Đang online: 1

Lượt truy cập:

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo Cuộc đời và sự nghiệp văn học Quang Dũng

20/07/2021

Năm 2021 là năm kỷ niệm tròn 100 năm năm sinh của nhà thơ Quang Dũng (1921-1988), một trong những cây bút tài hoa thuộc thế hệ các nhà thơ miền Bắc trưởng thành và nổi danh sau Cách mạng tháng Tám. Ông là tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng như Tây Tiến, Mắt người Sơn Tây, Đôi bờ... Việc nghiên cứu về Quang Dũng và thành tựu nghệ thuật của ông là một dịp để tri ân lớp thế hệ nghệ sĩ đã góp phần vào thành công trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

 Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

“CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC QUANG DŨNG”

 

  

Kính gửi: Các quý vị học giả, các nhà nghiên cứu

 

Năm 2021 là năm kỷ niệm tròn 100 năm năm sinh của nhà thơ Quang Dũng (1921-1988), một trong những cây bút tài hoa thuộc thế hệ các nhà thơ miền Bắc trưởng thành và nổi danh sau Cách mạng tháng Tám. Ông là tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng như Tây TiếnMắt người Sơn TâyĐôi bờ... Việc nghiên cứu về Quang Dũng và thành tựu nghệ thuật của ông là một dịp để tri ân lớp thế hệ nghệ sĩ đã góp phần vào thành công trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Hội thảo Cuộc đời và sự nghiệp văn học Quang Dũng hướng đến đánh giá lại cuộc đời, sự nghiệp, phong cách, vị trí văn học sử của Quang Dũng, đồng thời nhìn lại sự tiếp nhận Quang Dũng trước và sau năm 1986.

 1. Chủ đề Hội thảo:

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề sau đây:

- Đánh giá toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Quang Dũng

- Diễn giải mới về phong cách, lối viết của Quang Dũng

- Những thông tin, tư liệu, phát hiện mới về văn bản

-  Sự tiếp nhận Quang Dũng

2. Cơ quan tổ chức: Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

3. Địa điểm tổ chức: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

- Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận (Mẫu đăng ký tham luận gửi kèm): Chậm nhất là ngày 08/8/2021

- Thời gian trả lời kết quả thẩm duyệt tóm tắt: 15/08/2021

- Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 12/9/2021

- Hội thảo trong 01 ngày: dự kiến cuối tháng 10/2021

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

6. Quy cách trình bày tham luận:

- Tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

- Ban Tổ chức không nhận các bài đã được công bố trong sách, tạp chí, hoặc đã in Kỷ yếu các Hội thảo khoa học khác. 

7. Hỗ trợ Hội thảo:

- Tác giả có tham luận được lựa chọn sử dụng tại Hội thảo sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo hoặc giới thiệu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học.

- Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau: Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com), số điện thoại liên hệ: ThS. Vũ Thị Thanh Loan: 0914968642; ThS Nguyễn Thị Lan Anh:

 0988 999 009

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử.

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên website Viện Văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

 

                                                                                                                                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC

                                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

Cuộc đời và sự nghiệp văn học Quang Dũng

 

Họ và tên:............................................Giới tính..................................................

Học hàm, học vị:..................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (ghi rõ là địa chỉ cơ quan hay nhà riêng):...................................

………………………………………………………………………………….

Điện thoại:..................................Hòm thư điện tử:.............................................

Tiêu đề của Tham luận:.......................................................................................

………………………………………………………………………………….

Tóm tắt tham luận (từ 300-500 chữ, sử dụng font Times New Roman) cần được trình bày dạng file Word và gửi ở dạng file đính kèm trước ngày 08/8/2021 tới địa chỉ email: quanlykhoahocvvh@gmail.com).

                                             

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: