Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thông báo (v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế)

06/11/2020

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới ảnh hưởng tới kế hoạch tham dự của các học giả quốc tế năm 2020, Ban Tổ chức quyết định dời thời gian tổ chức Hội thảo, dự kiến vào ngày 26 tháng 6 năm 2021. Hội thảo vẫn sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang (69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

 

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN VĂN HỌC

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

(v/v thay đổi thời gian tổ chức

Hội thảo khoa học Quốc tế)

 

 

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế Sinh thái và văn hoá Nam Bộ trong văn học Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới ảnh hưởng tới kế hoạch tham dự của các học giả quốc tế năm 2020, Ban Tổ chức quyết định dời thời gian tổ chức Hội thảo, dự kiến vào ngày 26 tháng 6 năm 2021. Hội thảo vẫn sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang (69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Để đảm bảo chất lượng khoa học và tạo điều kiện thêm cho các tác giả tham gia hội thảo, Ban Tổ chức xin điều chỉnh các mốc nhận bài như sau:

- Thời hạn nhận đăng ký tóm tắt: 30/01/2021 (Mẫu Đăng ký và Thư mời viết bài tham gia Hội thảo xin gửi kèm theo)

- Thời hạn nhận bài viết toàn văn: 30/3/2021

Bài đăng ký và toàn văn tham luận xin gửi file về qua hộp thư: quanlykhoahocvvh@gmail.com.

Ban Tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự quan tâm và bài viết của quý học giả, các nhà nghiên cứu.

Xin trân trọng!

 

 

T.M. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

Viện trưởng Viện Văn học

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Sinh thái và văn hoá Nam Bộ trong văn học Việt Nam

 

Kính gửi: Các quý vị học giả, các nhà nghiên cứu

 

Phê bình văn học sinh thái, sau những bước phát triển ở Âu - Mỹ đã mở rộng đến nhiều khu vực của châu Á (Trung Quốc, các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á…) và ngày càng chiếm được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học. Về bản chất, đây là hướng nghiên cứu liên ngành, có khả năng kết nối học thuật toàn cầu-khu vực, gia tăng tương tác giữa nghiên cứu hàn lâm với các vấn đề thực tiễn của xã hội và các cơ sở đào tạo đại học theo hướng ứng dụng… Trong điều kiện môi sinh ở Việt Nam đang có những  biến đổi đáng lo ngại, khi mà việc dẫn nhập phê bình sinh thái nói chung và phê bình văn học sinh thái nói riêng đang ở giai đoạn khởi đầu, mối quan tâm đến vấn đề này từ giới học thuật, giới sáng tác và giáo dục cũng chưa liên tục thì việc đưa vấn đề môi sinh trong ngữ cảnh văn hoá, văn chương Việt Nam thành một chủ điểm thảo luận chuyên sâu hứa hẹn sẽ có giá trị kích thích đa chiều và mạnh mẽ. Văn học Việt Nam nói chung và văn học Nam Bộ nói riêng có những sáng tác gây chú ý mang chủ đề sinh thái sâu sắc. Chất liệu đó cần có những thảo luận kỹ càng, và từ những thảo luận đó, dữ liệu thu được có thể tham gia vào những luận giải lý thuyết về sinh thái, đặc biệt là hình thành đạo đức sinh thái trên tinh thần nhân văn hiện đại. Với những ý nghĩa trên, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp với Đại học Văn Lang đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Sinh thái và văn hoá Nam Bộ trong văn học Việt Nam”.

Hội thảo kỳ vọng sẽ là cơ hội để thúc đẩy phát triển của nghiên cứu văn học nói riêng và khoa học xã hội nhân văn nói chung ở Việt Nam, mà kết quả của nó là căn cứ học thuật để Viện Văn học, Đại học Văn Lang trở thành địa chỉ kết nối các nghiên cứu văn học mới theo hướng liên ngành và hội nhập quốc tế.

1. Chủ đề Hội thảo

Hội thảo tập trung vào ba nội dung chính: 

1/diễn tiến của phê bình sinh thái trong thời gian gần đây trên thế giới và Việt Nam;

2/thực tiễn nghiên cứu văn học sinh thái ở/ về khu vực Nam Bộ - Việt Nam;

3/cơ hội và khả năng ứng dụng của phê bình sinh thái ở Nam Bộ và các vùng địa lý nhân văn trong cả nước.

Các nhà nghiên cứu, phê bình văn học có thể tham gia hội thảo theo các chủ đề sau đây:

- Thông qua phân tích các văn bản văn chương, lịch sử, tôn giáo, triết học, khảo cổ… thảo luận về phương thức và mức độ ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng hiện đại và hậu hiện đại đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, sự can dự của các thiết chế xã hội ở Việt Nam và thế giới đến ứng xử của con người với môi trường sinh thái ở Nam Bộ nói riêng và ở Việt Nam cũng như ở các khu vực, quốc gia khác nói chung.

- Văn chương đã thể hiện, phản ứng và gợi ý cách thức giải quyết ra sao trước những hiểm hoạ sinh thái ở Nam Bộ, Việt Nam và thế giới, từ đó xem xét khả năng, bổn phận và mức độ ảnh hưởng của văn chương đối với vấn đề này.

- Thực tiễn và khả năng tương tác giữa các loại hình văn bản như tác phẩm văn chương, điện ảnh, phim tài liệu phóng sự, nghệ thuật trình diễn,… về chủ đề sinh thái; thực tiễn và khả năng tương tác giữa văn chương nghệ thuật với giáo dục và truyền thông về sinh thái.

- Mối quan tâm sinh thái trong tương quan với các vấn đề thời đại ở những giai đoạn lịch sử khác nhau của Việt Nam và thế giới được thể hiện ra sao trong văn chương.

- Thông qua các nghiên cứu trường hợp đề xuất những kiến giải mới từ quan điểm phê bình sinh thái và đạo đức sinh thái.

2. Cơ quan đồng tổ chức:

- Viện Văn học

- Trường Đại học Văn Lang (thành phố Hồ Chí Minh)

3. Địa điểm, thời gian tổ chức:

- Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3, Trường Đại học Văn Lang (69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian dự kiến: Thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (01 ngày).

4. Tiến độ Hội thảo:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận (bằng tiếng Việt và tiếng Anh): Chậm nhất là ngày 30/01/2021

(Mẫu Đăng kí tham luận và tóm tắt gửi kèm theo)

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 30/3/2021

5. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt, tiếng Anh (có phiên dịch)

6. Quy cách trình bày tham luận:

Tham luận viết bằng tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang A4. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

Ban tổ chức không nhận các bài đã công bố và những bài không đáp ứng đúng quy cách trình bày văn bản.

7. Hỗ trợ Hội thảo:

Tham luận được lựa chọn sử dụng sẽ được trả nhuận bút và chọn in kỉ yếu Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng Quản lí khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com).

Hoặc liên hệ qua số điện thoại: ThS. Vũ Thanh Loan: 0914968642, ThS. Nguyễn Lan Anh: 0988999009 (Viện Văn học), TS. Hồ Quốc Hùng: 0913701705 (Trường Đại học Văn Lang).

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên các website :

- Trường Đại học Văn Lang: http://www.vanlanguni.edu.vn

- Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

 

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

 

 

 

 

            PGS. TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM LUẬN

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Sinh thái và văn hoá Nam Bộ trong văn học Việt Nam

 

 

Họ và tên:............................................Giới tính..................................................

Học hàm, học vị:..................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (ghi rõ là địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan công tác):..................

Điện thoại:.................................. Hòm thư điện tử:.............................................

Số chứng minh thư nhân dân: ............................................................................

Tiêu đề của Tham luận:.......................................................................................

Tóm tắt tham luận (từ 300-500 chữ, sử dụng font Times New Roman) được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh dưới dạng file Word và gửi ở dạng file đính kèm trước ngày 30/01/2021 tới địa chỉ email: quanlykhoahocvvh@gmail.com).

                                              Ngày ......... tháng ......  năm …...

                                                                                                               Ký tên

 

 

                                                                               

 

Các tin đã đưa ngày: