Quang // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 9 (427). - Tr. 126-131

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Trao đổi ý kiến, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trao đổi ý kiến về việc xác định thời gian Nguyễn Du sáng tác 'Truyện Kiều'. Tác giả tập trung phân tích dựa trên ý kiến của một số nhà nghiên cứu như: Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Tài Cẩn

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/101

 

Hà Thị Tuệ Thành

          Xung quanh bài thơ đề từ 'Truyện Kiều' của Phạm Quý Thích / Hà Thị Tuệ Thành // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2007 . - Số 10 (428). - Tr. 125-129

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ, Truyện thơ, 'Truyện Kiều', Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Phạm Quý Thích, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu bài thơ đề từ 'Truyện Kiều' của Phạm Quý Thích. Tác giả cho rằng, qua hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa của bài thơ, có thể xác định được thời điểm sáng tác 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/101

 

Hà Kim Lan

          Từ các khái niệm 'tính khả độc', 'tính khả tả', 'tính khả truyền' thử tìm hiểu hai tác phẩm 'Kim Vân Kiều truyện' và 'Đoạn trường tân thanh' / Hà Kim Lan ; Phạm Thị Hảo d. // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2008 . - Số 2 (432). - Tr. 35-53

          Từ khoá : Văn học nước ngoài, Văn học trung đại, Văn học so sánh, Tiếp nhận văn học, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', 'Đoạn trường tân thanh', Nguyễn Du, Trung Quốc, Việt Nam

          Tóm tắt : Xác định mối quan hệ giữa 'Truyện Kiều' và 'Kim Vân Kiều truyện'. Vận dụng lý thuyết tiếp nhận để phân tích các nhân tố tính khả độc, tính khả tả, tính khả truyền và giá trị nghệ thuật của 'Truyện Kiều' trong tâm lý tiếp nhận của người Việt

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/102

 

Phạm Quốc Tuấn

          Nhận diện nhân vật Hoạn Thư trong 'Đoạn trương tân thanh' của Nguyễn Du / Phạm Quốc Tuấn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2008 . - Số 3 (433). - Tr. 15-22

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, 'Truyện Kiều', Nhân vật, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phân tích nhân vật Hoạn Thư trong mối tương quan với các nhân vật khác trong 'Truyện Kiều' và sự so sánh với chính hình tượng nhân vật này trong 'Kim Vân Kiều truyện'. Xác định Hoạn Thư trong 'Truyện Kiều' là nhân vật đa diện và bi kịch khác hẳn với Hoạn Thư trong nguyên tác, đơn nhất và phản diện. Qua đó, tác giả khẳng định sáng tạo tài hoa của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/102

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Bàn thêm về việc hiệu đính 'Truyện Kiều' / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1962 : . - Số 1 (25). - Tr. 44-56

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Hiệu đính, Truyện Kiều, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết đề cập đến những ý kiến xung quanh vấn đề quan niệm và yêu cầu hiệu đính 'Truyện Kiều'. Trong công tác nghiên cứu cổ văn việc đầu tiên là tra cứu cho được văn bản chính xác nhất của từng tác phẩm, tiêu chuẩn là phải đúng với nguyên tác, phải xác định và khôi phục được nguyên tác 'Truyện Kiều' để có căn cứ đúng đánh giá tác phẩm, nếu vậy cần phải có những bản Kiều có giá trị chuẩn xác làm căn cứ, sưu tầm, phát hiện các bản Kiều cổ. Bài viết còn đặt ra những yêu cầu, tiêu chuẩn hiệu đính cho gần với nguyên tác, cố gắng bảo đảm ý vị của một tác phẩm cổ và phong cách văn chương của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/5

 

P.V

          Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1962 : . - Số 3 (27). - Tr. 100

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Hội nghị, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Thông tin về Hội nghị bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh thi hào Nguyễn Du của Viện Văn học ngày 2 - 2 - 1962. Nội dung Hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc kỷ niệm Nguyễn Du vào năm 1965 và kế hoạch cụ thể cần được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm từ nay cho đến lúc kỷ niệm chính thức

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/5

 

P.V

          Những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du 1765 - 1965 / P.V // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 8 (68). - Tr. 106-107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Kỷ niệm năm sinh, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết thông tin về những hoạt động chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du 1765 - 1965. Tại quê hương nhà thơ Bộ Văn hoá và nhân dân địa phương đã xây dựng xong khu kỷ niệm nhà thơ, Ty văn hoá Hà tĩnh mở một cuộc sưu tầm sách vở, hiện vật và thơ văn truyền miệng có liên quan đến nhà thơ. Tại Hà nội chuẩn bị một cuộc triển lãm về Nguyễn Du, các nhà xuất bản hoàn thành việc in bản Kiều dịch sang tiếng Pháp, in lại thơ chữ Hán, Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh. Tại các trường Đại học tổ chức Hội nghị khoa học về Nguyễn Du...Một ban trù bị việc tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du được thành lập

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Lê Đình Kỵ

          Nguyễn Du và đạo đức phong kiến : Qua nhân vật Thuý Kiều / Lê Đình Kỵ // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 9 (69). - Tr. 83-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bằng việc phân tích cách xử lý các vấn đề đạo đức phong kiến của Nguyễn Du trong 'Truyện Kiều' như: vấn đề trinh tiết, mối quan hệ của Thúy Kiều với các nhân vật khác, vấn đề chữ tình và chữ hiếu, cách kết thúc truyện... Bài viết khẳng định 'Truyện Kiều' không đơn thuần minh họa giản đơn cho đạo đức phong kiến mà Nguyễn Du đã nhào nặn nhân vật của mình bằng chất liệu của chính cuộc đời làm cho tác phẩm gần với chủ nghĩa hiện thực hơn

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

P.V

          Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / P.V // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 9 (69). - Tr. 107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Hội nghị, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết thông tin Hội nghị thảo luận về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 1965 tại Viện Văn học. Nội dung cuộc thảo luận tập trung vào ba vấn đề lớn sau: Về thế giới quan của Nguyễn Du hội nghị đã đề cập đến hệ tư tưởng triết lý của Nguyễn Du, thái độ chính trị của Nguyễn Du đối với các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn và quân ngoại xâm Mãn Thanh, thái độ Nguyễn Du đối với những người oan khổ ở thời đại ông...;Về các tác phẩm của Nguyễn Du, hội nghị đã thảo luận về giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo sâu sắc của thơ chữ Hán, Văn chiêu hồn, và đặc biệt là Truyện Kiều...;Về tác dụng của tác phẩm Nguyễn Du trong xã hội hiện nay...

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Trương Chính

          Một vài suy nghĩ về thân thế Nguyễn Du / Trương Chính // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 10 (70). - Tr. 67-76

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Trình bày một số nhận định về thân thế Nguyễn Du từ những cái được và mất của ông khi sinh ra trong một gia đình khoa hoạn; về đời riêng của nhà thơ đến thái độ chính trị của ông (lý giải vì sao không theo nhà Lê hay Tây Sơn, theo nhà Nguyễn có phải là theo một vương triều phản quốc hay không?...)và đưa ra gợi ý tìm hiểu Nguyễn Du qua thơ văn ông để lại (Truyện Kiều và Thơ chữ Hán)

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Hoài Thanh

          Nguyễn Du: một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn / Hoài Thanh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 20-34, 47

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích con người Nguyễn Du qua thơ văn từ Nguyễn Du - một trái tim lớn: tình thương với con người nghèo khổ, tấm lòng xót thương và trân trọng những người tài sắc bạc mệnh, suy ngẫm về vận mệnh con người, lên án và đấu tranh chống lại sự đàn áp và bóc lột con người... đến Nguyễn Du - một nghệ sĩ lớn: nghệ thuật tài hoa trong 'Truyện Kiều'

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Xuân Diệu

          Đọc 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du / Xuân Diệu // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 35-47

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phê bình 'Văn chiêu hồn' của Nguyễn Du. Tác giả đi từ việc phân tích cách tạo dựng tình huống, không khí bao trùm tác phẩm đến việc phân tích cụ thể văn tế mười loại người trong tác phẩm; mở rộng trường liên tưởng để thấy Nguyễn Du viết về cái chết mà thực chất là viết về cuộc đời thực; cuối cùng, so sánh và làm nổi bật niềm hạnh phúc được sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Nguyễn Huệ Chi

          Tìm hiểu thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn Huệ Chi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 48-61

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Phê bình văn học, Thơ chữ Hán, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích ba khía cạnh nội dung cơ bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du: thái độ chính trị của tác giả trước cảnh thế thời thay đổi; giá trị hiện thực khi hướng ngòi bút vào những con người có số phận bất hạnh; và tấm lòng ưu ái đối với các bậc tài tình trong cuộc sống

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Đặng Thanh Lê

          Nguyễn Du với nhân vật Từ Hải / Đặng Thanh Lê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 76-87

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu nhân vật, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết bước đầu tiến hành tìm hiểu nhân vật Từ Hải trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du trong tương quan so sánh với nhân vật Từ Hải trong 'Kim Vân Kiều truyện', qua đó thử lý giải nguyên nhân của những thay đổi trong 'Truyện Kiều' và đánh giá tài năng, tư tưởng, tình cảm của Nguyễn Du qua việc xây dựng hình tượng Từ Hải

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Lê Thước

          Vài mẩu hồi ức về việc nghiên cứu Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' / Lê Thước // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 88-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Hồi ức, Sưu tầm, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết là hồi ức về việc sưu tầm và nghiên cứu 'Truyện Kiều' của cụ Lê Thước như quá trình sưu tầm, các lần đi thực địa, về các quyển sách 'Truyện cụ Nguyễn Du', 'Kim Vân Kiều' và niềm vui khi được tham gia lập Hồ sơ di tích Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Nam Trân

          Đọc bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện / Nam Trân // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 99-101

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Dịch thuật, Đọc sách, Nguyễn Du, Việt, Pháp

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu bản dịch 'Kiều' bằng tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện. Qua bản dịch này cho ta thấy rõ quan điểm đúng đắn của ông trong việc dịch thơ nhằm phục vụ một đối tượng độc giả nhất định. Nắm vững ngôn ngữ thơ ca của hai dân tộc Việt - Pháp, ông đã truyền lại đầy đủ tinh hoa trong thơ Nguyễn Du với một tấm lòng yêu văn học và yêu Nguyễn Du rất nồng nàn đã để cho nhân dân thế giới hiểu thêm về thơ ca của nhà thơ vĩ đại Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Phú Cương

          Tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' (études Vietnamiennes)số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 101-102

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Báo chí, Đọc sách, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu số chuyên đề về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tạp chí 'Nghiên cứu Việt Nam' xuất bản ở Hà Nội bằng tiếng Pháp và tiếng Anh đã giới thiệu những bài viết về thân thế của Nguyễn Du, giá trị của 'Truyện Kiều' và những tác phẩm khác. Những cuộc tranh luận và đánh giá về 'Truyện Kiều' qua các giai đoạn cũng được trình bày, có thư mục về truyện Kiều...Với sự ra đời của số tạp chí này người nước ngoài có thể hiểu rõ Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' từ đó có sự đánh giá đúng hơn nền văn hoá cổ truyền của dân tộc ta

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

          Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc kỷ niệm Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 103-104

          Từ khoá : Văn học trung đại, Chỉ thị, Kỷ niệm năm sinh, Nghiên cứu tác gia, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Thông qua bản chỉ thị chúng ta thấy chủ trương kỷ niệm trọng thể lần thứ 200 năm sinh của nhà thơ dân tộc Nguyễn Du (1765 - 1965)ở trong nước và giới thiệu rộng rãi Nguyễn Du ra nước ngoài. Mục đích và ý nghĩa của việc kỷ niệm nhằm biểu dương thành tựu rực rỡ của nhân dân trên các mặt chính trị, quân sự, văn hoá phát huy truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá dân tộc, giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

 

          Đồng chí Trường Chinh nói chuyện về Nguyễn Du và tác phẩm của Nguyễn Du // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 11 (71). - Tr. 105-107

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Trao đổi ý kiến, Báo chí, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu buổi nói chuyện của đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ở Viện Văn học về nhà thơ Nguyễn Du và tác phẩm của ông. Nội dung buổi nói chuyện đề cập đến những vấn đề sau: Nguyễn Du và thời đại của ông; Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng triết học của Nguyễn Du; Phương pháp sáng tác của Nguyễn Du; Nghệ thuật của Nguyễn Du; Kỷ niệm Nguyễn Du như thế nào cho xứng đáng?

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Hoàng Minh Giám

          Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du / Hoàng Minh Giám // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 3-5

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Diễn văn, Kỷ niệm năm sinh, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào dân tộc Nguyễn Du do ông Hoàng Minh Giám Bộ trưởng Bộ văn hoá đọc. Bài diễn văn tưởng nhớ nhà thơ vĩ đại của dân tộc, nhắc nhở thế hệ tương lai trân trọng, giữ gìn di sản văn học của Nguyễn Du, học tập và phát huy những cái hay, cái đẹp trong văn thơ ông. Nhà thơ Nguyễn Du đã được vào danh sách các nhà văn hoá toàn thế giới, tác phẩm của ông được dịch và giới thiệu trên thế giới

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Nguyễn Khánh Toàn

          Nguyễn Du, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khánh Toàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72)

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Phê bình văn học, Diễn văn, Kỷ niệm năm sinh, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu nội dung diễn văn đọc trong lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, tổ chức tại Nhà hát thành phố Hà Nội ngày 25 - 11 - 1965 do đồng chí Nguyễn Khánh Toàn đọc. Bài diễn văn đã ca ngợi thơ văn Nguyễn Du trong đó có 'Truyện Kiều' là một kiệt tác có giá trị nội dung sâu sắc và giá trị nghệ thuật đạt đến đỉnh cao, tác phẩm mang tính nhân văn và tư tưởng nhân đạo của nhà thơ. Nguyễn Du đã đưa nghệ thuật văn học đặc biệt là thơ ca Việt Nam đạt đến đỉnh cao. Kỷ niệm năm sinh Nguyễn Du đã cổ vũ và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ của toàn dân để xây dựng đời sống xã hội mới ở miền Bắc, xoá bỏ tàn dư của tư tưởng phong kiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Nguyễn Đình Thi

          Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' : Bài phát biểu ý kiến trong lễ kỷ niệm Nguyễn Du / Nguyễn Đình Thi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 23-26, 52

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết xác định giá trị nội dung mang tính hiện thực, tính nhân văn cao cả và giá trị nghệ thuật của tác phẩm 'Truyện Kiều'. Thông qua tác phẩm ta thấy được quan điểm, tư tưởng, những hạn chế và sự bế tắc của Nguyễn Du chủ yếu là do điều kiện lịch sử, do hệ ý thức và nhân sinh quan của ông. Tuy nhiên 'Truyện Kiều' là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, bất hủ, một bức tranh hiện thực tuyệt đẹp, là kết tinh của cả một quá trình mấy trăm năm hình thành và phát triển nền văn học cổ điển, tác phẩm đặt nền móng cho nền nghệ thuật văn học dân tộc

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Cao Huy Đỉnh

          Triết lý đạo Phật trong 'Truyện Kiều' / Cao Huy Đỉnh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 27-36

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Thế giới quan, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết phân tích tính không thuần nhất của triết lý Phật giáo trong 'Truyện Kiều'; những mâu thuẫn phức tạp trong tính cách nhân vật Thúy Kiều và cũng là sự phức tạp trong thế giới quan Nguyễn Du như: quan niệm về chữ dục, chữ nghiệp, nguyên nhân của nghiệp báo, Thúy Kiều kết án hay đề cao tài tình... để đi đến kết luận chủ nghĩa nhân đạo tích cực của nhân dân đã làm nên giá trị vĩnh cửu của tác phẩm

 

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Đinh Gia Trinh

          Hồi tưởng lại một số nhận định về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' của tôi trước cách mạng / Đinh Gia Trinh // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 37-40

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, Nghiên cứu tác gia, Hồi ức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Hồi ức của Đinh Gia Trinh về một số nhận định của mình về 'Truyện Kiều' trước cách mạng như: tình yêu 'Truyện Kiều' trong những ngày thơ ấu và khi đi học; những đánh giá đầu tiên về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' đăng trên báo Thanh Nghị; những bài báo phê bình Nguyễn Bách Khoa về hai cuốn 'Nguyễn Du và Truyện Kiều' và 'Văn chương Truyện Kiều' của tác giả này

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Cánh Hồng Lược thuật

          Những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du trong tháng 11 - 1965 / Cánh Hồng lược thuật // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 1965 : . - Số 12 (72). - Tr. 94-95

          Từ khoá : Văn học trung đại, Kỷ niệm năm sinh, Nghiên cứu tác gia, Tin tức, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Bài viết giới thiệu những hoạt động kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du, đồng thời ngành văn hoá văn nghệ ở Trung ương và Hà Nội đã cho xuất bản những tác phẩm của Nguyễn Du và 'Truyện Kiều'. Bộ Văn hoá chuẩn bị các điều kiện để thành lập khu lưu niệm Nguyễn Du ở quê hương nhà thơ

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/12

 

Lê Thu Yến

          Bức tranh thiên nhiên trong thơ chữ Hán Nguyễn Du / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2010 . - Số 5 (459). - Tr. 10-17

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Thơ chữ Hán, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu thiên nhiên trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/106

 

Nguyễn Huệ Chi

          Biểu tượng đa nghĩa của Thăng Long trong thơ Nguyễn Du / Nguyễn Huệ Chi // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2010 . - Số 10 (464). - Tr. 71-92

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Lịch sử văn học, Thơ, Nguyễn Du, Việt Nam, Thăng Long

          Tóm tắt : Tìm hiểu thái độ trí thức của Nguyễn Du trước thời cuộc qua biểu hiện đa dạng sắc thái ý nghĩa và biểu cảm của biểu tượng Thăng Long trong thơ ông

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/107

 

Lã Nhâm Thìn

          Thiên tài văn học Nguyễn Du nhìn từ điểm giao thoa giữa hai vùng văn hóa Thăng long - Nghệ Tĩnh / Lã Nhâm Thìn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 2011 : . - Số 6 (472). - Tr. 33-42

          Từ khoá : Văn học trung đại, Lịch sử văn học, Văn hóa học, Nghiên cứu tác gia, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu Nguyễn Du từ điểm nhìn giao thoa giữa hai vùng văn hóa Thăng Long và Nghệ Tĩnh: những đặc thù và tương đồng, sự xuyên thấm của hai vùng văn hóa đã góp phần làm nên thiên tài Nguyễn Du về cả con người và sáng tác

 

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/108

 

Đinh Thị Khang

          Cảm thức về Thăng Long trong thơ chữ Hán Nguyễn Du / Đinh Thị Khang // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 2011 : . - Số 6 (472). - Tr. 43-55

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Thân thế và sự nghiệp, Thơ chữ Hán, Nguyễn Du, Việt Nam

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/108

 

Biện Minh Điền

          Sự trải nghiệm, tích hợp các yếu tố văn hóa vùng, miền và cảm quan nghệ thuật của Nguyễn Du / Biện Minh Điền // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học). - 2011 : . - Số 8 (474). - Tr. 77-91

          Từ khoá : Văn học trung đại, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia, Cảm quan nghệ thuật, Thơ chữ Hán, Văn hóa, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu cảm quan nghệ thuật của Nguyễn Du từ quan điểm sự trải nghiệm và tích hợp các yếu tố văn hóa vùng miền

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/109

 

Nguyễn Thanh Tùng

          Nguyễn Du với tư tưởng đạo gia : Qua thơ chữ Hán / Nguyễn Thanh Tùng // Nghiên cứu Văn học . - 2011 : . - Số 9 (475): Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2011). - Tr. 130-142

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Tư tưởng đạo gia, Thơ chữ Hán, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu Nguyễn Du và với tư tưởng Đạo gia qua thơ chữ Hán: cái nhìn hư ảo về cuộc đời và thái độ phủ nhận danh lợi; triết lý "vô vi" và quan điểm coi trọng sự thuần phác, tự nhiên; khát vọng "tiêu dao" và chủ trương trở về với thiên nhiên

 

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/109

 

Nguyễn Thị Nương

          Con người thương thân - một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn Thị Nương // Nghiên cứu Văn học . - 2011 : . - Số 9 (475): Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2011). - Tr. 143-150

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác gia, Hình tượng con người thương thân, Thơ chữ Hán, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tìm hiểu hình tượng con người thương thân như là một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du: cảm thương về thân phận cô đơn, lưu lạc; cảm thương cho kiếp sống mòn mỏi, vô nghĩa; cảm thương cho chiếc thân hữu hạn, mong manh

          Ký hiệu kho : VVANHOC. VT 18/109

 

Nguyễn Thị Nhàn

          Biểu hiện ý thức về giới phận trong trích Thuý Kiều "Báo ân báo oán" / Nguyễn Thị Nhàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2012 . - Số 12 (490). - Tr. 122-130

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học và nhà trường, Nghiên cứu tác phẩm, Xã hội học văn học, "Truyện Kiều, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : ý thức về giới phận của phụ nữ trong đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán. Đó là người phụ nữ được trân trọng, đề cao, có hành xử in đậm tính nữ trong câu chuyện báo ân, báo oán

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/111

 

Lê Thu Yến

          Nguyễn Du và những nhân vật lịch sử Trung Quốc / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 1 (491). - Tr. 45-58

          Từ khoá : Văn học trung đại, Thơ chữ Hán, Thơ đi sứ, Nhân vật lịch sử , Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Tình cảm, suy nghĩ, quan điểm của Nguyễn Du trước những nhân vật lịch sử Trung Quốc trong lần đi sứ của nhà thơ

 

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/112

 

Hoàng Trọng Quyền

          Đặc sắc trong hình tượng Thúy Kiều của Nguyễn Du / Hoàng Trọng Quyền // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 4 (494). - Tr. 108-118

          Từ khoá : Văn học trung đại, Nghiên cứu tác phẩm, "Truyện Kiều", Thúy Kiều, Nguyễn Du, Thúy Kiều, Việt Nam

          Tóm tắt : Tiếp cận và lý giải hình tượng Thúy Kiều từ một góc nhìn khác, đó là từ mối quan hệ giữa hình tượng với hiệu quả tiếp nhận, từ sự tương tác của các đặc điểm của bản thân hình tượng trong những quan hệ thẩm mỹ của tác phẩm, từ những quan hệ của hình tượng với những đối tượng góp phần làm nên bản chất của nó, và từ mối quan hệ giữa đặc điểm hình tượng với dụng ý nghệ thuật của tác giả.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/112

 

Võ Minh Hải

          Phong cách văn hóa của Nguyễn Du qua ngôn ngữ nhân vật trong "Truyện Kiều" / Võ Minh Hải // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 9 (499). - Tr. 76-83

          Từ khoá : Văn học trung đại, Truyện Kiều, Khổng Tước văn, Hi Hạc văn, Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Phong cách Khổng Tước văn và Hi Hạc văn ứng với ngôn ngữ của hai loại nhân vật Truyện Kiều; Phong cách Khổng Tước văn trong ngôn ngữ nhân vật phản diện; Phong cách Hi Hạc văn trong ngôn ngữ nhân vật chính diện.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

Nguyễn Văn Hoàn

          Vấn đề văn bản và tâm thế đi sứ của Nguyễn Du trong "Bắc hành tạp lục" / Nguyễn Văn Hoàn // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 23-27

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học bang giao, Thơ đi sứ, Văn bản, "Bắc hành tạp lục", Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Xác định vấn đề văn bản và các khía cạnh: cảm hứng sáng tác và nội dung Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du. Nhấn mạnh tâm thế đi sứ, cảm hứng lịch sử, hiện thực và ý thức về dân tộc.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

Lê Thu Yến

          Sứ thần Nguyễn Du và nỗi niềm cố quốc tha hương / Lê Thu Yến // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 28-35

          Từ khoá : Văn học bang giao, Thơ đi sứ, "Bắc hành tạp lục", Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Khảo sát Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du trong tư cách nhà thơ - sứ thần. Xác định cảm hứng "quy cố hương", ý thức yêu nước và tự hào dân tộc.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

Trần Thị Hoa Lê

          Cảm hứng đối thoại - phản biện trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du / Trần Thị Hoa Lê // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 36-47

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học bang giao, Thơ đi sứ, Cảm hứng đối thoại-phản biện, "Bắc hành tạp lục", Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Khảo sát hình thức tư duy và cảm hứng đối thoại - phản biện trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du. Phác thảo các cấp độ đối thoại với Trung Hoa trong lịch sử và thực tại. Nhấn mạnh điểm quan sát của nhà thơ mang tư tưởng nhân văn tiến bộ.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

 

Nguyễn Thị Nương

          Bắc hành tạp lục trong dòng thơ đi sứ / Nguyễn Thị Nương // Nghiên cứu Văn học (Viện Văn học).- 2013 . - Số 12 (502). - Tr. 48-56

          Từ khoá : Văn học trung đại, Văn học bang giao, Thơ đi sứ, "Bắc hành tạp lục", Nguyễn Du, Việt Nam

          Tóm tắt : Nhận diện đặc điểm Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du trên các phương diện thơ xướng họa, ngôn chí, vịnh cảnh, vịnh sử. Chú trọng vận dụng phương pháp thống kê, so sánh.

          Ký hiệu kho : VVANHOC. Vt 18/113

                                                                      THƯ VIỆN VIỆN VĂN HỌC

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: