BAN LÃNH ĐẠO VIỆN VĂN HỌC

02/03/2013

 

GIỚI THIỆU

 


Viện trưởng Viện Văn học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

 

Phó Viện trưởng Viện Văn học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn


Địa chỉ liên hệ: Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại Phòng Viện trưởng :              (số máy lẻ:)

Điện thoại Phòng Phó Viện trưởng:              (số máy lẻ:)


"Lãnh đạo Viện Văn học gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Văn học. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

Viện trưởng Viện Văn học có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt và ban hành."

(trích Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: